Infracţiunea de trafic ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. Impunerea înlocuirii arestării provizorii cu o măsură mai uşoară

24 mai 2024
Vizualizari: 91
  • Legea nr. 302/2004: art. 102
  • Legea nr. 302/2004: art. 110 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 97 alin. (1) pct. 5
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1

Prin încheierea F/DL din 31 mai 2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în dosarul nr. x/2023, a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București privind arestarea provizorie a persoanei solicitate A..

În temeiul art. 102 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 302/2004 republicată, s-a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate A. pentru o perioadă de 15 zile, de la data de 31 mai 2023 până la data de 14 iunie 2023, inclusiv.

În temeiul art. 102 alin. (6) din Legea 302/2004 republicată, s-a dispus comunicarea încheierii către I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională și Ministerul Justiției – Direcția Cooperare Internațională.

Totodată, a fost fixat termen la data de 08 iunie 2023, ora 11:00, sala P80, pentru prezentarea de către procuror a mandatului european de arestare, însoțit de traducerea acestuia.

Pentru a dispune astfel, Curtea a reținut că, la data de 31 mai 2023. a fost înregistrată sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, privind punerea în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare din Spania la data de 05 mai 2023 împotriva numitului A., cetățean român, urmărit pentru săvârșirea infracțiunii de trafic ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, prevăzută de art. 368 alin. (1) din C. pen. spaniol, și pentru a dispune, în conformitate cu dispozițiile art. 102 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 302/2004, modificată prin Legea nr. 306/2022, cu privire la luarea măsurii arestării provizorii în vederea predării persoanei solicitate, pe o durata de 15 zile. În susținerea sesizării, Parchetul a atașat lucrarea nr. 1608/II-5/2023.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 448 din 13 iunie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de persoana solicitată A., sub toate aspectele, conform dispozițiilor art. 425^1 C. proc. pen. raportat la art. 110 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, Înalta Curte constată că aceasta nu este fondată, pentru motivele arătate în continuare.

Potrivit dispozițiilor art. 102 din Legea nr. 302/2004, republicată, în cazul obținerii unui rezultat pozitiv cu privire la o persoană pentru care un alt stat membru a transmis o semnalare în vederea arestării (care echivalează cu un mandat european de arestare), aceasta se trimite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui rază teritorială a fost localizată persoana, care va sesiza curtea de apel competentă pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării provizorii în vederea predării. Astfel învestit, judecătorul de la curtea de apel poate admite sesizarea parchetului dispunând arestarea provizorie în vederea predării pe o durată de cel mult 15 zile ori o poate respinge, iar, dacă apreciază că în scopul asigurării bunei desfășurări a procedurii de executare a mandatului european de arestare este necesară luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate prevăzute de C. proc. pen., procedează la luarea unei astfel de măsuri pe o durată de cel mult 30 de zile.

Raportat la aceste dispoziții, Înalta Curte constată că, la 26 mai 2023, în Sistemul Informatic SIRENE a fost introdusă de către autoritățile judiciare spaniole o semnalare vizând emiterea, la data de 05 mai 2023, a unui mandat european de arestare față de persoana solicitată A.. Din conținutul semnalării, rezultă că mandatul european de arestare a fost emis în dosarul Rol x de Tribunalul Provincial din Girona, secția 3, pe baza unui mandat național de arestare emis, la 05 mai 2023, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii, la 30 octombrie 2020, ora 21:20, a unei infracțiuni de trafic ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, prevăzută de art. 368 alin. (1) din C. pen. spaniol, sancționată cu pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza semnalării introduse în Sistemul Informatic Schengen cu privire la existența mandatului european de arestare emis de autoritățile judiciare spaniole, prin ordonanța nr. 46/2023 emisă la data 30 mai 2023 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, s-a procedat la reținerea persoanei solicitate A. pentru 24 de ore, începând cu data de 30.05.2023, orele 23:55 până la data de 31.05.2023, orele 23:55.

Examinând declarațiile persoanei solicitate A. date în fața procurorului și a instanței de fond, se constată că aceasta nu a formulat obiecțiuni cu privire la identitate, are cunoștință de acuzația formulată împotriva sa și nu este de acord să fie predată autorităților judiciare spaniole, precizând că suferă de o afecțiune oncologică.

În aceste condiții, având în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 102 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, semnalarea introdusă în Sistemul Informatic Schengen echivalează cu un mandat european de arestare, că fapta pentru care contestatorul este urmărit internațional este sancționată și în legislația română cu pedeapsa închisorii de până la 15 ani (infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, ce este enumerată de art. 97 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 302/2004 printre faptele care dau loc la predare) și că acesta nu a formulat obiecțiuni cu privire la identitate, însă nu este de acord cu predarea, Înalta Curte apreciază că, în mod corect, instanța de fond, raportându-se la toate circumstanțele cauzei, a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate A. pe o perioadă de 15 zile, această măsură fiind necesară pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii de punere în executare a mandatului emis de autoritățile judiciare spaniole.

Contrar susținerilor apărării, Înalta Curte apreciază că o măsură preventivă mai ușoară, precum arestul la domiciliu ori controlul judiciar, nu ar fi aptă la acest moment să asigure derularea în bune condiții a procedurii, având în vedere că, pentru depunerea mandatului european de arestare tradus în limba română, în cauză a fost acordat termen de judecată la data de 08 iunie 2023. Mai mult decât atât, aspectele privind agravarea stării de sănătate nici nu au fost dovedite, actele medicale depuse la dosar nerelevând că persoana solicitată ar suferi de vreo afecțiune oncologică, așa cum a susținut cu prilejul audierii.

În acest context, în acord cu judecătorul fondului, Înalta Curte constată că nu există motive temeinic justificate care să impună înlocuirea arestării provizorii cu o măsură mai ușoară, elementele ce circumstanțiază persoana solicitată neavând aptitudinea de a demonstra că plasarea acesteia în arest la domiciliu sau sub control judiciar nu ar afecta buna derulare a procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare, raportat la gravitatea acuzației care i-a fost adusă de autoritățile emitente, dar și la aspectele ce rezultă din fișa de cazier judiciar (persoana solicitată fiind condamnată anterior de autoritățile judiciare spaniole pentru fapte similare).

Pentru motivele mai sus expuse, constatând că încheierea atacată este legală și temeinică, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva încheierii F/DL din 31 mai 2023 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală, în dosarul nr. x/2023.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., având în vedere că se află în culpă procesuală, îl va obliga contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar, în temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru acesta, în sumă de 340 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de trafic ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope. Impunerea înlocuirii arestării provizorii cu o măsură mai ușoară was last modified: mai 24th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.