Infracțiuni de violarea de domiciliu și tentativă de omor. Înlăturarea unei omisiuni vădite din minuta sentinței penale. Retragerea apelului (NCC, NCP, NCPP)

31 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1143

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 305/A/2017

NCC: art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1385 și art. 1391 alin. (1); NCP: art. 5, art. 32, art. 60, art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i), art. 72 alin. (1), art. 188, art. 224 alin. (2); NCPP: art. 16 alin. (1) lit. g), art. 19, art. 64 lit. f) și art. 64 alin. (3), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (2) și (6), art. 276 alin. (1), art. 279, art. 386 alin. (1), art. 396 alin. (6) și (10), art. 397, art. 426 lit. d), art. 415 alin. (1); O.U.G. nr. 195/2002: art. 6 alin. (1) pct. 6; Legea nr. 76/2008: art. 7 alin. (1)

GALA LADY LAWYER, ediția a VI-a

Prin Sentința penală nr. 195 din data de 15 martie 2016 pronunțată de Tribunalul Argeș, în Dosarul nr. x/90/2015, în baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., s-au respins cererile inculpatului A. de schimbare a încadrării juridice și de aplicare a dispozițiilor vechiului C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) și art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului A., pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 224 alin. (2) C. pen., ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

În baza art. 32 C. pen. rap. la art. 188 C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A., la pedeapsa de 5 ani închisoare, cu executare, în condițiile art. 60 C. pen. și 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), i) C. pen. (așa cum sunt definite de dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) C. pen.

În baza art. 72 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsă perioada reținerii, respectiv intervalul 28 ianuarie 2015 – 29 ianuarie 2015, inclusiv.

În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 19 și art. 397 C. proc. pen., s-a admis acțiunea părții civile B., domiciliat în orașul Călimănești, jud. Vâlcea, iar în baza art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1385 și art. 1391 alin. (1) C. civ., a fost obligat inculpatul la plata de daune morale către partea civilă a echivalentului în lei a sumei de 60.000 de euro la cursul afișat la data plății.

S-a luat act că partea civilă a renunțat la capătul de cerere privind plata daunelor materiale.

S-a luat act că inculpatul a acoperit prejudiciul cauzat părților civile Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, conform chitanței din 22 decembrie 2015 și, respectiv, Serviciul de Ambulanță Vâlcea, conform chitanței din 29 decembrie 2015.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 276 alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 8.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare făcute de aceasta.

Prin încheierea din data de 14 aprilie 2016, Tribunalul Argeș a admis cererea apărătorului părții civile B. și, în baza art. 279 C. proc. pen., s-a înlăturat omisiunea vădită din minuta Sentinței penale nr. 195 din 15 martie 2016 și s-a dispus, în baza art. 276 alin. (1) C. proc. pen., obligarea inculpatului A. la plata sumei de 8500 lei către partea civilă B., cu titlu de cheltuieli judiciare făcute de aceasta.

În baza art. 279 C. proc. pen., s-au înlăturat alte două omisiuni din minuta Sentinței penale nr. 195 din 15 martie 2016 și s-a dispus ca la încadrarea juridică a faptei de tentativă la omor să apară și referirea la dispozițiile art. 5 C. pen., iar, în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice SNDGJ.

Împotriva sentinței de mai sus, cât și a încheierii din data de 14 aprilie 2016, au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș și inculpatul A., criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin Decizia penală nr. 1196/A din 11 noiembrie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul nr. x/90/2015, s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș și inculpatul A. împotriva Sentinței penale nr. 195 din 15 martie 2016 și încheierii din 14 aprilie 2016 pronunțate de Tribunalul Argeș în Dosarul nr. x/90/2015.

S-au desființat, în parte, sentința și încheierea din 14 aprilie 2016, s-a înlăturat din dispozitivul încheierii sus-menționate parag. 3 „În baza art. 279 C. proc. pen., înlătură alte două omisiuni din minuta Sentinței penale nr. 195 din 15 martie 2016 și dispune ca la încadrarea juridică a faptei de tentativă la omor, să apară și referirea la dispozițiile art. 5 C. pen. și, în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice SNDGJ”.

S-a înlăturat din dispozitivul sentinței apelate parag. 6: „În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare”.

Rejudecând, s-au aplicat dispozițiile art. 5 C. pen. privind infracțiunea prevăzută de art. 224 alin. (2) C. pen. și infracțiunea prevăzută de art. 32 C. pen. raportat la art. 188 C. pen.

S-a confiscat bâta de lemn tip baseball, folosită de inculpat la săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor sau contravaloarea acesteia.

S-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008.

S-au menținut, în rest, dispozițiile sentinței.

Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Împotriva acestei decizii, inculpatul A. a formulat contestație în anulare.

În motivarea contestației, s-a arătat că sunt incidente dispozițiile art. 426 lit. d) raportat la art. 64 lit. f) și art. 64 alin. (3) C. proc. pen., întrucât doamna judecător C. a soluționat în calitate de judecător de drepturi și libertăți Dosarul nr. x/090/2015/a2.

Prin Decizia penală nr. 101/A din 06 februarie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, s-a respins, ca nefondată, contestația în anulare formulată de contestatorul A., aflat în prezent în Penitenciarul Mioveni, împotriva Deciziei penale nr. 1196 din data de 11 noiembrie 2016, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, în Dosarul nr. x/90/2015.

S-a obligat petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

La data de 8 iunie 2016, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, a fost înregistrat Dosarul nr. x/46/2017 având ca obiect recursul în casație declarat de inculpatul A.

La termenul de judecată din 13 septembrie 2017 Înalta Curte, având în vedere că la dosar se află declarația inculpatului prin care acesta arată că declară apel împotriva Deciziei penale nr. 101/A din data de 06 februarie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, a calificat calea de atac exercitată de inculpatul A., ca fiind apel și nu recurs în casație.

Pentru termenul de judecată din data de 13 septembrie 2017, inculpatul A. aflat în stare de deținere în Penitenciarul Mioveni, a trimis potrivit art. 415 alin. (1) C. proc. pen., o declarație consemnată într-un proces-verbal de administrația locului de deținere, prin care arăta că își retrage calea de atac exercitată în cauză.

Avându-se în vedere dispozițiile art. 415 alin. (1) C. proc. pen., care stabilesc că până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, persoana vătămată și oricare dintre părți își pot retrage apelul declarat, personal sau prin mandatar, Înalta Curte urmează a lua act de voința inculpatul A., în sensul retragerii apelului declarat împotriva Deciziei penale nr. 101/A din data de 06 februarie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen., apelantul va fi obligat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., urmând ca onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 260 lei, să rămână în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de violarea de domiciliu și tentativă de omor. Înlăturarea unei omisiuni vădite din minuta sentinței penale. Retragerea apelului (NCC, NCP, NCPP) was last modified: ianuarie 29th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter