Infracţiuni de furt în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Arestarea în scopul predării persoanei solicitate către autorităţile judiciare străine

16 mart. 2023
Vizualizari: 339
  • Legea nr. 302/2004: art. 104 alin. (6)
  • Legea nr. 302/2004: art. 109 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 114
  • Legea nr. 302/2004: art. 58 alin. (2) lit. a)
  • Legea nr. 302/2004: art. 84 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 97 alin. (1) pct. 18
  • Legea nr. 302/2004: art. 99 alin. (1) şi (2)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Prin sentința penală nr. 96 din 28 aprilie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori în dosarul nr. x/2022, a fost admisă cererea de executare a mandatului european de arestare, emis la data de 31.03.2022 de autoritățile judiciare din Austria – Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten, în dosarul nr. x, pe numele persoanei solicitate A. arestat în C.R.A.P. Olt.

În temeiul art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus predarea persoanei solicitate către autoritățile judiciare din Austria, cu respectarea regulii specialității.

A fost menținută măsura arestării persoanei solicitate în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.04.2022, până la data de 29.05.2022, inclusiv.

S-a constatat că în prezenta procedură persoana solicitată a fost privată de libertate începând cu data de 14.04.2022, la zi.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 200 din 12 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Din analiza actelor și lucrărilor dosarului rezultă că, pe numele persoanei solicitate A., cetățean român, a fost emis, la data de 31.03.2022, în dosarul nr. x, un mandat european de arestare, de către de autoritățile judiciare din Austria, acesta întemeindu-se pe ordinul de reținere emis la aceeași dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten în dosarul nr. x, persoana solicitată fiind cercetată pentru săvârșirea a 7 infracțiuni de furt grav în formă continuată în cadrul unei organizații criminale, prev. de art. 127, 128 alin. (1) pct. 5, 129 alin. (1) pct. 1, 130 alin. (2) și constituirea unei asocieri în scop criminal, prev. de art. 278 alin. (1) primul caz din C. pen. austriac, pedeapsa maximă prevăzută de legea statului emitent fiind de 7 ani și 6 luni închisoare.

La data de 22.04.2022, a fost depus la dosarul instanței de fond, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, mandatul european de arestare emis la data de 31.03.2022 pe numele persoanei solicitate A., de către autoritățile judiciare din Austria, în dosarul nr. x, însoțit de traducerea în limba română.

În cauză, infracțiunile indicate în cuprinsul mandatului european de arestare sunt prevăzute în art. 97 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 302/2004 (respectiv furt organizat sau armat), nefiind necesară verificarea îndeplinirii condiției dublei încriminări.

Totodată, faptele pentru care este cercetat contestatorul persoană solicitată constituie infracțiuni și pe teritoriul național.

Potrivit dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede că mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu ocazia pronunțării asupra executării mandatului european de arestare, instanța ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare.

Analizând actele dosarului, Înalta Curte constată că, în cauză, mandatul european de arestare are conținutul și forma prevăzute de Legea nr. 302/2004 și nu există niciun motiv, obligatoriu sau opțional, de refuz al executării acestuia, dintre cele prevăzute în art. 99 alin. (1) și (2) din aceeași lege.

În acest context, instanța de fond a apreciat în mod corect că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 pentru executarea mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A., hotărârea atacată, de predare a acesteia către autoritățile judiciare solicitante, cu respectarea drepturilor conferite de regula specialității, fiind pronunțată cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie.

Pe de altă parte, se constată că, în speța dedusă judecății, soluția dispusă de instanța de fond cu privire la menținerea arestării persoanei solicitate, pe o durată de 30 de zile, este legală și temeinică, prin raportare la dispozițiile art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 (potrivit cărora, dacă nu este incident vreunul dintre motivele de refuz al executării prevăzute la art. 99, judecătorul se poate pronunța prin sentință, potrivit art. 109, deopotrivă asupra arestării și predării persoanei solicitate), măsura fiind necesară, așadar, în scopul predării persoanei solicitate către autoritățile judiciare din Austria, respectiv pentru buna desfășurare a procedurii de executare a mandatului european de arestare.

Cât privește critica formulată în susținerea contestației, în sensul că în mod greșit instanța de fond nu a dispus amânarea predării persoanei solicitate, până la ameliorarea stării sale de sănătate, care este una precară, astfel cum rezultă din înscrisurile medicale aflate la dosar, aceasta nu poate fi primită.

Astfel, deși contestatorul a susținut că suferă de afecțiuni cardiace, diagnostic stabilit de către un medic primar cardiolog, Înalta Curte reține că acesta a beneficiat încă de la începutul procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său de asistență juridică din partea unui apărător ales, însă nu a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale în baza căreia să se constate că suferă de o boală gravă, care ar face imposibilă predarea imediată, nefiind incidente în speță dispozițiile art. 114 raportat la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 302/2004, la care apărarea a făcut trimitere.

Pentru considerentele expuse, constatând că hotărârea atacată este temeinică și legală, Înalta Curte, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 96 din 28 aprilie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori în dosarul nr. x/2022.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, conform dispozitivului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 253 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de furt în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Arestarea în scopul predării persoanei solicitate către autoritățile judiciare străine was last modified: martie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.