Infracţiuni de trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope. Emiterea mandatului european de arestare (NCPP, L. nr. 302/2004)

14 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 137
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 578/2021

L. nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) lit. a), art. 84 alin. (1), art. 97 alin. (1) pct. 5, art. 109, art. 114; NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Din analiza actelor și lucrărilor dosarului rezultă că autoritățile judiciare din Finlanda (Tribunalul Districtual din Helsinki) au emis, la data de 5 mai 2021, în dosarul nr. x 21/3719, un mandat european de arestare pe numele persoanei solicitate A., pentru săvârșirea, pe teritoriul Finlandei, a infracțiunii de trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope, prevăzută de C. pen. finlandez în Cap. 50:2§, constând în acea că, în perioada 22-30.03.2021, împreună cu alte persoane, a importat ilegal un total de 75.000 pastile din produsul medical Ksalol 1 mg, reprezentând o mare cantitate de substanțe narcotice.

În cauză, infracțiunea pentru a cărei comitere a fost emis mandatul european de arestare este prevăzută în art. 97 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 302/2004 republicată, fiind vorba despre o faptă care dă loc la predare între statele membre ale Uniunii Europene care au semnat Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI/13.06.2002.

Potrivit dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede că mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

În conformitate cu dispozițiile art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu ocazia pronunțării asupra executării mandatului european de arestare, instanța ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare.

De asemenea, dispozițiile art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 302/2004 statuează că predarea poate fi amânată atunci când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana extrădată suferă de o boală gravă care face imposibilă predarea imediată. În acest caz, predarea se amână până când starea de sănătate a persoanei extrădate se va ameliora.

Conform alin. (3) al aceluiași articol, în cazul amânării predării persoanei extrădate, instanța emite un mandat de arestare provizorie în vederea extrădării.

Art. 114 din Legea nr. 302/2004 (cu denumirea marginală Predarea amânată sau temporară) prevede în alin. (1) că dispozițiile art. 58 alin. (1)-(5) și 7 din aceeași lege se aplică în mod corespunzător.

În speță, instanța de fond, în raport cu actele medicale depuse la dosar, apreciind că, pentru a se stabili dacă persoana solicitată suferă de o boală gravă care face imposibilă predarea imediată, este necesară o expertiză medico-legală, în baza art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 302/2004 a dispus, prin încheierea atacată pe calea prezentei contestații, efectuarea acesteia și, corelativ, amânarea cauzei.

Totodată, în temeiul art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004, a dispus arestarea preventivă a persoanei solicitate, pe o perioadă de 30 zile, de la data de 27.05.2021 și până la 25.06.2021, inclusiv.

Înalta Curte constată că soluția dispusă de instanța de fond cu privire la arestarea persoanei solicitate A., pe o durată de 30 de zile, este legală și temeinică, în mod corect apreciindu-se că se impune luarea măsurii arestării, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege în acest sens și fiind avute în vedere, totodată, circumstanțele particulare ale cauzei, măsura fiind necesară în scopul predării persoanei solicitate către autoritățile judiciare din Finlanda, respectiv pentru buna desfășurare a procedurii de executare a mandatului european de arestare.

Pe de altă parte, se reține că luarea măsurii arestării în vederea predării corespunde tuturor exigențelor impuse de dispozițiile legale ce reglementează această procedură specială, raportat la natura infracțiunii menționate în mandatul european de arestare emis pe numele contestatorului persoană solicitată, având în vedere și durata pedepsei privative de libertate ce se poate aplica pentru infracțiunea în discuție.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Cât privește aspectele legate de starea de sănătate a contestatorului, invocate în susținerea căii de atac, avute în vedere, de altfel, și de către instanța de fond, care a dispus efectuarea unei expertize medico-legale în acest sens, Înalta Curte constată că acestea rezultă din actele dosarului, însă, în contextul particular al cauzei, nu sunt de natură a justifica aplicarea față de contestator a unei alte măsuri preventive prevăzute de C. proc. pen., mai ușoară, cum este cea a controlului judiciar, măsura arestării fiind singura aptă să asigure buna desfășurare în continuare a procedurii judiciare.

Pentru considerentele expuse, constatând că hotărârea atacată este temeinică și legală, Înalta Curte, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva încheierii din data de 27 mai 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în dosarul nr. x/2021.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, conform dispozitivului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope. Emiterea mandatului european de arestare (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: ianuarie 14th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter