Infracțiunea de act sexual cu un minor. Legea penală mai favorabilă (CP/NCP; CPP)

19 iun. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4572

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 1184/2014

CPP: art. 3859 alin. (1) pct. 172, CP: art. 20, art. 33, art. 34, art. 35, art. 41 alin. (2), art. 198 alin. (1) și (3), NCP: art. 4, art. 5, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. e), art. 65, art. 66, art. 220

Decizia recurată a fost pronunțată de Curtea Apel București, secția a II-a penală, la 20 decembrie 2013, deci ulterior intrării în vigoare (pe 15 februarie 2013) a Legii nr. 2/2013, privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, lege prin care s-a operat o limitare semnificativă a devoluției recursului – reglementat ca a doua cale de atac ordinară – în sensul că unele cazuri de casare au fost abrogate, iar altele au fost substanțial modificate sau au fost incluse în aria de aplicare a cazului de casare prevăzut de pct. 172 al art. 3859 alin. (1) C. proc. pen. (din 1969 care este legea penală aplicabilă recursului de față) toate acestea, în considerarea, de către legiuitor, a finalității restrângerii controlului judiciar realizat prin mijlocirea acestei căi de atac doar la chestiuni de drept (de legalitate).

Calitatea tratamentului sancționator aplicat inculpatului – care reprezintă neîndoielnic, o chestiune de (ne)temeinicie – nu mai poate fi examinată în recurs, pe de o parte, pentru că pct. 14 al art. 3859 alin. (1) C. proc. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013, mărginește controlul judiciar în recurs la ipoteza în care s-ar fi aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege (ceea ce, evident, nu este cazul), iar pe de altă parte, pentru că – așa cum s-a arătat și mai sus – cazul de casare prevăzut de pct. 172 nu poate fi incident.

Nici cererea de reducere a cuantumului despăgubirilor bănești formulată de inculpat nu poate fi examinată în recurs întrucât aceasta nu se circumscrie niciunuia dintre cazurile de casare prevăzute de art. 3859 alin. (1) C. proc. pen., cuantumul acestor despăgubiri fiind rezultatul aprecierii de către instanță a prejudiciului moral cauzat prin infracțiunea săvârșită de către inculpat.

În consecință, obiecțiunile formulate în recursul de față, subsumate – potrivit motivelor scrise și susținerilor orale ale apărării cazurilor de casare prevăzute de art. 3859 alin. (1) C. proc. pen., pct. 172 și pct. 14 se apreciază a fi neîntemeiate.

Cu toate acestea, odată cu intrarea în vigoare, la 1 februarie 2014, a noilor coduri – penal și de procedură penală – instanța, în vederea aplicării, din oficiu, a prevederilor art. 5 C. pen. potrivit cu care „în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”, text de lege ale cărui cerințe sunt îndeplinite, va admite recursul declarat de inculpatul S.I., va casa în parte decizia penală recurată și în parte Sentința penală nr. 528 din 26 iunie 2013 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, și, în rejudecare:

Se va proceda la descontopirea pedeapsei rezultante de 7 ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. e) C. pen., în pedepsele componente, precum și sporul de 2 ani închisoare. Cu privire la aplicarea art. 4 C. pen.

Art. 4 C. pen. prevede că legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

Înalta Curte constată că inculpatul a fost condamnat pentru săvârșirea a trei infracțiuni prev. de art. 198 alin. (1) și (3), cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (părți vătămate I.G.A., P.A.P. și P.A.), a unei infracțiuni prev. de art. 198 alin. (1) și (3) C. pen. (parte vătămată O.L.) și a unei infracțiuni în forma tentativei, prev. de art. 20, rap. la art. 198 alin. (1) și (3) C. pen., (parte vătămată F.L.I.).

În noul C. pen. – art. 220 încriminează actul sexual cu un minor:

„1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

4) Fapta prevăzută în alin. (1) – (3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani”.

Or, în art. 220 C. pen. (2014) nu mai este încriminată distinct, ca formă agravată a infracțiunii, ipoteza în care actul sexual a fost determinat de oferirea sau darea de bani sau alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei.

Fapta prevăzută în alin. (1) comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani este încriminată, conform art. 3 al art. 220 C. pen., numai în ipoteza în care majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei.

Cum această circumstanță nu se mai regăsește în cauză Înalta Curte constată că unii dintre minorii care au întreținut raporturi sexuale avea vârsta mai mare de 15 ani, iar această faptă nu mai este prevăzută de legea penală.

În speță, minorii I.G.A., P.A.P., P.A. O.L. și F.L.I. aveau la data săvârșirii faptei vârste mai mari de 15 ani.

În aceste circumstanțe se va face aplicarea art. 4 C. pen. și în baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. se va proceda la achitarea inculpatului S.I. pentru săvârșirea a trei infracțiuni prev. de art. 198 alin. (1) și (3) cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (părți vătămate I.G.A., P.A.P. și P.A.), a unei infracțiuni prev. de art. 198 alin. (1) și (3) C. pen. (parte vătămată O.L.) și a unei infracțiuni în forma tentativei, prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 198 alin. (1) și (3) C. pen., (parte vătămată F.L.I.).

Totodată, va fi înlăturată și obligarea inculpatului S.I. la plata daunelor morale în sumă de 5000 euro către partea vătămată I.G.A. și 2000 euro către partea vătămată P.A.P.

Referitor la incidența art. 5 C. pen. text de lege ale cărui cerințe sunt îndeplinite, cu consecința, pe de o parte a schimbării încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului S.I. din infracțiunea de act sexual cu un minor, în formă continuată, prev. de art. 198 alin. (1), (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (anterior) în infracțiunea de act sexual cu un minor, în formă continuată, prev. de art. 220 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., text de lege în baza căruia inculpatul va fi condamnat la următoarele pedepse:

– pedeapsa de 4 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate A.M.V. (7 acte materiale);
– pedeapsa de 3 ani și 9 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate I.A.M. (4 acte materiale);
– pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate A.A. (4 acte materiale);
– pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate N.M.M. (5 acte materiale);
– pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate N.M.M. (5 acte materiale).

În temeiul art. 386 C. proc. pen. se va proceda la schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului S.I. din infracțiunea de act sexual cu un minor, prev. de art. 198 alin. (1), (3) C. pen. (anterior) în infracțiunea de act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. (1) C. pen., text de lege în baza căruia inculpatul va fi condamnat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate P.I.S.

În temeiul art. 386 C. proc. pen. se va proceda la schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului S.I. din tentativă la infracțiunea de act sexual cu un minor, prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 198 alin. (1), (3) C. pen. (anterior) în tentativă la infracțiunea de act sexual cu un minor, prev. de 32 C. pen. rap. la art. 220 alin. (1) C. pen., text de lege în baza căruia inculpatul va fi condamnat pe la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen. pentru fapta comisă împotriva părții vătămate A.R.Ș.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) C. pen. (anterior), vor fi contopite pedepsele aplicate inculpatului S.I., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen., la care se va adaugă un spor de 1 an, în final, inculpatul având de executat pedeapsa de 5 ani închisoare și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. se va aplica inculpatului S.I. pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) și f) C. pen.

Va fi dedusă din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 15 iulie 2011 la 2 aprilie 2014.

Vor fi menținute celelalte dispoziții ale hotărârilor atacate.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în sumă de 300 RON urmează a fi plătit din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de act sexual cu un minor. Legea penală mai favorabilă (CP/NCP; CPP) was last modified: iunie 16th, 2017 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter