Infracţiuni de rupere de sigilii, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Calculul greşit al sporului aplicabil celei mai grele pedepse cu închisoarea la care a fost condamnat inculpatul

13 sept. 2022
Vizualizari: 316
  • NCP: art. 260 alin. (1)
  • NCP: art. 320 alin. (1)
  • NCP: art. 323 alin. (1)
  • NCP: art. 39 alin. (1) lit. b)
  • NCPP: art. 275 alin. (3) și (6)
  • NCPP: art. 438 alin. (1) pct. 12
  • NCPP: art. 448 pct. 2 lit. a)

Prin Decizia penală nr. 752/P din 29.06.2017, pronunțată în Dosarul nr. x/2015, Curtea de Apel Constanța, secția penală, și pentru cauze penale cu minori și de familie, în baza art. 421 pct. 2. lit. a) din C. proc. pen., a admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova, inculpatul A., și alții, împotriva Sentinței penale nr. 135 din 22.12.2016, pronunțată de Judecătoria Hârșova în Dosarul nr. x/2005, a desființat hotărârea atacată, în parte și, rejudecând:

1. În baza art. 396 alin. (5) cu referire la art. 16 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., l-a achitat pe inculpatul A. pentru infracțiunile prev. de art. 244 alin. (1) din C. pen. și art. 32-art. 244 alin. (1) din C. pen.

2. În baza art. 38 alin. (1) – art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen., a contopit cele 4 pedepse aplicate inculpatului A. și menținute pentru infracțiunile prev. de art. 260 din C. pen., 320 din C. pen., art. 322 din C. pen. și art. 323 din C. pen., în pedeapsa cea mai grea, de 8 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 7 luni și 10 zile închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite), inculpatul executând în final 1 an 3 luni 10 zile închisoare.

3. A menținut modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului conform art. 91 și urm. din C. pen., precum și celelalte dispoziții ale hotărârii în măsura în care nu contravin deciziei pronunțate.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 36/RC din 13 februarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând pe fond recursul în casație declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază că acesta este fondat, pentru următoarele considerente:

Conform art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., o hotărâre este supusă casării în situația în care „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”.

Înalta Curte reține că aprecierea legalității limitelor de pedeapsă în calea de atac a recursului în casație se face în funcție de încadrarea juridică reținută/menținută prin hotărârea atacată, instanța de recurs nefiind abilitată de lege să dispună schimbarea încadrării juridice a faptei, datorită limitării erorilor de drept ce pot fi corectate în calea extraordinară de atac a recursului în casație.

Totodată, se reține că o pedeapsă depășește, de regulă, limitele prevăzute de lege dacă se situează în afara limitelor speciale ale pedepsei prevăzute de C. pen. pentru o anumită infracțiune. Există însă situații, și nu puține, în care limitele speciale suferă modificări, în cadrul limitelor generale, datorită reținerii unor împrejurări care au drept consecință reducerea sau majorarea limitelor de pedeapsă.

Aceste împrejurări țin de individualizarea legală a pedepsei și pot fi legate de faptă, de calitatea făptuitorului sau a victimei (cum sunt circumstanțele atenuante sau agravante, unitatea sau pluralitatea de infracțiuni, unele cazuri speciale de atenuare sau agravare, etc.), dar pot fi și de natură procesuală (cum ar fi judecarea cauzei în procedura recunoașterii învinuirii).

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța susține că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen. ce reglementează tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni, care la prevede:

„În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: … când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite”.

Înalta Curte reține că inculpatului A. i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 1 an 3 luni și 10 zile închisoare pentru săvârșirea, în concurs, a patru infracțiuni, pentru care a fost condamnat astfel:

– 6 luni închisoare pentru infracțiunea de rupere de sigilii prevăzută de art. 260 alin. (1) din C. pen.

– 6 luni închisoare pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 320 alin. (1) din C. pen.

– 8 luni închisoare pentru infracțiunea de uz de fals prevăzută de art. 323 alin. (1) din C. pen.

– 8 luni închisoare pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. (1) din C. pen.

Astfel, conform art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen., instanța de apel a procedat la contopirea acestor pedepse și i-a aplicat inculpatului A. pedeapsa cea mai grea, de 8 luni închisoare, la care a adăugat un spor de 7 luni și 10 zile închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Însă, dintr-un simplu calcul aritmetic, reiese că sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate inculpatului nu este corect calculat, având în vedere că după înlăturarea unei pedepse cu închisoarea de 8 luni (pedeapsa cea mai grea), celelalte pedepse însumează 20 de luni închisoare (6 luni + 6 luni + 8 luni).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Prin urmare, sporul fix ce de adaugă pedepsei de 8 luni închisoare, calculat ca o treime din 20 luni închisoare, este de 6 luni și 20 de zile, inculpatul A. având de executat, în final, o pedeapsă rezultantă de 1 an 2 luni și 20 de zile.

Cum instanța de apel a calculat greșit sporul aplicabil celei mai grele pedepse cu închisoarea la care a fost condamnat inculpatul și implicit pedeapsa rezultantă, în baza art. 448 pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va admite recursul în casație declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța împotriva Deciziei penale nr. 752/P din 29 iunie 2017 a Curții de Apel Constanța, secția penală, și pentru Cauze Penale de Minori și de Familie, pronunțată în Dosarul nr. x/2015, privind pe inculpatul A., și va înlătura nelegalitatea arătată anterior.

Va menține celelalte dispoziții ale deciziei atacate care nu sunt contrare prezentei hotărâri.

În baza art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea recursului în casație declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vor fi reținute în sarcina statului.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., precum și protocolul încheiat între Ministerul Justiției și UNBR

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de rupere de sigilii, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Calculul greșit al sporului aplicabil celei mai grele pedepse cu închisoarea la care a fost condamnat inculpatul was last modified: septembrie 13th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.