Infracţiuni care permit predarea fără a fi necesară verificarea dublei incriminări. Analizarea cererii de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate (NCPP, L. nr. 302/2004)

12 dec. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 353

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 351/2019

NCPP: art. 403, L. nr. 302/2004: art. 97 alin. (1) pct. 1, 3 și 9,

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În lumina dispozițiilor art. 403 C. proc. pen. și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, motivarea unei hotărâri trebuie să fie clară și precisă, să se refere la probele administrate în cauză și să fie în concordanță cu acestea, să răspundă în fapt și în drept la toate aspectele invocate de către părți și să conducă în mod logic și convingător la soluția din dispozitiv.

Considerentele hotărârii, reprezentând explicitarea soluției din dispozitiv, sprijinul necesar al acestuia, fac corp comun cu dispozitivul și intră deopotrivă în autoritate de lucru judecat, raportat la părțile din dosar și obiectul cauzei.

Pentru a răspunde cerințelor procesului echitabil, motivarea ar trebui să evidențieze că judecătorul a examinat cu adevărat chestiunile esențiale ce au fost prezentate; motivarea este un element esențial al unei hotărâri judecătorești, o puternică garanție a imparțialității judecătorului și a calității actului de justiție, precum și o premisă a exercitării corespunzătoare a atribuțiilor de control judiciar de legalitate și temeinicie. Obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești constituie o condiție a procesului echitabil, exigență a art. 21 alin. (3) din Constituția României și art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Analizând, în concret, hotărârea atacată, Înalta Curte constată că partea expozitivă vizează o altă persoană solicitată decât cea pentru care s-a emis și s-a solicitat executarea mandatului european de arestare, respectiv pe B., în loc de A.

Astfel, la fila x parag. 8 – 9 din sentința penală atacată:

La data de 12.06.2019 a fost înregistrată Adresa nr. x/2019 din data de 11.06.2019 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin care s-a înaintat mandatul european de arestare emis la data de 11.06.2019 de autoritățile judiciare din Franța – Procurorul Republicii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul de Mare Instanță din Rennes în Dosarul nr. x pe numele persoanei solicitate B.

Totodată, au fost înaintate procesul-verbal încheiat la data de 11.06.2019 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Ordonanța de reținere nr. 27 din 11.06.2019, prin care s-a dispus reținerea persoanei solicitate B. pentru 24 ore, cu începere de la 11.06.2019, ora 17:45, până la 12.06.2019, ora 17:45; la fila x parag. 9 din sentința penală atacată, instanța de fond reține că „sunt îndeplinite cerințele legii privind conținutul și forma mandatului european de arestare, dat fiind faptul că autoritățile judiciare franceze au menționat că mandatul european de arestare emis la data de 11.06.2019 de către autoritățile judiciare din Franța se întemeiază pe mandatul de arestare național emis la data de 01.06.2019 de către Judecătorul de Instrucție din cadrul Tribunalului de Mare Instanță din Rennes față de B”. în cuprinsul parag. 10 fila x sentința penală atacată „se constată, totodată, că infracțiunile menționate în mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate B. se regăsesc printre cele 32 de infracțiuni care permit predarea fără a fi necesară verificarea dublei incriminări, potrivit art. 97 alin. (1) pct. 1, 3 și 9 din Legea nr. 302/2004 republicată”.

Singura referire la persoana solicitată A. se regăsește în dispozitivul hotărârii, care cuprinde exclusiv soluția adoptată de instanță cu privire la cererea de executare a mandatului european de arestare formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

În acest context, Înalta Curte apreciază că nu există o analiză proprie și o motivare efectivă a judecătorului fondului care să justifice soluția adoptată cu privire la persoana solicitată A., referirea constantă în cuprinsul hotărârii la persoana solicitată B., în loc de A. echivalează cu o lipsă a analizei și a raționamentului logico-juridic propriu.

Or, pronunțarea unei soluții într-o cauză implică în mod necesar și obligatoriu un proces de verificare a unui ansamblu de aspecte de drept penal, procesual penal sau cu caracter mixt, operațiune care, pentru a echivala cu o veritabilă pronunțare, trebuie să îmbrace un caracter global.

În cauză, prin modalitatea în care instanța de fond a înțeles să analizeze cererea de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A., astfel cum rezultă din dispozitivul hotărârii, prin menționarea greșită a numelui acesteia, nu echivalează cu o soluționare efectivă a cauzei.

Procedând astfel, instanța a încălcat nu numai dispozițiile procesual penale, cât și dreptul contestatorului persoană solicitată la un proces echitabil, or, dreptul la un proces echitabil este în strânsă legătură cu dreptul la dublul grad de jurisdicție în materie penală, astfel că este necesar ca judecata să parcurgă toate etapele procesuale, pentru a nu priva partea de un grad de jurisdicție, prin soluționarea cauzei direct de instanța de control judiciar. O astfel de soluție ar determina eliminarea unui grad de jurisdicție în defavoarea intereselor procesuale ale contestatorului persoană solicitată.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va admite contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 161 din data de 19 iunie 2019 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Va desființa sentința penală contestată numai în ceea ce privește soluționarea cererii de executare a mandatului european și va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale contestate care nu contravin prezentei.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni care permit predarea fără a fi necesară verificarea dublei incriminări. Analizarea cererii de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: decembrie 9th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter