Info legislativ – Octombrie 2018

2 nov. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 807

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 854/9 octombrie 2018

Conferintele Video Universul Juridic

O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

O.U.G. nr. 89/2018 modifică, printre alte acte normative și Codul fiscal în ce privește:

1. Impozitul pe profit – tratarea diferențelor din evaluare/reevaluare, anularea unor venituri pentru contribuabilii care aplică IFRS;

2. Impozitul pe venit – bonificații acordate pentru depunerea electronică a declarației unice și pentru plata cu anticipație a sumelor datorate;

3. Contribuții sociale – Decizia de impunere privind CASS datorată de persoanele fizice care au estimat venituri anuale cumulate (din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, asocierea cu o persoană juridică, activități agricole, silvicultură, piscicultură, investiții, alte surse) sub plafonul minim;

4. TVA – noi domenii de aplicare a cotei reduse de TVA de 5%.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 40/10 octombrie 2018.

 

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 840/2 octombrie 2018

O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

Comentarii

O.U.G. nr. 88/2018 modifică, printre alte acte normative și Codul de procedură fiscală. Astfel, conversia creanțelor bugetare în acțiuni în cazul contribuabililor/plătitorilor la care s-a deschis procedura insolvenței poate fi prevăzută în planul de organizare (în reglementarea anterioară, acest lucru era posibil doar în cazul contribuabililor/plătitorilor cu capital integral sau majoritar de stat la care se deschisese procesura insolvenței).

Se stabilesc condițiile în care se poate realiza cesionarea creanțelor bugetare datorate de către debitorii aflați în procedura insolvenței:

– prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare

– plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează în maxim 3 ani de la încheierea contractului de cesiune;

Se datorează dobânzi în cazul în care plata prețului cesiunii se face în mai mult de 30 zile de la data încheierii contractului de cesiune.

– cesionarul justifică un interes public pentru cesionarea creanței.

Dacă există mai mulți ofertanți care îndeplinesc condițiile de mai sus, pentru stabilirea câștigătorului se va aplica o procedură competitivă având la bază criterii precum: cel mai mare preț oferit pentru cesiune și cel mai scurt termen de plată.

Dacă prețul cesiunii nu este plătit în ternenele stabilite în contractul de cesiune, acesta reprezintă titlul executoriu pentru creditorul bugetar, creanța se poate recupera conform Codului de procedură fiscală.

Aceste prevederi se aplică și pentru debitorii aflați în procedura insolvenței la data de 2 septembrie 2018 (data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență).

 

M. Of. nr. 854/9 octombrie 2018

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017.

Comentarii

Obligațiile anuale de plată a CAS datorată de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017 vor fi stabilite de organul fiscal până la data de 30 octombrie 2018. De asemenea, vor fi emise și transmise deciziile de impunere pentru aceste obligații.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.343/2018 pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale.

Comentarii

Se pot tipări prin intermediul centrului de imprimare masivă, fiind valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central și ștampila organului emitent și notificările privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

 

M. Of. nr. 875/17 octombrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.346/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea on-line a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI.

 

M. Of. nr. 878/18 octombrie 2018

Ordinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare”.

Comentarii

Formularul „Declarațe privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare”, aprobat prin acest ordin, este utilizat de către agențiile de turism organizatoare pentru raportare către Ministerul Turismului, conform art. 19 din O.G. nr. 2/2018 (pentru operațiuni de vânzare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate).

Formularul se depune lunar, până la data de 30 (28 pentru luna februarie) a lunii următoare:

(i) prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

(ii) în format letric, la registratura Ministerului Turismului sau se transmite prin poștă;

(iii) în format electronic editabil de tip excel, la registratura Ministerului Turismului, prin poștă sau prin e-mail.

Declarația se depune începând cu obligațiile declarative ale lunii ianuarie 2019.

 

FONDURI SPECIALE

M.Of. nr. 881/18 octombrie 2018

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere.

 

M.Of. nr. 883/19 octombrie 2018

Ordinul președintelul Consiliului Concurenței nr. 1208/2018 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 843/3 octombrie 2018

H.G. nr. 772/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă.

Comentarii

Această hotărâre de guvern modifică unele acte normative din domeniul forței de muncă, după cum urmează:

1. H.G. nr. 174/2002 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

2. H.G. nr. 377/2002 – Proceduri privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora;

3. H.G. nr. 855/2013 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;

4. H.G. nr. 473/2014 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

 

M. Of. nr. 865/12 octombrie 2018

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării.

 

M. Of. nr. 869/15 octombrie 2018

H.G. nr. 802/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 94/2006.

Comentarii

Principalele modificări au în vedere prevederi referitoare la pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare (depunere și soluționare cereri, eliberare, costuri, plată).

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 840/2 octombrie 2018

O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prin O.U.G. nr. 88/2018 se referă, în principal, la următoarele aspecte:

a) redefinirea, completarea și introducerea unor noțiuni: insolvența societății de asigurare/reasigurare, supravegherea exercitată de administratorul judiciar, testul creditorului privat, fondul de comerț, activitate de interes public;

b) desemnarea administratorului special;

c) atribuțiunile administratorului judiciar, inclusiv termenele de analiză pentru cererile de plată referitoare la acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului;

d) admiterea la masa credală a creanțelor fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat și a cărui executare silită nu a fost suspendată prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) măsuri pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare;

f) criterii pentru aprobarea planului de reorganizare de către creditorul bugetar în cazul în care este propusă reducerea creanței bugetare negarantate;

g) stingerea creanțelor supuse conversiei;

h) antrenarea răspunderii patrimoniale se poate introduce și de creditorul care deține cel mult 30% din valoarea creanțelor înscrise;

i) documentele care însoțesc cererea pentru deschiderea procedurii de faliment de către ASF;

j) atribuțiile lichidatorului judiciar.

 

M. Of. nr. 851/8 octombrie 2018

Legea nr. 235/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Comentarii

Legea aprobă O.U.G. nr. 61/2015 fără modificări.

 

M. Of. nr. 853/8 octombrie 2018

Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

Comentarii

Această lege reglementează:

a) activitatea de distribuție a produselor de asigurare/reasigurare;

b) organizarea și funcționarea distribuitorilor de asigurări/reasigurări, supravegherea activității de distribuție și a altor activități conexe;

c) înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora la ASF.

 

Info legislativ – Octombrie 2018 was last modified: noiembrie 2nd, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter