Infracţiunile de abuz în serviciu şi neglijarea obligaţiei de întreţinere. Mandat european de arestare emis în faza de urmărire penală (NCPP, L. nr. 302/2004)

11 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 474

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 673/2018

L. nr. 302/2004: art. 97 alin. (2), art. 98, art. 101 alin. (7); art. 112, NCPP: art. 275 alin. (2)

Inteligența artificială în materie penală

Înalta Curte, analizând actele dosarului, constată că față de persoana solicitată a fost emis mandatul european de arestare din 21 iunie 2018 de către Tribunbalul de Land pentru Cauze Penale Graz, din conținutul căruia rezultă faptul că acesta se întemeiază pe ordonanța de arestare emisă de Tribunalul de Land pentru Cauze penale Graz din data de 8 mai 2018, nr. de dosar 230 Hv 6/18f (rubrica de la litera b, pct. 1), fiind completată rubrica din mandat în sensul că „durata maximă a pedepsei închisorii sau a măsurii asiguratorii privative de libertate, care poate fi pronunțată pentru fapta penală/fapele penale: 6 luni și 5 ani”.

Totodată, din mențiunile cuprinse în mandatul de arestare, la rubrica de la litera e privind «fapta penală» se arată că prezentul mandat de arestare se referă în total la 4 fapte penale, iar în descrierea împrejurărilor în care s-au comis faptele penale, se reține că persoana solicitată a fost condamnată, prin sentința parțial casată, emisă de Tribunalul Regional din Graz din data de 29 martie 2017, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și neglijarea obligației de întreținere, prevăzute de art. 302 alin. (1) și art. 198 alin. (1) din C. pen. austriac (fiele 31-33).

În fapt, s-a reținut că, la datele de 24 iulie 2015, 15 septembrie 2015, 15 mai 2015 și 9 octombrie 2015, în calitate de comerciant autorizat cu efectuarea recurentă de expertize potrivit prevederilor art. 57a KFG (Legea privind Autovehicule), cu intenția de a prejudicia statul în drepturile sale de a permite circulația pe drumurile publice numai a autovehiculelor sigure din punct de vedere al circulației rutiere și funcționării, acesta și-a uzurpat în mod dolosiv (premeditat) autoritatea de a efectua acte oficiale – respectiv expertize tehnice ale autovehiculelor în conformitate cu prevederile art. 57a, alin. (1) din Legea privind Autovehicule – exercitată în numele Federației/Statului Federal, iar în perioada 26 septembrie 2011 – 23 martie 2017 nu a efectuat nicio plată sau doar plăți insuficiente punând astfel în pericol atât întreținerea, cât și creșterea (și educarea) persoanei îndreptățite la primirea pensiei de întreținere în lipsa ajutorului venit din altă parte, încălcându-și grav obligația de întreținere a fiicei sale, B., născută la data de 5 iulie 2001, căreia îi datora o pensie lunară în valoare de 340 euro, obligație născută din prevederile Codului familiei.

Drept urmare, din conținutul mandatului european de arestare nu rezultă că față de persoana solicitată A. s-a aplicat o pedeapsă printr-o sentință, ci că, în realitate, este un mandat emis în faza de urmărire penală, iar referirile făcute cu privire la faptul că nu s-a prezentat personal la ședința de judecată sau că a fost citată personal la 5 martie 2018 și a fost informată de termenul și de locul desfășurării ședinței au în vedere procedura de emitere a mandatului național de arestare.

Prin urmare, Înalta Curte constată că mandatul european de arestare a fost emis pentru efectuarea urmăririi penale, iar nu în vederea executării unei pedepse aplicate persoanei solicitate, așa cum eronat s-a reținut prin sentință.

Persoana solicitată a precizat că nu este de acord cu predarea sa către autoritățile judiciare austriece pentru executarea mandatului european de arestare, iar în situația în care se va dispune predarea sa, înțelege să se prevaleze de regula specialității .

Potrivit dispozițiilor art. 101 alin. (7) din Legea nr. 302/2004 modificată și completată, dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziției acesteia față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale obiecții în ceea ce privește identitatea.

În cauză, persoana solicitată a invocat în fața instanței de control judiciar ca motive de neexecutare împrejurarea că are domiciliul stabil în România, lucrează cu contract de muncă din noiembrie 2017 la o societate austriacă și are probleme grave de sănătate.

Analizând actele dosarului, se constată că motivele invocate nu se circumscriu vreunui motiv de refuz obligatoriu sau opțional a executării mandatului, în accepțiunea art. 98 din Legea nr. 302/2004 modificată și completată, și nici de predare amânată sau condiționată, în accepțiunea art. 112 din același act normativ, în condițiile în care susținerile persoanei solicitate nu se încadrează printre cele prevăzute în mod limitativ de legiuitor la art. 98 alin. (1) și 2 din Legea nr. 302/2004.

Sub acest aspect, dispozițiile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 prevăd faptul că predarea, în baza unui mandat european de arestare emis în vederea urmăririi penale a unui cetățean român sau a unei persoane care trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani se face sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România.

În cauză, din actele dosarului rezultă că persoana solicitată nu trăiește în România și nu are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, ci că locuiește cu forme legale în România din aprilie 2017 și lucrează din data de 17 noiembrie 2017 cu contract individual de muncă pentru o societate austriacă .

În raport cu dispozițiile legale mai sus-menționate, se constată că prima instanță a făcut o corectă aplicare a acestora, constatând îndeplinite cumulativ condițiile pentru arestarea provizorie a persoanei solicitate A. pe o durată de 30 zile, în vederea predării.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Astfel, în condițiile existenței cererii de executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare austriece la data de 21.06.2018 și în raport cu natura și gravitatea acuzațiilor aduse persoanei solicitate, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz de autoritate oficială și neplata pensiei de întreținere, prev. de art. 302 și art. 198 din C. pen. austriac, fapte incriminate și de legea penală română, instanța de control judiciar constată că este oportună și necesară arestarea persoanei solicitate.

Măsura arestării provizorii în vederea predării este justificată și de celeritatea acestei proceduri de executare a mandatului european de arestare, în scopul asigurării bunei desfășurări a acesteia, prin împiedicarea sustragerii persoanei solicitate, în contextul în care s-a dispus predarea către autoritățile judiciare austriece.

Pentru aceste considerente, urmează a fi respinsă, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 146/F din 12 iulie 2018, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va fi obligat contestatorul persoana solicitată la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 420 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Onorariul interpretului de limbă engleză se va plăti din fondurile Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunile de abuz în serviciu și neglijarea obligației de întreținere. Mandat european de arestare emis în faza de urmărire penală (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: februarie 9th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter