Infracţiunea de furt calificat în formă continuată. Contopirea pedepsei aplicată în cauză cu pedeapsa amenzii penale

29 mai 2024
Vizualizari: 79
 • NCP: art. 228 alin. (1)
 • NCP: art. 229 alin. (1) lit. b)
 • NCP: art. 35
 • NCP: art. 36 alin. (1)
 • NCP: art. 40 alin. (1)
 • NCP: art. 41 alin. (1)
 • NCP: art. 43 alin. (5)
 • NCP: art. 44
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP: art. 396 alin. (2)
 • NCPP: art. 597 alin. (1)
 • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. c)

Prin sentința penală nr. 206 din 04.05.2023 pronunțată de Judecătoria Tecuci, în dosarul nr. x/2022, în temeiul art. 47 alin. (4), art. 50 C. proc. pen.., art. 598 alin. (2) raportat la art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a fost admisă excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Tecuci, invocată din oficiu și a fost declinată competența de soluționare a cauzei având ca obiect contestația la executare întemeiată pe art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.., formulată de Penitenciarul Rahova și însușită de petentul A., deținut în Penitenciarul Rahova, în favoarea Judecătoriei Sectorului 5 București.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 406 din 27 iunie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Sectorului 5 București și Judecătoria Tecuci, Înalta Curte constată următoarele:

Petentul A. a învestit Judecătoria Tecuci cu o cerere (formulată, inițial, de Penitenciarul Rahova și însușită de petent), întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., prin care a solicitat să fie clarificată perioada de dedus din pedeapsa aplicată prin sentința nr. 286/04.08.2021 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare (în baza căreia a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 358/2021 din 30.08.2021).

Sub acest aspect, petentul a menționat că pedeapsa în executarea căreia se află este rezultatul contopirii pedepsei aplicate prin sentința nr. 286/04.08.2021 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare cu pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 68/28.01.2019, pronunțată de Judecătoria Tecuci, executată în perioada 18.07.2018-25.11.2019, fiind liberat la termen la data de 25.11.2022 și beneficiind de un număr de 84 zile considerate executate în urma aplicării prevederilor Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu.

Înalta Curte reține că prin sentința penală nr. 286/04.08.2021 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la 30.08.2021, în baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen.. raportat la art. 228 alin. (1)-229 alin. (1) lit. b), d) C. pen., cu reținerea art. 41 alin. (1) și cu aplicarea art. 43 alin. (5) C. pen., cu reținerea art. 35 C. pen. și cu aplicarea art. 36 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în formă continuată.

S-a constatat că infracțiunea care face obiectul cauzei se află în stare de pluralitate intermediară prev. de art. 44 C. pen. față de condamnarea dispusă prin sentința penală nr. 75 din 19.02.2016 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin neapelare și în stare cu concurs cu infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 1096 din 05.11.2018 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 30 din 10.01.2019 a Curții de Apel Galați și prin sentința penală nr. 68 din 28.01.2019 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 352 din 20.03.2019 a Curții de Apel Galați.

În temeiul art. 40 alin. (1) și art. 44 alin. (2) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b), d) C. pen., a fost contopită pedeapsa aplicată în cauză cu pedeapsa amenzii penale stabilită prin sentința penală nr. 75 din 19.02.2016 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin neapelare, cu pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare, stabilită prin sentința penală nr. 1096 din 05.11.2018 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 30 din 10.01.2019 a Curții de Apel Galați și cu pedeapsa de 1 an închisoare, stabilită prin sentința penală nr. 68 din 28.01.2019 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 352 din 20.03.2019 a Curții de Apel Galați, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care s-a adăugat 1/3 din cuantumul celorlalte pedepse cu închisoare (2 ani și 3 luni), rezultând o pedeapsă finală de 3 ani și 9 luni închisoare, care se execută în regim de detenție, potrivit art. 60 C. pen. și la care s-a adăugat în întregime amenda penală în cuantum de 3200 RON.

În temeiul art. 40 alin. (3) C. pen., s-a dedus perioada executată de inculpat în baza mandatului de executare emis în temeiul sentinței penale nr. 68 din 28.01.2019 a Judecătoriei Tecuci, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 352 din 20.03.2019 a Curții de Apel Galați de la data de 18.07.2018 până la data de 18.07.2019 inclusiv.

Având în vedere că, în prezenta contestație la executare, se invocă împrejurări anterioare rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și nu incidente apărute ulterior și care constau într-o nelămurire cu privire la perioada ce urmează a fi executată concret de persoana condamnată A., Înalta Curte apreciază că aceste motive se circumscriu cazului de contestație la executare reglementat de art. 598 lit. c) C. proc. pen.

Potrivit dispozițiilor art. 598 alin. (2) C. proc. pen.., „În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), contestația se face, după caz, la instanța prevăzută la art. 597 alin. (1) sau 6, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la) instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea privește o dispoziție dintr-o hotărâre pronunțată în apel sau în recurs în casație, competența revine, după caz, instanței de apel sau Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

Relativ la cele ce precedă, Înalta Curte constată că Judecătoria Tecuci este instanța competentă să soluționeze cererea, prin raportare la prevederile art. 598 lit. c) C. proc. pen.. cu referire la art. 598 alin. (2) C. proc. pen.., aceasta fiind instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe contestatorul A. în favoarea Judecătoriei Tecuci, instanță căreia i se va trimite dosarul.

Conform prevederilor art. 275 alin. (3) C. proc. pen.., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Potrivit dispozițiilor art. 275 alin. (6) C. proc. pen.., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 340 RON, va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Infracțiunea de furt calificat în formă continuată. Contopirea pedepsei aplicată în cauză cu pedeapsa amenzii penale was last modified: mai 29th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.