Infracţiunea de furt calificat. Menţinerea măsurii arestării în vederea predării persoanei solicitate (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004)

15 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 110
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 8/2021

L. nr. 302/2004: art. 104 alin. (9), art. 109, art. 156 alin. (1), art. 166 alin. (6) lit. a), art. 167, art. 172 alin. (5); NCP: art. 38 alin. (1), art. 72, art. 77 lit. a), art. 202 alin. (4) lit. b), c) și d), art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b), d), art. 326; NCPP: art. 275 alin. (3) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a)

Prioritar, Înalta Curte reține că sentința penală nr. 3 pronunțată la data de 11 ianuarie 2021, de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. x/2020, nu are relevanță în prezenta cauză, în raport cu obiectul prezentei cauze, respectiv cel de verificare a măsurii preventive dispuse în procedura de executare a celor două mandate europene emise de autoritățile statului solicitant.

Astfel, Înalta Curte reține că, în prezent, față de persoana solicitată A., se desfășoară în paralel două proceduri judiciare, una de punere în executare a celor două mandate europene și una care nu este definitivă, privind recunoașterea sentințelor care au stat la baza emiterii celor două mandate europene. Astfel, prin sentința anterior indicată, s-au dispus următoarele: În temeiul art. 172 alin. (5) Legea nr. 302/2004, raportat art. 12 din Decizia – Cadru nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene, s-a dispus arestarea preventivă a persoanei condamnate A., pe un termen de 30 de zile, de la 11.01.2021 până la 09.02.2021, inclusiv, dar nu mai târziu de rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În temeiul art. 172 alin. (7) din Legea nr. 302/2004, raportat la art. 166 alin. (6) lit. a) și art. 167 din Legea nr. 302/2004, republicată, modificată și completată, au fost recunoscute următoarele sentință penale:- sentința nr. 310/2014 Reg. Sent. 1961/2014 N.R. din 24.09.2014 a Tribunalului din Mantova, irevocabilă la 24.09.2014, prin care persoana solicitată A. (cu datele de mai sus) a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 2 ani și 8 luni pentru comiterea infracțiunilor de jaf organizat sau armat și simularea unei infracțiuni prevăzute de art. 81,110,367,624,648 din C. pen. italian, ce au corespondent în legea penală română, întrunind condițiile de tipicitate ale infracțiunilor de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1), 229 alin. (1) lit. b), d) din C. pen. român, cu aplicarea art. 77 lit. a) din C. pen. român, tăinuire, prevăzută de art. 270 alin. (1) din C. pen. român, cu aplicarea art. 77 lit. a) din C. pen. român și fals în declarații prevăzută de art. 326 din C. pen. român, totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen. român- sentința nr. 1269/2016 Reg. Sent. 297/2015 N.R. din 10.03.2017 a Tribunalului din Mantova prin care persoana solicitată A. a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru comiterea infracțiunii de jaf organizat sau armat prevăzută de art. 56, 110, 624 din C. pen. italian, ce au corespondent în legea penală română, întrunind condițiile de tipicitate ale infracțiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b), d) din C. pen. român. S-a dispus executarea de către persoana solicitată A. într-un penitenciar din România a pedepsei de 3 ani și 5 luni închisoare, stabilite conform Prevederii de executare a pedepselor concurente și ordinului de executare nr. 208/2017 SIEP din 15.11.2017 emis de Procuratura de pe lângă Tribunalul din Mantova. În baza art. 166 alin. (12) din Legea nr. 302/2004 republicată, modificată și completată s-a dispus emiterea mandatului de executare a pedepsei la data rămânerii definitive a sentinței, iar în conformitate cu art. 156 alin. (1) din același act normativ și în baza art. 72 din C. pen. român, a fost scăzută din pedeapsa de executat durata reținerii și arestului provizoriu în vederea predării/arestul preventiv a persoanei condamnate, de la 5.10.2020 la zi.

Înalta Curte reține că în speța de față sunt incidente dispozițiile art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, potrivit cărora instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menținerea arestării în vederea predării, pronunțându-se prin încheiere motivată, precum și cele ale alin. (10) al aceluiași articol, care prevăd că, în toate cazurile, măsura arestării în vederea predării poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în prezența apărătorului, pe o perioadă inițială de maxim 30 de zile și că durata totală a acesteia, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăși în niciun caz 180 de zile.

Așadar, din interpretarea prevederilor legale anterior menționate, rezultă că, în situația în care, ulterior admiterii cererii de punere în executare a mandatului european de arestare, prilej cu care s-a dispus și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, nu se poate proceda la predarea persoanei solicitate, din motive obiective, independente de voința autorităților implicate, măsura preventivă dispusă trebuie verificată periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, fără ca durata totală a acesteia, până la predarea efectivă, să poată depăși 180 de zile.

Verificând, în acest context, actele dosarului, se constată, că prin decizia nr. 748 din 13.11.2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția Penală în aceeași cauză, au fost decise, în mod definitiv, următoarele:

A fost admisă contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 110 din data de 3 noiembrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

A fost desființată, în parte, hotărârea atacată și, în rejudecare:

A fost admisă sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău și, în consecință:

În baza art. 104 alin. (5) rap. la art. 109 din Legea nr. 302/2004, republicată, s-a dispus punerea în executare a mandatelor europene de arestare, emise la data de 02.07.2020, de Parchetul Republicii de pe lângă Tribunalul din Mantova, pe numele persoanei solicitate A. , în baza sentinței penale nr. 310/2014 Reg. Sent. 1961/2014 R.G.N.R. din 27.06.2014 a Tribunalului din Mantova, executorie la 24.09.2014, prin care persoana solicitată a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 2 ani și 8 luni pentru comiterea infracțiunilor de jaf organizat sau armat și simularea unei infracțiuni prevăzute de art. 81, 110, 367, 624, 648 din C. pen. italian și, respectiv, a sentinței penale nr. 1269/2016 Reg. Sent. 297/2015 N.R. din 22.09.2016 a Tribunalului din Mantova, executorie la 10.03.2017, prin care persoana solicitată A. a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru comiterea infracțiunii de jaf organizat sau armat prevăzută de art. 56, 110, 624 din C. pen. italian.

S-a luat act de acordul persoanei solicitate de a fi predată autorităților judiciare italiene.

S-a constatat că persoana solicitată nu a renunțat la beneficiul conferit de regula specialității.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În baza art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004, republicată, s-a dispus arestarea persoanei solicitate, pe o durată de 30 de zile, în vederea predării către autoritățile judiciare ale statului solicitant, începând cu data de 13 noiembrie 2020 și până la data de 12 decembrie 2020.

S-a constatat că persoana solicitată a fost reținută și arestată provizoriu în vederea predării începând cu 05.10.2020 și până la data 03.11.2020, iar începând cu data de 03.11.2020 și până la zi, s-a aflat în executarea mandatului de executare a pedepsei nr. 113/D din 03.11.2020 emis de Curtea de Apel Bacău.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei nr. 133/D din 03.11.2020 emis de Curtea de Apel Bacău, fiind menținute celelalte dispoziții ale sentinței atacate, care nu contravin prezentei.

De asemenea, Înalta Curte reține că din înscrisurile depuse la dosarul de fond (adrese de email către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău și Curtea de Apel Bacău, prin care s-a solicitat prelungirea termenului de predare din motive obiective), rezultă că autoritățile judiciare din statul emitent nu au stat în pasivitate, ci au comunicat că preluarea persoanei solicitate nu se va putea efectua, context în care s-a solicitat prelungirea termenului de predare.

Raportat la aceste aspecte, se constată că instanța de fond nu a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 104 alin. (9), (10) din Legea nr. 302/2004, republicată și în mod nelegal a revocat măsura arestării persoanei solicitate A., deși, imposibilitatea predării acesteia a fost determinată de motive obiective independente de voința autorităților implicate. În plus, având în vedere data luării măsurii arestării față de persoana solicitată, respectiv 05.10.2020 și până la data 03.11.2020, și ulterior de la 13 noiembrie 2020 la zi, se observă că sunt respectate și dispozițiile art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004, republicată, până la acest moment măsura preventivă nedepășind durata maximă de 180 de zile.

Deopotrivă, având în vedere dispozițiile art. 104 alin. (6)-(11) din Legea nr. 302/2004, Înalta Curte arată că, în calea de atac ce formează obiectul cauzei, nu poate fi analizată temeinicia măsurii arestării, din interpretarea coroborată a acestor prevederi, rezultând că măsurile preventive reglementate de art. 202 alin. (4) lit. b), c) și d) din C. proc. pen. (controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu) pot fi dispuse doar pe parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare desfășurate în fața instanței, nu și la finalizarea acesteia prin admiterea cererii formulate de autoritățile judiciare solicitante, când, odată cu încuviințarea predării, organul judiciar român trebuie să emită de îndată și un mandat de arestare (conform alin. (13) al art. 104 din Legea nr. 302/2004), astfel încât luarea/menținerea măsurii arestării preventive față de persoana solicitată este obligatorie, iar nu facultativă.

Ca urmare, în această etapă a procedurii, ulterioară încuviințării predării, nu există posibilitatea dispunerii măsurii arestului la domiciliu, așa cum a solicitat persoana solicitată, având în vedere că predarea sa către autoritățile judiciare străine emitente ale mandatului european de arestare se poate face doar în stare de arest preventiv. În aceste condiții nu poate fi primită solicitarea acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

Așadar, se constată că dispoziția de revocare a măsurii arestării este nelegală, în cauză neexistând vreun temei legal care să conducă la revocarea măsurii arestării. Faptul că nu s-a putut efectua predarea persoanei solicitate către statul solicitant la termenul stabilit inițial, Înalta Curte constată că această situație a fost determinată exclusiv din motive obiective, iar instanța de fond nu a efectuat nici un demers către autoritățile judiciare italiene pentru a stabilii poziția acestora raportat la solicitarea de executare a mandatelor europene de arestare.

Mai mult decât atât prin adresele de email emise către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău și Curtea de Apel Bacău, autoritățile judiciare emitente au solicitat prelungirea termenului de predare din motive obiective.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., va admite contestația Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, împotriva încheierii din data de 08 ianuarie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. x/2021, privind persoana solicitată A..

Va desființa încheierea contestată și în rejudecare:

În baza art. 104 alin. (9), (10) din Legea nr. 302/2004, va menține măsura arestării în vederea predării persoanei solicitate A., luată prin decizia Î.C.C.J. nr. 748 din 13.11.2020 pronunțată în dosarul nr. x/2020, pentru o durată de 30 de zile, de la data de 12.01.2021 la 10.02.2021 inclusiv.

În baza art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea contestației declarate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul persoana solicitată A., în sumă de 313 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de furt calificat. Menținerea măsurii arestării în vederea predării persoanei solicitate (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: aprilie 15th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter