Infracțiunea de tâlhărie calificată. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004)

30 sept. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 104

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 293/2020

L. nr. 302/2004: art. 84, art. 87, art. 104 alin. (5), art. 106, art. 109 alin. (1), art. 111 alin. (1), art. 117; NCP: art. 223, art. 226, art. 233; NCPP: art. 275 alin. (2)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Prin sesizarea înregistrată cu nr. x/2020, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, în conformitate cu prevederile art. 102 din Legea nr. 302/2004 a trimis instanței semnalarea Biroului Sirene – Interpol privind mandatul european de arestare emis de autoritățile judiciare italiene, privind pe persoana solicitată A..

Din cuprinsul Mandatului european de arestare nr. 523/2019 din 15 octombrie 2019 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Torino, a rezultat că acesta a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani, 4 luni și 1 zi închisoare pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care și cea de tâlhărie calificată.

Cauza a fost soluționată în ședință publică în prezența persoanei solicitate.

Drepturile persoanei solicitate reglementate de art. 106 din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013 și art. 11 din Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 au fost respectate prin prezența apărătorului desemnat din oficiu.

Persoana solicitată a confirmat că a primit mandatul european de arestare.

Verificând mandatul european de arestare, prima instanță a constatat că acesta îndeplinește condițiile prevăzute de art. 84 din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013, în sensul că mandatul european de arestare a fost emis de o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, respectiv Procuratura Generală a Republicii din Torino – Italia, precum și condițiile de conținut și formă prevăzute de art. 87 din aceeași lege.

De asemenea, s-a constatat că infracțiunile reținute în sarcina persoanei solicitate sunt prevăzute în art. 97 din Legea nr. 302/2004 republicată, respectiv fapte care dau loc la predare, indiferent de denumirea pe care o au în legislația statului emitent, precum și că acestea sunt incriminate și în legislația penală română, respectiv art. 233 C. pen. și se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Din actele dosarului a rezultat că nu există niciun motiv de refuz al executării mandatului european de arestare prev. de art. 98 din Legea nr. 302/2004 republicată și prin urmare, cererea formulată de autoritățile judiciare italiene, de punere în executare a mandatului european de arestare este pe deplin justificată.

Prezentă în instanță, persoana solicitată a precizat că este de acord cu predarea sa autorităților judiciare italiene, despre consimțământul acestuia întocmindu-se un proces-verbal conform art. 104 alin. (5) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013.

Consimțământul persoanei solicitate de a fi predată autorităților judiciare italiene a fost dat în fața instanței, în ședință publică, în prezența avocatului, respectându-se astfel dispozițiile legale reglementate de art. 104 alin. (5) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013 și art. 13 din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

De asemenea, persoana solicitată a precizat că nu renunță la regula specialității prev. în art. 117 din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013, situație în care predarea persoanei solicitate către autoritățile italiene va fi condiționată de faptul că acesta nu va putea fi urmărit, judecat sau privat de libertate pentru o altă faptă anterioară predării.

În consecință, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale mandatului european de arestare emis de autoritățile austriece pe numele persoanei solicitate și că nu există niciun motiv de refuz al executării, coroborat și cu consimțământul la predare al persoanei solicitate, a fost admisă cererea autorităților judiciare italiene, respectiv Procuratura Generală a Republicii din Torino – Italia și s-a dispus punerea în executare a mandatului de arestare emis pe numele persoanei solicitate A.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În aceste condiții, având în vedere art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013, instanța s-a pronunțat asupra arestării provizorii în vederea predării persoanei solicitate A.

Conform dispozițiilor art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013 potrivit cărora „în toate cazurile măsura arestării în vederea predării poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în prezența apărătorului”, s-a procedat la audierea acestuia.

Conform dispozițiilor legale mai sus-arătate (art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013) dacă persoana solicitată este de acord cu predarea sa, dacă nu este incident vreunul din motivele de refuz al executării mandatului european de arestare, prevăzute de art. 98 din aceeași lege, judecătorul se poate pronunța prin sentința deopotrivă asupra arestării și predării acestuia.

Astfel, având în vedere dispozițiile art. 104 alin. (6) (precum și dispozițiile art. 104 alin. (11) din Legea nr. 302/2004 republicată), odată cu executarea mandatului european de arestare, se dispune și arestarea provizorie a persoanei solicitate.

S-a reținut că necesitatea arestării provizorii a persoanei solicitate în momentul luării deciziei de punere în executare a mandatului european de arestare rezultă și din dispozițiile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 conform cărora „predarea se realizează de centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul unității de poliție pe raza căreia se află locul de deținere, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare”.

În același sens sunt și dispozițiile art. 23 din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 22 iunie 2002 conform cărora „persoana solicitată va fi predată cât mai repede posibil la o dată convenită între autoritățile interesate”.

Dispozițiile Legii nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013 reglementează posibilitatea lăsării în libertate a persoanei solicitate prin luarea altei măsuri preventive, însă această dispoziție poate fi adoptată doar pe parcursul soluționării cererii privind executarea mandatului european de arestare, nu și după momentul pronunțării unei hotărâri definitive vizând predarea către autoritățile judiciare emitente.

În concret, conform art. 104 alin. (11) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013, „atunci când persoana solicitată este pusă în libertate, judecătorul dispune față de aceasta una dintre măsurile preventive neprivative de libertate prevăzute de C. proc. pen. În acest caz, în situația în care, ulterior, judecătorul dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă”.

Astfel, în final, necesitatea luării măsurii arestării provizorii a fost analizată și prin prisma dispozițiilor dreptului intern referitoare la instituția arestării, conform dispozițiilor art. 12 din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 (în baza cărora „dacă o persoană este arestată în baza unui mandat de arestare european, autoritatea judiciară executoare va adopta o hotărâre dacă persoana solicitată să rămână în detenție, în conformitate cu legea Statului membru executor”).

S-a constatat astfel că în speță sunt îndeplinite dispozițiile art. 223 și art. 226 C. proc. pen., în sensul că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunile reținute în sarcina persoanei solicitate, respectiv furt este prevăzută de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

De asemenea, față de gravitatea faptelor presupus a fi comise de persoana solicitată, față de modalitatea și împrejurările săvârșirii așa cum sunt descrise în mandatul european de arestare, s-a apreciat că lăsarea acesteia în libertate prezintă pericol pentru ordinea publică.

La data de 27 februarie 2020 a fost înregistrată pe rolul acestei instanțe contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței primei instanțe.

Examinând actele și lucrările dosarului, se constată că prezenta cale de atac este inadmisibilă.

Potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013, în toate cazurile instanța se pronunță asupra executării mandatului european de arestare prin sentință, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 112.

Totodată, potrivit art. 110 alin. (2) din aceeași lege, hotărârea prevăzută la art. 109 alin. (1) poate fi atacată cu contestație în termen de 5 zile de la pronunțare, cu excepția cazului în care persoana solicitată consimte la predare, când hotărârea este definitivă.

Or, în cauză, este incidentă situația de excepție prevăzută de textul de lege sus-menționat, respectiv hotărârea atacată are caracter definitiv, întrucât a existat consimțământul persoanei solicitate de a fi predată autorităților judiciare italiene, în fața instanței, în ședință publică, în prezența avocatului.

Pentru considerentele ce preced, constatând că în cauză, persoana solicitată A. a formulat contestație împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare prin promovarea acestei căi de atac, urmează a fi respinsă, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată împotriva Sentinței penale nr. 11/MEA din 27 ianuarie 2020 a Curții de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va fi obligată contestatoarea persoană solicitată la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 554 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de tâlhărie calificată. Arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: septembrie 29th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter