Procedura de selecție a formatorilor în cadrul INM

9 mart. 2015
Vizualizari: 1394

Despre

  • INM recrutează formatori
  • Termen-limită: 2 aprilie 2015

Conform anunțurilor publicate pe site-ul INM, în cadrul Departamentului de formare inițială INM recrutează formatori colaboratori pentru următoarele discipline:

– Drept constituțional (1 post)

Pentru acest post cerința specifică cerută de INM candidaților este ca aceștia să fie judecători și să se raporteze la conținutul materiei și la necesitățile de formare a auditorilor de justiție sub aspect practic.

– Engleză juridică (2 posturi)

Cerința specifică pentru candidații la acest post este ca aceștia să fie specialiști în engleză juridică.

– Drept comercial (1 post)

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Cerința specifică pentru candidații la acest post este ca aceștia să fie judecători în funcție, cu grad de tribunal și 3 ani vechime în specializare.

În Departamentul de formare a formatorilor INM recrutează un formator cu normă întreagă în domeniul:

– Dezvoltarea personală și abilitățile non-juridice (1 post)

 

Înscriere

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) scrisoare de intenție;

c) plan de seminar.

Termenul-limită pentru înscriere este data de 2 aprilie 2015. Dosarul va fi depus la sediul INM din București, sau transmis la nr. de fax 021.311.02.34, sau prin adresa de e-mail [email protected].

Desfășurarea concursului de recrutare este reglementată prin Statutul personalului de instruire al INM aprobat de Plenul CSM prin Hotărârea nr. 531/2012.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Standarde profesionale

Referitor la standardele profesionale ce se așteaptă de la personalul de instruire al INM, art. 4 din Statut prevede:

a) capacitatea de a-și asuma rolul de formare a judecătorilor și procurorilor;

b) capacitatea de a evalua nivelul cunoștințelor și aptitudinilor participanților la formare;

c) capacitatea de a stabili scopuri, de a formula obiective și planuri și programe de studiu;

d) capacitatea de a proiecta sesiuni de formare și de a facilita învățarea activă;

e) capacitatea de a identifica și de a selecta metodologia de formare adecvată;

f) cunoașterea de metode si abordări privind desfășurarea activității de formare;

g) capacitatea de a elabora și de a utiliza materiale de referință pentru sesiunea de formare;

h) abilitatea de a organiza mediul de învățare.

 

Atribuții generale

Privitor la atribuțiile generale ale personalului de instruire INM, art. 9 din Statut dispune:

a) evaluarea nevoilor de formare în cadrul formării inițiale sau continue, după caz;

b) elaborarea și dezvoltarea programelor de studiu, respectiv elaborarea tematicii și contribuția la elaborarea și dezvoltarea programului de formare, în cadrul formării inițiale;

c) elaborarea tematicii și contribuția la elaborare a planului de formare continuă, în cadrul formării continue;

d) susținerea de seminarii și conferințe în cadrul activității de formare inițială sau continuă, după caz;

e) dezvoltarea metodologiei de examinare, notare și evaluare a auditorilor de justiție, pentru personalul de instruire implicat în activitatea de formare inițială;

f) coordonarea, îndrumarea și supravegherea auditorilor de justiție pe parcursul stagiului efectuat în cadrul instanțelor și parchetelor, conform programului de stagiu aprobat de CSM, pentru coordonatorii de practică;

g) pregătirea științifică individuală permanentă prin perfecționarea continuă în domeniul de competență și al tehnicilor moderne de predare;

h) elaborarea de materiale didactice/de studiu (suporturi de curs, caiete de seminar, ghiduri de bune practici etc.);

i) participarea la activități, programe și proiecte naționale și internaționale care privesc dezvoltarea instituțională;

j) participarea în comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare a lucrărilor, respectiv a caietelor de practică și de soluționare a contestațiilor la examenele și concursurile organizate de INM și CSM;

k) orice alte atribuții stabilite prin lege, regulamente sau prin hotărâre a Consiliului științific.

 

Pentru mai multe detalii consultați pagina dedicată anunțurilor pentru personalul de instruire al INM.

Procedura de selecție a formatorilor în cadrul INM was last modified: martie 24th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.