Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse

22 apr. 2022
Vizualizari: 996
 • art. 66 alin. (1) lit. a) b) şi k)
 • Legea nr. 241/2005: art. 9 alin. (1) lit. b)
 • Legea nr. 508/2004: art. 18
 • Legea nr. 656/2002: art. 29 alin. (1) lit. a)
 • Legea nr. 656/2002: art. 33
 • NCP: art. 112 alin. (1) lit. e)
 • NCP: art. 154 alin. (1) lit. d)
 • NCP: art. 155 alin. (4)
 • NCP: art. 322 alin. (1)
 • NCP: art. 323 alin. (1)
 • NCP: art. 35 alin. (1)
 • NCP: art. 38
 • NCP: art. 39
 • NCP: art. 40 alin. (1)
 • NCP: art. 45 alin. (1) (2) şi 3 lit. a)
 • NCP: art. 5
 • NCP: art. 65
 • NCP: art. 72 alin. (1)
 • NCPP: art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a
 • NCPP: art. 21
 • NCPP: art. 25 alin. (5)
 • NCPP: art. 275
 • NCPP: art. 28 alin. (1)
 • NCPP: art. 396 alin. (6)
 • NCPP: art. 397 alin. (5)
 • VCP: art. 290
 • VCP: art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua lit. b) şi lit. c)
 • VCP: art. 71
 • VCP: art. 88 alin. (1)

Un prim motiv de apel al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care este comun cu motivul de apel invocat de către apelantul A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova, vizează faptul că instanța de fond a soluționat greșit acțiunea civilă în privința pretențiilor civile formulate de către partea civilă A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova față de inculpații H. și S.C. I. S.R.L., în condițiile în care din suplimentul la raportul de expertiză întocmit în cauză rezultă că cei doi inculpați au produs un prejudiciu de 791.228 RON bugetului de stat, din care mai ar fi de achitat suma de 302.309 RON, iar această diferență de prejudiciu ar fi rezultat din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu privire la care instanța a dispus o soluție de achitare.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 285/A din 31 octombrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În privința criticilor formulate de către apelanți cu privire la modul de soluționare a laturii civile a cauzei de către prima instanță, precum și cu privire la măsurile asigurătorii dispuse, Înalta Curte reține următoareleȘ

Un prim motiv de apel al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care este comun cu motivul de apel invocat de către apelantul A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova, vizează faptul că instanța de fond a soluționat greșit acțiunea civilă în privința pretențiilor civile formulate de către partea civilă A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Craiova față de inculpații H. și S.C. I. S.R.L., în condițiile în care din suplimentul la raportul de expertiză întocmit în cauză rezultă că cei doi inculpați au produs un prejudiciu de 791.228 RON bugetului de stat, din care mai ar fi de achitat suma de 302.309 RON, iar această diferență de prejudiciu ar fi rezultat din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu privire la care instanța a dispus o soluție de achitare.

Cu privire la această critică, instanța de apel constată că este nefondată în condițiile în care instanța de fond nu a soluționat în nici un mod acțiunea civilă formulată de către partea civilă menționată anterior, ci a constatat doar că prejudiciul pretins produs prin comiterea infracțiunilor reținute in sarcina inculpatului a fost acoperit, lucru care rezultă de altfel din actele dosarului, așa cum s-a și reținut prin hotărârea atacată. În acest sens a reținut instanța de fond faptul că la data de 30.07.2014 societatea administrată de inculpat nu figura cu debite către bugetul de stat, motiv pentru care în mod întemeiat a constatat acoperit prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor.

Al doilea motiv de apel a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova vizează faptul că instanța de fond nu a dispus, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 656/2002 confiscarea produsului infracțiunii, în condițiile în care a dispus condamnarea inculpaților pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor.

Instanța de apel apreciază această critică ca fiind nefondata în condițiile în care în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. „Sunt supuse confiscării speciale: bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia”. De asemenea, prevederile art. 33 din Legea nr. 656/2002 dispun că în cazul infracțiunilor de spălare a banilor se aplică dispozițiile vizând confiscarea specială prevăzute de C. pen.

Din coroborarea acestor texte legale, instanța reține faptul că luarea măsurii confiscării este obligatorie în condițiile în care bunurile nu servesc la despăgubirea părții civile, ceea ce în cauză nu este cazul, judecătorul fondului indicând faptul că în accepțiunea sa bunurile obținute prin comiterea infracțiunii de spălare a banilor este necesar a servi la acoperirea prejudiciului cauzat.

A reținut în mod just judecătorul fondului că autorii infracțiunii de înșelăciune au fost inculpații A., D., A. și S.C. C. S.R.L., și ca urmare a acestui fapt, doar aceștia pot fi obligați direct la plata despăgubirilor față de partea civilă O.

Prin urmare, ceilalți inculpați, care au participat la infracțiunea de spălare a banilor, pot fi obligați la achitarea prejudiciului, numai în măsura în care s-a probat că, au profitat de această sumă de bani.

În condițiile în care din probele dosarului rezultă existența infracțiunii de spălare a banilor, dar nu se poate stabili cu certitudine care au fost sumele de bani de care ar fi profitat fiecare inculpat, judecătorul fondului a apreciat corect că este necesară păstrarea posibilității ca partea civilă să își recupereze prejudiciul de la inculpații din prezenta cauză, eventual prin exercitarea căilor ce îi sunt puse la dispozițiile legii civile. În cazul în care s-ar fi dispus măsura confiscării speciale, în mod evident acest lucru nu ar mai fi fost posibil.

Pe de altă parte, după cum a indicat și instanța de fond, nu se poate trece peste voința părții, în materie civilă operând principiul disponibilității, motiv pentru care nu se putea dispune obligarea inculpaților condamnați pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor la plata despăgubirilor către această parte civilă, fiind părții civile de a se preocupa în exercitarea căilor legale ce îi sunt recunoscute pentru a determina cuantumul prejudiciului ce i-a fost cauzat de fiecare inculpat și de a îl obține eventual pe calea acțiunii civile.

Considerentele anterioare sunt valabile și în privința criticii ulterioare a parchetului vizând neconfiscarea bunurilor ajunse în proprietatea terților, fiind vizat cazul numitei GG., instanța de fond având în vedere în mod just că aceste bunuri este necesar a fi păstrate în patrimoniul deținătorilor actuali pentru a permite o eventuală despăgubire.

În fine ultima critică a acestui apelant cu privire la modul de soluționare a laturii civile a cauzei, critică care este formulată, dar în sens contrar, și de apelantul F., vizează dispoziția instanței de menținere a măsurii sechestrului asigurator, parchetul solicitând menținerea acestei măsuri subsidiar dispunerii unei soluții de confiscare a bunurilor, iar inculpatul apelant solicitând ridicarea sechestrului în condițiile în care în ceea ce îl privește nu a fost dispusă nici o soluție de obligare la plata prejudiciului.

Instanța de apel apreciază ambele critici ca nefondate, considerând, în acord cu prima instanță, că este necesară menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului cu privire la bunurile indicate în ordonanțele parchetului pentru a permite părții civile O. să încerce recuperarea prejudiciului, menținerea acestor măsuri realizându-se în concordanță cu prevederile art. 397 alin. (5) C. proc. pen.

Apelanta ANAF a criticat soluția primei instanțe pentru că nu a dispus obligarea inculpaților în solidar cu părțile responsabile civilmente la plata despăgubirilor în cuantumurile stabilite prin expertiza contabilă întocmită în cursul urmăririi penale și, de asemenea, că aceasta nu a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpaților până la concurența sumelor solicitate.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Instanța de control judiciar constată sub un prim aspect faptul că în condițiile în care societățile comerciale indicate de către apelanta parte civilă ca fiind părți responsabile civilmente, participă în proces în calitate de inculpate, nu este posibilă participarea și obligarea lor la plata de despăgubiri în calitatea pe care a indicat-o.

Pe de altă parte, în fața primei instanțe nu s-a pus în discuție această dublă calitate, iar cererea de introducere în proces trebuia oricum realizată anterior acestui moment, potrivit prevederilor art. 21 C. proc. pen… în forma de la momentul sesizării instanței până la începerea cercetării judecătorești. În aceste condiții, în calea apelului nu este posibilă cercetarea acestei critici.

Sub al doilea aspect critica formulată este neîntemeiată în condițiile în care pe de o parte instanța de fond, în mod just, a dispus achitarea pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prin omisiunea înregistrării veniturilor din datoriile prescrise, lăsând în conformitate cu prevederile art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (5) C. proc. pen… nesoluționată latura civilă a cauzei cu privire la pretențiile derivând din comiterea acestor fapte care s-a apreciat că nu au o conotație penală, iar pe de altă parte a dispus obligarea inculpatului E. la plata sumelor reprezentând tocmai prejudiciul pretins de apelantă.

A doua critică formulată, derivă din prima, vizând instituirea unor măsuri asiguratorii cu privire la bunurile inculpaților. În condițiile în care prima critică analizată, cea de-a doua în mod evident este nefondată, în condițiile în care pe de o parte acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată față de inculpați, iar pe de altă parte a fost instituită măsura sechestrului cu privire la bunurile inculpatului E.

Apelanta parte civilă O. a criticat soluția adoptată de prima instanță, învederând în primul rând faptul că aceasta în mod eronat nu a obligat toți inculpații la plata prejudiciului ce i-a fost cauzat.

Motivele pentru care instanța de fond a procedat în acest sens au fost explicate anterior, iar instanța de apel le apreciază ca fiind unele legale și temeinice.

În mod evident prin comiterea infracțiunii de înșelăciune în patrimoniul părții civile a fost cauzat un prejudiciu, însă vinovați de producerea directă a acestei pagube sunt numai inculpații menționați de instanța de fond, respectiv inculpații A., D., A. și S.C. C. S.R.L., iar cu privire la aceștia instanța s-a pronunțat, dispunând obligarea lor.

Ceilalți inculpați nu au participat direct la provocarea prejudiciului în dauna părții civile, activitatea lor fiind una ulterioară, prin care doar a fost realizată spălarea banilor, proveniența lor ilicită fiind ascunsă prin actele realizate de aceștia, astfel că la finalul operațiunilor financiare tot ce a mai rămas din sumele de bani obținute de la O. sunt creanțele pe care societățile cu sediul în străinătate le mai au împotriva societăților comerciale române implicate în tranzacții. Nota bene este de observat faptul că aceste creanțe sunt de altfel și prescrise.

În aceste condiții, având în vedere că partea civilă nu a manifestat nici un fel de interes în efectuarea demersurilor necesare pentru ca aceasta să indice care a fost partea din prejudiciul suferit care a fost dobândită de fiecare inculpat, instanța de fond a apreciat în mod just că nu se poate dispune obligarea altor inculpați la plata unor despăgubiri. Mai mult, în plus față de elementele reținute de prima instanță, instanța de apel consideră că admiterea acestor pretenții ar fi însemnat extinderea acțiunii civile alăturate cele penale, până la soluționarea cererii în temeiul unor altor instituții decât cele care vizează răspunderea civilă delictuală, respectiv pe teoria îmbogățirii fără just temei, ceea ce ar fi fost necesar a se indica de către partea civilă în cererea formulată și a fi pus în discuția contradictorie. Având în vedere că nu a procedat în acest sens, instanța de fond în mod corespunzător a reținut că principiul disponibilității aplicabil în procedura civilă este pe deplin aplicabil în procedura de soluționare a laturii civile.

Ca atare aceste critici nu pot fi primite, instanța de fond exercitând un just control cu privire la pretențiile formulate de această parte civilă, pronunțând soluția în limitele investirii sale, iar partea civilă poate proceda în fața instanței civile la obținerea despăgubirilor pe care le solicită față de inculpații ce nu au fost judecați pentru infracțiunea de înșelăciune utilizând toate mijloacele legale, cu mențiunea că acțiunea sa este mult facilitată în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) C. proc. pen.

Cu privire la neobligarea inculpaților A., D., A. și S.C. C. S.R.L. și la plata dobânzii legale, instanța de apel observă că acest lucru se poate complini în procedura execuțională.

O altă critică formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova vizează neaplicare dispozițiilor art. 25 alin. (3) C. proc. pen… cu privire la desființarea înscrisurilor falsificate de inculpați.

Această critică este fondată, în condițiile în care în conformitate cu prevederile legale menționate „Instanța, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunță cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris sau la restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii” , iar instanța de fond a omis a dispune măsurile legale.

Ca atare, apelul parchetului va fi admis sub acest aspect și instanța de control judiciar va dispune desființarea înscrisurilor menționate în cererea de apel, în condițiile în care din starea de fapt rezultă că acestea au fost falsificate de inculpați.

În fine, ultima critică formulată de parchet la adresa hotărârii pronunțate de prima instanță vizează faptul că aceasta nu a dispus deducerea din pedeapsa aplicată inculpatei A. a perioadei în care a fost reținută, respectiv de la 05.11.2014 până la 60.11.2014, iar instanța de apel constată că această critică este una fondată, motiv pentru care va fi admisă și se va dispune ca are deducerea perioadei din pedeapsa aplicată inculpatei.

Pentru toate aceste considerente Înalta Curte, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen… va admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și de inculpații E., S.C. K. S.R.L., F., A., S.C. N. S.R.L., J. și L. împotriva sentinței nr. 99/2017 din 18 aprilie 2017 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Va desființa, în parte, sentința penală apelată și, după rejudecare:

I. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen., aplicate inculpatului A. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen. aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prev. de art. 323 alin. (1) din C. pen.;

– pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen. aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. rap. la art. 155 alin. (4) C. pen., va înceta procesul penală față de inculpatul A., pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals prev. de art. 323 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 din C. pen.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului A. de la 3 ani închisoare la 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 66 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen.

Va constata că, infracțiunea din prezenta cauză se află în concurs real cu infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu modificările aduse prin Legea nr. 255/2012 și Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 18 din Legea nr. 508/2004 și art. 5 C. pen. pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentința penală nr. 217 din 22.05.2012 a Tribunalului Dolj, rămasă definitivă la data de 28.04.2014 prin decizia penală nr. 595 din 28.04.2014 a Curții de Apel Craiova.

În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. rap. la art. 38 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 40 alin. (1) C. pen. va aplica inculpatului A. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă o treime din cealaltă pedeapsă stabilită prin s.p. nr. 217/22.05.2012 a Tribunalului Dolj, urmând ca inculpatul A. să execute pedeapsa de 5 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și 3 lit. a) C. pen. rap la art. 66 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. (5) C. pen. rap la art. 65 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen.

În temeiul art. 40 alin. (3) C. pen. va scădea din durata pedepsei ce urmează a fi executată de inculpatul A. perioada executată de la 14.06.2007 până în data de 18.06.2007, din data de 06.07.2007 până la 24.10.2007 și din data de 30.04.2014 la data de 08.09.2015.

În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen. va scădea din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reținerii de la data de 05.11.2014 la data de 06.11.2014 și a arestării preventive și a arestului la domiciliu din prezenta cauză respectiv de la data de 06.11.2014 la 01.07.2015, inclusiv.

II. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen., aplicate inculpatului D. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen. aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen.;

– pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen. aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002.

Va menține pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen. aplicate inculpatului D. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 5 din C. pen.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului D. de la 3 ani închisoare la 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. și art. 5 din C. pen. și menține pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. pen. aplicată inculpatului pentru aceiași infracțiune.

În temeiul art. 65 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen.

Va constata că, infracțiunile din prezenta cauză se află în concurs real cu infracțiunea prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen., pentru care inculpatul D. a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, prin sentința penală nr. 217 din 22.05.2012 a Tribunalului Dolj, rămasă definitivă la data de 28.04.2014 prin decizia penală nr. 595 din 28.04.2014 a Curții de Apel Craiova.

În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. rap. la art. 38 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 40 alin. (1) C. pen. va aplica inculpatului D. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (inclusiv cea stabilită prin s.p. nr. 217/22.05.2012 a Tribunalului Dolj), urmând ca inculpatul D. să execute pedeapsa de 6 ani și 4 luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și (3) lit. a) C. pen. rap la art. 66 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) (dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei Societăți Comerciale) din C. proc. pen. o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. (5) C. pen. rap la art. 65 din C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) din C. pen.

În temeiul art. 40 alin. (3) C. pen. va scădea din durata pedepsei ce urmează a fi executată de inculpatul D. perioada executată de la 14.06.2007 până în data de 18.06.2007, de la data de 06.07.2007 până la data de 17.10.2007 și de la data de 29.04.2014 la data de 13.01.2016.

În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen. va scădea din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reținerii de la data de 05.11.2014 la data de 06.11.2014 și arestării preventive din prezenta cauză respectiv de la data de 07.11.2014 la 13 august 2015.

III. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatului E. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002;

– pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969 aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005;

– pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005.

Va reduce pedeapsa aplicată inculpatului E. de la 4 ani închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

Va reduce pedeapsa aplicată inculpatului E. de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

Va menține pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

Va constata că infracțiunile pentru care inculpatul E. a fost condamnat în prezenta cauză sunt concurente cu infracțiunile pentru care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare prin sentința penala nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011.

În temeiul art. 85 alin. (1) C. pen. de la 1969 anulează suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penala nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penala nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011 și va repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

– 2 (doi) ani închisoare pentru infracțiunea de violare de domiciliu prevăzuta de art. 192 alin. (2) C. pen. cu aplic art. 74 și 76 C. pen.

– trei pedepse o luna închisoare pentru fiecare dintre cele trei infracțiuni de distrugere prevăzute de art. 217 alin. (1) C. pen.

– trei pedepse de 3 (trei) luni închisoare pentru fiecare dintre cele trei infracțiuni de amenințare prevăzute de art. 193 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, va contopi pedepsele aplicate inculpatului E. în prezenta cauză cu pedepsele aplicate inculpatului E. prin sentința penala nr. 357/21.12.2010 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin neapelare la data de 05.01.2011, urmând ca inculpatul E. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani.

În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 scade din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014 și a arestării preventive precum și a arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 01.07.2015, inclusiv.

IV. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatului F. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le va repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) din C. pen. de la 1969, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 26 C. pen. de la 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002;

– pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, va înceta procesul penală față de inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen.

Va menține pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatului F. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. art. 26 C. pen. de la 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen., urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) din C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita profesia de avocat) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 scade din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014.

V. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatului H. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969 aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen.;

– pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005;

– pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969 aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului H. de la 4 ani închisoare la 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului H. de la 2 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C. pen.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului H. de la pedeapsa de 2 ani închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, va contopi pedepsele aplicate inculpatului H. în prezenta cauză urmând ca inculpatul H. să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a exercita funcția de administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani.

În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 scade din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014

VI. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatei J. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969 aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002;

– pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, va înceta procesul penal față de inculpata J., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen.

Va menține pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969 aplicate inculpatei J. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen., urmând ca inculpata să execute pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 scade din pedeapsă durata reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014.

VII. Va descontopi pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, aplicate inculpatei K. S.R.L. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969;

– pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (2) lit. b) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, va înceta procesul penal față de inculpata K. S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen.

Va menține pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare aplicate inculpatei K. S.R.L pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen., urmând ca inculpata să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 40.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare.

VIII. Va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatei L. prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002;

– pedeapsa de 1 an închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969;

– pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002;

– pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002.

Va menține pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, aplicate inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, va înceta procesul penal față de inculpata L., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 5 din C. pen.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatei L. de la 3 ani închisoare la 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din C. pen.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatei L. de la 4 ani închisoare la 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 și art. 5 din C. pen.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. de la 1969 și art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969, va aplica inculpatei L. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă un spor de 8 luni, urmând ca inculpata să execute pedeapsa de 5 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 71 C. pen. de la 1969 va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. de la 1969 pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 65 alin. (2) din C. pen. de la 1969 va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) din C. pen. de la 1969, pe o durată de 3 ani.

În temeiul art. 88 alin. (1) C. pen. de la 1969 va deduce din pedeapsa pe care urmează să o execute inculpata L. durata reținerii de la data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014 și a arestării preventive și a arestului la domiciliu de la data de 07.11.2014 la data de 01.07.2015, inclusiv.

IX. Va descontopi pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare, aplicate inculpatei S.C. N. S.R.L prin sentința penală apelată în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel:

– pedeapsa amenzii penale în cuantum de 10.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. de la 1969;

– pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare aplicate pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002.

În temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a I-a C. proc. pen., cu referire la art. 122 alin. (2) lit. b) C. pen. de la 1969 rap. la art. 124 C. pen. de la 1969, va înceta procesul penală față de inculpata S.C. N. S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. art. 290 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen.

Va menține pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare aplicate inculpatei S.C. N. S.R.L pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen., urmând ca inculpata să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 60.000 de RON și pedeapsa complementară de 1 an a interzicerii desfășurării activității de a efectua tranzacții imobiliare.

X. În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen. scade din durata pedepsei aplicate inculpatei A. perioada reținerii din data de 05.11.2014 până la data de 06.11.2014.

XI. În temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (3) din C. proc. pen. va desființa următoarele înscrisuri:

– nota recepție (anexa nr. 2 la contractul de leasing financiar nr. 367/03.04.2007, fila x – d.u.p.) și procesul-verbal de custodie încheiat la data de 03.04.2007 (anexa nr. x la contractul de leasing financiar nr. x/03.04.2007);

– factura fiscală nr. x/04.04.2007;

– factura fiscală nr. x/25.02.2007;

– factura fiscala seria x, nr. x/01.04.2007;

– factura proformă nr. x/18.04.2007 și factura nr. x/21.05.2007;

– contractul de cesiune de creanță, înregistrat de inculpatul F. sub nr. x/28.05.2009;

– contractul de vânzare – cumpărare, înregistrat sub nr. x/18.02.2009-la data de 18.02.2009,;

– contractele de cesiune de creanță nr. x, x/19.02.2010, x/06.04.2009 și x/19.02.2010.

XII. Se vor respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către inculpații S.C. I. S.R.L., A., D., H. și părțile civile Statul Român reprezentat de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin D.G.R.F.P. Craiova și O. S.A. împotriva sentinței nr. 99/2017 din 18 aprilie 2017 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Face aplicare prevederilor art. 275 C. proc. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluționare a laturii civile a cauzei de către prima instanță, precum și cu privire la măsurile asigurătorii dispuse was last modified: aprilie 20th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.