[UPDATE: Selecția a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializți în dreptul penal, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală] INM. Lansarea procedurii pentru selecția a trei experți pentru seminariile organizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

Universul Juridic
7 Aug 2017
1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele(Nici un vot momentan)
Vizualizari: 747

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 7 august 2017: Selecția a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializți în dreptul penal, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală

INM a anunțat într-un comunicat emis în data de 4 august 2017 selecția a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializți în dreptul penal, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Invitația de participare se poate vizualiza aici

Vara premiilor la UJmag.ro

 

 Sursa informației


 Update 26 iulie 2017: Selecție a 3 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil

INM a anunțat într-un comunicat emis în data de 25 iulie 2017 selecția a 3 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil.

Pentru mai multe informații accesați:

Sursa informației


Update 25 iulie 2017: Rezultate selecție experți specializați în domeniul managementului judiciar

INM anunță într-un comunicat emis în data de 21 iulie 2017 rezultatul procedurii de selectie a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar în cadrul proiectului ”Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

În urma evaluării, comisia a admis candidatura și a decis selectarea în calitate de expert specializat în domeniul managementului judiciar a doamnei judecător Mariana Feldioreanu.

Sursa informației


Update 20 iulie 2017: Rezultate selecție experți specializați în domeniul achizitiilor publice – Selecția a 3 experti specializați in domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice

INM a emis un comunicat în data de 17 iulie 2017 prin care a anunțat rezultatele selecției experților specializați în domeniul achizitiilor publice – Selecția a 3 experti specializați in domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Rezultatele se pot accesa aici

Sursa informației


Update 17 iulie 2017: Relansare invitație de participare – Selecție a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar

Potrivit unui comunicat emis în data de 17 iulie 2017 INM anunță relansarea invitației de participare la selecția a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. 

IMPORTANT!

Termen limită: 20 iulie 2017

 Sursa informației

 


Update 14 iulie 2017: Selecție a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie penală

INM a publicat un comunicat emis în data de 13 iulie 2017 prin care anunță selecția a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie penală.

Redăm mai jos invitația:

Sursa informației


Update 13 iulie 2017: Selecție a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie civilă

INM a publicat un comunicat emis în data de 13 iulie 2017 prin care anunță selecția a 2 experți judecători în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind acte de procedura în materie civilă.

Redăm mai jos invitația:

Sursa informației


 

 Update 10 iulie 2017: Relansare invitație de participare

INM a anunțat într-un comunicat emis în data de 7 iulie 2017 relansarea invitației de participare la proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Redăm mai jos invitația:

Sursa informației


Update 7 iulie 2017: Rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar

INM a publicat într-un comunicat emis în data de 7 iulie rezultatul procedurii de selecție a 3 experți specializați în domeniul managementului judiciar.

În urma evaluării, comisia a admis candidaturile și a decis selectarea în calitate de experți specializați în domeniul managementului judiciar a doamnei Tamara MANEA, inspector judiciar, Inspecția Judiciară și a domnului Narcis MOISESCU, specialist IT.

Comisia  decis selectarea în calitate de expert specializat în domeniul managementului judiciar a doamnei judecător Cristina GRĂDINARIU.

Sursa informației


 Update 30 iunie 2017 Selecția a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice 

INM anunță printr-un comunicat emis în data de 28 iunie 2017 selecția a 3 experți specializați în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Invitația de participare:

Sursa informației


 

Update 19 iunie Noi rezultate

Într-un comunicat  Institutul Național al Magistraturii a anunțat rezultatele procedurii de selecție a 2 experți specializați în domeniul perchezițiilor informatice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității judecătorilor și procurorilor români în lupta împotriva corupției și a criminalității economice și financiare”, finanțat prin Programul de cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Vezi rezultatele mai jos:

Sursa informației


Update 16 iunie 2017 Noi rezultate

Într-un comunicat Institutul Național al Magistraturii au anunțat rezultatele procedurii de selecție a 3 experti specializati in domeniul dreptului familiei in cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi”.

Vezi rezultatele mai jos:

Sursa informației


Update 15 iunie 2017 Rezultatul procedurii de selecție

A fost publicat rezultatul selecției a 4 experti specializati in domeniul executarii pedepselor in cadrul proiectului ”Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finantat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvetiano – Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.

Pentru detalii accesați:


Update 24 mai 2017: Selecția a 3 experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice) în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

INM anunță într-un comunicat, emis în data de 23 mai 2017, lansarea procedurii pentru selecția a trei experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice), în vederea participării acestora ca experți la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Cele șase seminarii în materia achizițiilor publice vor avea un pronunțat caracter practic și se vor derula în cadrul Programului de formare continuă pe anul 2017 al INM la nivel centralizat, fiind programate să se desfășoare astfel:
-14-15 septembrie 2017, București
-12-13 octombrie 2017, București
-26-27 octombrie 2017, București
-9-10 noiembrie 2017, București
-23-24 noiembrie 2017, București
-4-5 decembrie 2017, București

Cerințe minime de calificare:
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (contencios administrativ/achiziții publice);
3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale organizate în materia contenciosului administrativ/achizițiilor publice;
4. Cel puțin o lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice;
5. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în materia contenciosului administrativ/achizițiilor publice), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;
6. Scrisoare de intenție, care va include:
– oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar;
– opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și
– indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu
respectarea tematicii anexate prezentului anunț;
7. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul achizițiilor publice, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

-Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate/seminar, precum și opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare din tematica atașată;
-Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în materia contenciosului administrativ/achizițiilor publice), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;
-Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul achizițiilor publice care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor în domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini;
-Copie a diplomei de studii superioare în științe juridice;
-Curriculum vitae (format Europass);
-Lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este cazul);
-Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 12 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei, nr.141B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru mai multe informații accesați:

Sursa informației


 Update 23 mai 2017: Selecția a 4 experți specializați în domeniul executării pedepselor în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”

INM anunță într-un comunicat anunță lansarea procedurii pentru selecția a patru experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul drept penal/ drept procedural penal/ drept execuțional penal), în vederea participării acestora ca formatori la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano – Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Cele zece seminarii în materia executării pedepselor se vor desfășura astfel:

-16-17 octombrie 2017, București;
-09-10 noiembrie 2017, București;
-21-22 septembrie 2017, București;
-05-06 octombrie 2017, București;
-12-13 octombrie 2017, București;
-13-14 noiembrie 2017, București;
-23-24 noiembrie 2017, București;
-27-28 noiembrie 2017, București;
-04-05 decembrie 2017, București;
-11-12 decembrie 2017, București.

Cerințe minime de calificare:
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (drept penal/ drept procedural penal/ drept execuțional penal), calculată de la data numirii sau dobândirii funcției ;
3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale organizate în materia executării pedepselor/ a dreptului penal/ a dreptului procedural penal;
4. Cel puțin 1 lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul executării pedepselor/ a dreptului penal/ a dreptului procedural penal;
5. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate doi experți;
6. Scrisoare de intenție, care va include:
– oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar,
– opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și
– indicarea a minim 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;
7. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul executării pedepselor, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificul grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va ține cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maximum 1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde:
-Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar, opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț, precum și indicarea a minim 3 teme principale și a 3 teme secundare din tematica atașată;
-Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu observarea tematicii indicate în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate doi experți;
-Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul executării pedepselor, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului țintă (format din 20 de judecători cu competențe în soluționarea cauzelor penale/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore de formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim 1-2 pagini;
-Copie a diplomei de studii superioare în științe juridice;
-Curriculum vitae (format Europass);
-Lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este cazul);
-Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei, nr.141B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru mai multe informații accesați:

Sursa informației


 Update 22 mai 2017: Lansarea procedurii de selecție a patru experți

INM anunță, printr-un comunicat emis în data de 19 mai 2017, lansarea procedurii de selecție a patru experți (doi judecători, un procuror și un specialist IT), în vederea participării acestora ca experți la seminariile organizate în domeniul managementului judiciar în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Seminariile vor avea o durată de 2 zile și se vor desfășura în București, conform următorului calendar:

-Seminarul I. 28-29 septembrie 2017;
-Seminarul II. 02-03 octombrie 2017;
-Seminarul III. 06-07 noiembrie 2017;
-Seminarul IV. 23-24 noiembrie 2017;
-Seminarul V. 07-08 decembrie 2017;
-Seminarul VI. 14-15 decembrie 2017.

Cerințe minime de calificare:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice (pentru judecători și procurori) / studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență (pentru specialiștii IT);

2. Experiență de minimum 5 ani în funcții de conducere la nivelul instanțelor sau parchetelor – președinte, vicepreședinte, procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror, prim-procuror adjunct (pentru judecători și procurori) / experiență de minimum 3 ani în funcția de specialist IT (pentru specialiștii IT);

3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul grupurilor de lucru constituite în domeniul eficientizării sistemului judiciar sau în cadrul unor conferințe/seminarii naționale sau internaționale în domeniul managementului judiciar (pentru judecători și procurori) / cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul unor grupuri de lucru/conferințe/seminarii naționale sau internaționale în domeniul optimizării resurselor informaționale (Programul STATIS, Baza de date ECRIS) de la nivelul instanțelor sau parchetelor (pentru specialiștii IT);

4. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;

5. Scrisoare de intenție, care va include: – oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maximum 2 zile de activitate per seminar; – opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și – indicarea temelor pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;

6. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în domeniul managementului judiciar, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maximum1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

-Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar,
maximum 2 zile de activitate/seminar, precum și opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care
poate participa la sesiunile de formare cuprinse în anunț și indicarea temelor abordate conform
tematicii atașate;
-Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care
expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de
planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le
utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice
alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de
seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de
conducere la nivelul instanțelor și parchetelor), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile
x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2
zile de activitate 2 experți;
-Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă pentru unul dintre seminariile în
domeniul managementului judiciar care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a
exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a
specificului grupului-țintă (20 judecători/procurori care ocupă funcții de conducere la nivelul instanțelor
și parchetelor), a obiectivelor seminarului, a duratei activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la
elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa
ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maximum1-2 pagini;
-Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice
alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;
-Copie a diplomei de studii superioare juridice (pentru judecători și procurori), respectiv a diplomei de
studii superioare de specialitate în domeniul IT (pentru specialiștii IT);
-Curriculum vitae (format Europass).

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de email:[email protected]

Sursa informației


INM anunță, printr-un comunicat emis în data de 16 mai 2017, lansarea procedurii pentru selecția a trei experți (judecători, cadre didactice universitare și alți profesioniști cu experiență certificată în domeniul dreptului familiei), în vederea participării acestora ca formatori la seminariile organizate pe această temă în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității judecătorilor și procurorilor de a aprofunda și aplica noile coduri, prin elaborarea unui plan de pregătire și furnizarea de formare profesională specializată.

Proiectul a fost astfel conceput încât fiecare judecător și procuror să poată participa la cursuri de formare profesională în domeniul noilor coduri, prin combinarea metodelor clasice și moderne de predare într-un format unitar.

Planul de formare elaborat în cadrul proiectului va permite judecătorilor și procurorilor să analizeze în mod aprofundat dispozițiile noilor coduri și să dezbată aspectele neclare privind aplicarea noilor dispoziții în cazuri practice.

Cele șase seminarii în domeniul dreptului familiei sunt programate să se desfășoare astfel:

-14-15 septembrie 2017, București;
-28-29 septembrie 2017, București;
-19-20 octombrie 2017, București;
-16-17 noiembrie 2017, București;
-4-5 decembrie 2017, București;
-7-8 decembrie 2017, București.

Cerințe minime de calificare:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;

2. Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul de specialitate cerut (dreptul familiei), calculată de la data numirii sau dobândirii funcției1;

3. Cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminare naționale sau internaționale organizate în domeniul dreptului familiei;

4. Cel puțin o lucrare de specialitate publicată (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul dreptului familiei;

5. Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor în domeniul dreptului familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste instanțe/ seminar), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile de activitate 2 experți;

6. Scrisoare de intenție, care va include: – oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar, maxim 2 zile de activitate per seminar, – opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și – indicarea a minimum 3 teme principale și a 3 teme secundare pe care expertul le va trata în cadrul expunerii, cu respectarea tematicii anexate prezentului anunț;

7. Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă de seminar pentru unul dintre seminariile din domeniul dreptului familiei, care să reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în soluționarea cauzelor de familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste instanțe); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare (8 ore/zi) – maxim1-2 pagini.

Dosarul de candidatură va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:
-Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi de seminar,
maximum 2 zile de activitate per seminar, precum și opțiunile candidatului cu privire la ordinea în care
poate participa la sesiunile de formare indicate în anunț și indicarea a minimum 3 teme principale și a
3 teme secundare din tematica atașată;
-Plan detaliat de seminar. Planul va cuprinde, cel puțin, informații privind scopul și obiectivele pe care
expertul își propune să le atingă în cadrul activității de formare, indicații privind toate etapele de
planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le
utilizeze, temele pe care le va aborda, cu încadrarea în tematica indicată în anunț, precum și orice
alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de
seminar vor fi avute în vedere specificul grupului-țintă (20 de judecători și procurori cu competențe în
soluționarea cauzelor de dreptul familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel și
parchetelor de pe lângă aceste instanțe), scopul seminarului, durata activității de formare (2 zile x 8ore formare/zi), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa pe perioada celor 2 zile
de activitate 2 experți;
-Oferta tehnică ce constă în redactarea unui proiect de agendă în domeniul dreptului familiei care să
reflecte temele de formare pentru care expertul și-a exprimat opțiunea, dintre cele menționate în anexa
la prezenta invitație, cu luarea în considerare a specificului grupului-țintă (20 de judecători și procurori
cu competențe în soluționarea cauzelor de dreptul familiei de la nivelul judecătoriilor, tribunalelor și
curților de apel și parchetelor de pe lângă aceste instanțe), a obiectivelor seminarului, a duratei
activității de formare (2 zile x 8 ore formare/zi); la elaborarea proiectului de agendă se va tine cont de
faptul că la lucrările unui seminar vor participa ambii experți pe tot parcursul celor două zile de formare
(8 ore/zi) – maxim1-2 pagini;
-Copie a diplomei de studii superioare în științe juridice;
-Curriculum vitae (format Europass);
-Lista de publicații (se vor menționa titlul, editura, anul apariției, tipul lucrării, publicația, dacă este
cazul);
-Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice
alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2017, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini, pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii (Calea Plevnei, nr.141B, sector 6, București) sau în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru mai multe infromații accesați:

Sursa informației

[UPDATE: Selecția a doi experți din rândul procurorilor și judecătorilor specializți în dreptul penal, în vederea participării la activitatea de revizuire a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justițiabili în materie penală] INM. Lansarea procedurii pentru selecția a trei experți pentru seminariile organizate în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi” was last modified: august 7th, 2017 by Universul Juridic

Recomandări

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Ultimele comentarii

Abonează-te la newsletter