[UPDATE: Baroul București. Dezbatere privind onorariile minimale] Informare adresată Consiliului UNBR privind condițiile în care s-a adoptat Decizia nr. 250/28 septembrie 2017 a Comisiei Permanente – referitoare la „tabloul onorariilor minimale”

2 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1211
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 2 februarie 2018: Baroul București. Dezbatere privind onorariile minimale

Potrivit unui anunț din data de 1 februarie 2018, Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din data de 23 ianuarie 2018, a decis să supună dezbaterii membrilor baroului aplicarea prevederilor privind onorariile minimale din art. 31 alin. (1^2) și art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995, astfel cum s-a dispus prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 289/09.12.2017.

În acest context, Baroul București invită avocații interesați să trimită propuneri până la data de 12 martie 2018, la adresa de e-mail: [email protected], sau să își prezinte opiniile în cadrul dezbaterilor cu referire la acest subiect, în cuprinsul Adunării Generale Ordinare, ce va avea loc la Sala Palatului, în data de 5 martie 2018.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Sursa informației


Update 11 decembrie 2017: Unele măsuri importante adoptate în ședința Consiliului UNBR din data de 9 decembrie 2017

Potrivit unui comunicat din data de 11 decembrie 2017, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității unele măsuri importante adoptate în ședința Consiliului UNBR din data de 9 decembrie 2017.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul măsurilor adoptate în ședința din data de 9 decembrie 2017, astfel cum au fost publicate de către UNBR:

1. Pe baza Informării făcute de Președintele UNBR membrilor Consiliului UNBR (dată publicității pe site-ul www.unbr.ro și preluata de unele site-uri de profil juridic) și a dezbaterilor din ședința Consiliului UNBR din data de 9 decembrie 2017 s-a validat decizia Comisiei Permanente nr. 250/2017 prin care s-a suspendat punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii privind onorariile minimale care impuneau obligativitatea onorariilor minimale și instituiau măsuri sancționatorii pentru nerespectarea Hotărârii contravenind „caracterului de recomandare” al onorariilor minimale, care trebuie stabilite de Consiliul UNBR potrivit dispozițiilor Legii nr. 25/2007 de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

2. S-a adoptat hotărârea de revocare a dispozițiilor Hotărârii Consiliului UNBR privind onorariile minimale care nu au fost puse în aplicare, deoarece au fost suspendate înainte de intrarea lor în vigoare prin Decizia nr. 250/2017 a Comisiei Permanente a UNBR și s-au abrogat, în întregime, toate celelalte prevederi ale Hotărârii.

3. S-a decis ca decanii barourilor să comunice Comisiei Permanente a UNBR, după dezbateri organizate cu membrii barourilor în cadrul adunărilor generale ordinare ale barourilor din primul trimestru al anului 2018, poziția Barourilor privind problema instituirii onorariilor minimale cu caracter de recomandare și propuneri privind cuprinsul Hotărârii ce ar urma să fie dezbătută în Consiliul UNBR pe această temă, astfel încât să se prezinte în Consiliul UNBR un material complet ce trebuie să cuprindă pozițiile tuturor Barourilor. Consiliul UNBR urmează să dezbată problema având în vedere pozițiile Barourilor și poziția Consiliului Concurenței, în raport de evoluția jurisprudenței Curții Europene de Justiție în această problemă.

Sursa informației


Informare adresată Consiliului UNBR privind condițiile în care s-a adoptat Decizia nr. 250/28 septembrie 2017 a Comisiei Permanente – referitoare la „tabloul onorariilor minimale”

La propunerea majorității decanilor, Consiliului UNBR din 17 iunie a.c. a amânat dezbaterea lucrării înaintate Consiliului UNBR de Grupul de lucru desemnat pentru pregătirea materialului pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 25/2017 în domeniul „onorariilor minimale recomandate” cu caracter de Ghid de bune practici pentru a fi dezbătut în Barouri și a se comunica propunerile Barourilor către Consiliului UNBR și către Grupul de lucru, până la proxima ședință a acestuia, ședință planificată la 27 august. S-a hotărât ca materialul propus Consiliului sa aibă un caracter unitar și să țină cont de dezbaterile făcute în Barouri (a se vedea sinteza procesului-verbal al Ședinței Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 în Buletinul Informativ nr. 15/2017, afișat pe site-ul www.unbr.ro).

Până la ședința din 27 august 2017, un membru al Grupului de lucru, domnul decan al Baroului Ilfov, av. Nicolae Șerban Lovin, a comunicat în scris, că nu mai dorește să lucreze în Grupul de lucru.

Grupul de lucru a definitivat materialul de lucru care a fost comunicat membrilor Consiliului UNBR, prealabil ședinței Consiliului UNBR.

În ședința Consiliului UNBR nu s-a solicitat de nici un membru al Consiliului UNBR amânarea dezbaterii Proiectului depus de Grupul de lucru al Consiliului UNBR (dezbaterile sunt specificate în Procesul-verbal sintetizat pe site-ul UNBR – Buletin Informativ nr. 16 din 20 noiembrie 2017).

După publicarea Hotărârii Consiliului UNBR pe pagina web a UNBR potrivit art. 29 alin. (6) și alin. (9) din Regulamentul de organizare si funcționare a UNBR și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, în unele Consilii de barouri s-au făcut dezbateri privind Hotărârea Consiliului UNBR până la data stabilită pentru intrarea în vigoare a Hotărârii. Alte barouri au planificat astfel de dezbateri după data stabilită pentru intrarea în vigoare a Hotărârii.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Au fost comunicate la UNBR puncte de vedere, solicitări, cereri etc., inclusiv Proiecte de Hotărâri ale Consiliului UNBR menite să înlocuiască Hotărârea în discuție.

S-au dat publicității articole, luări de poziții publice, în care dezavuarea Consiliului UNBR s-a făcut în vădită necunoștință de cauză privind lucrările efective ale Consiliilor UNBR din iunie 2017 și august 2017, cu privire la care comunicarea dinspre reprezentanții Barourilor în Consiliul UNBR și avocați a fost distorsionată.

Față de situația creată, în condițiile în care unii decani care au participat activ la dezbaterea și adoptarea Hotărârii în calitate de membri ai Consiliului UNBR au comunicat public faptul că UNBR nu a stabilit în ședința din iunie 2017 că ar trebui dezbătut, în prealabil, cu membrii Barourilor, orice material de lucru pe baza căruia ar fi trebuit să fie definitivat Proiectul întocmit de Grupul de lucru special – desemnat de Consiliul UNBR, Comisia Permanenta UNBR a fost convocata în ședință în sistem on-line și a decis suspendarea unora din prevederile Hotărârii adoptate de Consiliul UNBR.

Hotărârea a fost reconfirmată în ședința Comisiei Permanente din 7 octombrie 2017.

La adoptarea Deciziei nr. 250/28 septembrie 2017, Comisia Permanentă a UNBR a avut în vedere că este necesar ca avocații să aibă o poziție responsabilă față de profesie și să respecte Hotărârea nr. 9/2017 a Congresului avocaților 2017 privind solicitările făcute de reprezentanții desemnați de barouri la fiecare Congres al avocaților în ultimii ani, care au vizat „onorariile minimale”.

Vezi și UNBR: Decizia nr. 250/2017 pentru amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/2017 privind aprobarea „Tabloului onorariilor minimale”

Trebuie observată și Anexa nr. II a Hotărârii Consiliului UNBR din 17 iunie 2017, care a analizat propunerile membrilor Congresului și a stabilit care sunt problemele ce trebuie rezolvate prioritar, repartizând sarcini concrete pentru fiecare Departament al UNBR.

Problema adoptării Ghidului de bună practică privind aplicarea onorariile minimale recomandate de Consiliul UNBR a fost repartizată vicepreședintelui UNBR, care coordonează Departamentul pentru Asistență Judiciară al UNBR, care a elaborat și a subscris propunerile de modificare a cuantumului remunerațiilor stabilite pentru plata prestațiilor avocațiale realizate de avocați față de un client unic (Statul român) în cadrul asistenței judiciare. Experiența dobândită în elaborarea materialului în curs de finalizare, transmis ulterior Ministerului Justiției și Ministerului Public la 14 iulie 2017 și care cuprinde și justificarea „costurilor serviciilor profesionale” – criteriu esențial și în stabilirea unor onorarii minimale recomandate, reper al negocierii libere a onorariului, potrivit reglementărilor Statului profesiei de avocat, în vigoare, care interzic expres instituirea de onorarii minimale obligatorii – a fost considerată esențială în elaborarea și, mai ales, explicarea onorariilor minimale recomandate ce trebuiau propuse profesiei de avocat spre dezbatere și, ulterior, Consiliului UNBR.

Adoptarea Hotărârii nr. 272/2017 privind onorariile minimale s-a făcut fără a exista obiecțiuni privind o eventuală lipsă de consultare a avocaților, prealabilă adoptării Hotărârii. Au existat discuții privind amânarea punerii ei în aplicare pentru a fi cunoscută de către avocați. Dezbaterile Consiliului UNBR sunt verificabile.

Vezi și UNBR: Se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017)

După publicarea Hotărârii Consiliului UNBR, s-a constatat că numeroși colegi avocați, de bună-credință, au înțeles că Hotărârea reprezintă un instrument de orientare generală în negocierea onorariilor concrete, în condițiile în care nu toți avocații au acces la informații cu caracter de „repere” pentru abordarea acestui subiect, iar Consiliile Barourilor nu au atribuții de inițiere a avocaților în tehnica negocierilor.

Marea majoritate a avocaților, prin Consiliile Barourilor, au comunicat dezavuarea instituirii de sancțiuni disciplinare ori a unor formalități birocratice sau a unei proceduri de „urmărire și supraveghere” a avocaților de către organe ale profesiei cu privire la negocierea și stabilirea onorariilor. Nu s-a solicitat modificarea reglementarilor din Statutul profesiei care consacră libertatea stabilirii onorariilor prin negociere.

Este o certitudine că profesia reflectă tendința de „depreciere” a evaluării serviciilor profesionale ale avocaților. Condițiile impuse de mediul social-economic local, tendința cvasigenerală de a se „cenzura” , cu tot dinadinsul, onorariile stabilite de avocați în litigii, din oficiu sau la cererea celeilalte părți, inclusiv prin avocat, în procedura desocotirii judiciare a cheltuielilor de judecată, „constrângerile” impuse de accesul la clientelă care se face tot mai mult pe alte criterii decât cele ce țin de competență și reputație bazată pe prestigiu profesional real, „preferința” pentru „onorariul de succes”, extinderea contractelor tip „abonament de furnizare de servicii ” – încheiate pe perioade de timp, transparența impusa de proceduri administrative de atribuire de contracte de servicii profesionale pentru instituții, autorități publice, societăți cu capital majoritar de stat etc. – reprezintă realități ale profesiei impuse de practică adesea „revoltată” de existența unor reglementări cu caracter național, adesea insuficient cunoscute sau dezavuate din alte considerente decât cele care interesează evoluția corectă a unei profesii reglementate legal sau criticate din considerente străine valorilor constante ale profesiei.

Față de situația creată, Comisia Permanentă a lucrat potrivit art. 23 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a UNBR adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 301/2011, care prevede:

„Consiliul UNBR asigură activitatea permanentă a UNBR prin organul său executiv – Comisia Permanentă”.

Acest mandat acordat de Consiliul UNBR este în concordanță cu prevederile art. 32 lit. i) din același Regulament.

Ambele reglementari pun în aplicare prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) și b) și art. 68 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, în prezent în vigoare.

Sursa informației

[UPDATE: Baroul București. Dezbatere privind onorariile minimale] Informare adresată Consiliului UNBR privind condițiile în care s-a adoptat Decizia nr. 250/28 septembrie 2017 a Comisiei Permanente – referitoare la „tabloul onorariilor minimale” was last modified: februarie 2nd, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.