Info legislativ – Noiembrie 2018

5 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 829

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 954/12 noiembrie 2018

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

H.G. nr. 874/2018 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Comentarii

Prin această Hotărâre de Guvern se aduc modificări normelor metodologice de aplicare a art. 399 C. fisc. – Scutiri pentru produse energetice și energie electrică. Modificările constau în introducerea unor prevederi speciale privind acordarea scutirii directă de la plata accizelor și pentru produsele energetice folosite drept combustibil pentru aviație de către instituțiile de stat (care implică apărarea, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, sănătatea publică), atunci când sunt deplasate către un loc de livrare directă de pe teritoriul României, dacă acel loc a fost indicat de către antrepozitarul autorizat din România.

Locul de livrare directă reprezintă acel loc unde combustibilul pentru aviație este recepționat în:

a) alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deținute de instituțiile de stat menționate mai sus; sau

b) rezervoare deținute sub orice formă de aceste instituții de stat, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor.

 

M. Of. nr. 984/21 noiembrie 2018

Legea nr. 271/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Comentarii

Prin această lege se abrogă prevederile din O.U.G. nr. 54/2010 referitoare la înregistrarea persoanelor impozabile/neimpozabile în Registrul Operatorilor Comunitari (ROI). Menționăm că prevederile referitoare la ROI au fost abrogate începând cu anul 2017.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

M. Of. nr. 1.006/28 noiembrie 2018

Legea nr. 276/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Prin această lege a fost aprobată O.U.G. nr. 3/2018, fără modificări.

 

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 935/6 noiembrie 2018

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016.

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse prin acest ordin, din procedura de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului se elimină etapa privind descărcarea și recepționarea mărfurilor.

2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.436/2018 pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun.

Comentarii

Conform Ordinului, pentru evaluarea elementelor de autentificare pentru produsele din tutun se vor aplica criterii de performanță și o metodologie de evaluare recunoscute la nivel internațional, precum cele stabilite în SR EN ISO/IEC 17025:2018.

 

M. Of. nr. 937/6 noiembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii.

Comentarii

Potrivit acestui Ordin, competența de administrare a contribuabililor mijlocii revine:

a) administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul București;

b) administrațiilor județene ale finanțelor publice, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu – pentru ceilalți contribuabili mijlocii.

 

M. Of. nr. 943/8 noiembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.761/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea.

Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest Ordin, se prelungește până la 31 decembrie 2018 data limită până la care operatorii economici care distribuie și comercializează în sistem angro, fără depozitare, produse energetice ori băuturi alcoolice si/sau tutun prelucrat pot depune cereri de înregistrare conform OPANAF nr. 1.849/2016.

Atestatele deținute de acești operatori economici rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii cererii.

 

M. Of. nr. 998/26 noiembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2851/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

 

M. Of. nr. 1005/27 noiembrie 2018

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală.

Comentarii 

Detaliile privind acest Ordin au fost transmise prin Tax focus nr. 43/3 decembrie 2018.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.

Comentarii

Detaliile privind acest Ordin au fost transmise prin în Tax focus nr. 44/3 decembrie 2018.

 

M. Of. nr. 1.006/28 noiembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice.

Comentarii

În contul unic se achită obligațiile fiscale care au fost declarate prin declarația unică (Impozit pe venit aferent declarației unice, Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice, Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice).

 

M. Of. nr. 1008/28 noiembrie 2018

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018.

Comentarii

Redirecționarea eventualelor plăți efectuate de contribuabili pentru stingerea obligațiilor fiscale după data de 1 iulie 2018 în conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” și 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire” se va efectua până la data de 31 decembrie 2018 (anterior, 30 septembrie 2018).

Redirecționarea se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În curs de distribuire”.

După data de 31 decembrie 2018, eventualele plăți efectuate în conturile 20.A.47.01.00 și 55.02 se vor returna plătitorilor.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2.942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii.

Comentarii

Principalele modificări au în vedere:

a) operațiunile de transfer privind plățile efectuate de către contribuabilii care vor intra în administrarea DGAMC/care nu vor mai fi administrați de DGAMC de la 1 ianuarie 2019 se vor realiza pe baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare (anterior, acest lucru se realiza de către unitățile Trezoreriei Statului, în baza OPT-urilor);

b) operațiunile de transfer privind plățile efectuate de către contribuabilii care vor fi administrați de către administrațiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/care nu vor mai fi administrați de aceste entități de la 1 ianuarie 2019 se vor realiza pe baza informațiilor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare (anterior, acest lucru se realiza de către unitățile Trezoreriei Statului, în baza OPT-urilor). Operațiunile de transfer pentru plățile efectuate eronat se vor redirija automat până la data de 31 decembrie 2018, iar plățile efectuate eronat după această dată se vor returna plătitorilor;

c) virarea lunară a cotelor defalcate cuvenite bugetelor locale din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară;

d) se abrogă prevederile referitoare la Procedura de inspecție fiscală/control a/al contribuabililor mijlocii;

e) cererile de compensare și/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție pentru a fi încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestora, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului fiscal central competent, spre soluționare.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 953/12 noiembrie 2018

Ordinul președintelui ANRE nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi.

 

M. Of. nr. 963/14 noiembrie 2018

1. Legea nr. 257/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Comentarii

Legea aprobă OUG nr. 68/2017 fără modificări.

2. Legea nr. 258/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Comentarii

Această lege aprobă OUG nr. 52/2017 fără modificări.

 

M. Of. nr. 967/15 noiembrie 2018

Ordinul Ministrului Mediului nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 928/2 noiembrie 2018

H.G. nr. 866/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Comentarii

Se completează Anexa nr. 1 la H.G. nr. 837/1995 cu prevederi privind salariul lunar în valută acordat personalului trimis în misiune permanentă în străinătate pentru statul Oman, respectiv suma de 700 USD.

 

M. Of. nr. 941/7 noiembrie 2018

Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Prin această lege au fost modificate:

1. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România sub următoarele aspecte:

– introducerea/modificarea unor noțiuni: elev, student, stagiar, proiect educațional, entitate gazdă, familie-gazdă, programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind măsuri de mobilitate/cercetător, primul stat membru;

– încetarea dreptului de ședere pentru străinii intrați în România în baza convențiilor internaționale sau actelor normative prin care aceștia sunt exonerați de la obligativitatea obținerii vizei;

– viza de lungă ședere pentru studii, pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică;

– dreptul de ședere temporară.

2. O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România:

– introducere/modificare de noțiuni: lucrător au-pair/lucrător stagiar;

– încadrarea în muncă a lucrătorilor au-pair;

– contingent de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă;

– eliberarea de avize de angajare, detașare.

3. Legea nr. 157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Se abrogă prevederi privind soluționarea cererilor de viză, anularea și revocarea vizei.

 

M. Of. nr. 963/14 noiembrie 2018

O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Această Ordonanță de urgență modifică unele acte normative din domeniul legislației muncii astfel:

1. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii:

– salariatele pot beneficia de posibilitatea prelungirii contractului individual de muncă până la vârsta de 65 ani (contractul va înceta de drept la această vârstă). Opțiunea se depune în scris, cu 60 zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept al salariatei;

– se poate stabili, prin hotărâre de guvern, diferențierea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în funcție de nivelul de studii și vechimea în muncă.

2. Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă – indexarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă se poate face anual (anterior, semestrial) cu indicele inflației comunicat de INS.

3. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă:

– se modifică durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare;

– se stabilesc criterii noi potrivit cărora angajatorii nu pot beneficia de prevederile privind finanțarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat: la stabilirea venitului net lunar al familiei/al persoanei singure se iau în calcul și sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat/bugetele locale drept despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale. Nu se mai includ ajutoarele de stat acordate conform O.G. nr. 14/2010 și nici bursele școlare acordate potrivit Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

5. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune – se prorogă termenul de intrare în vigoare până la 1 aprilie 2021 (cu unele excepții, pentru care termenul este 1 februarie 2021).

 

M. Of. nr. 984/21 noiembrie 2018

1. Legea nr. 266/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Se aprobă O.U.G. nr. 15/2018 fără modificări. Această Ordonanță de urgență a adus modificări, printre altele, în ce privește concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, venitul minim garantat.

2. Legea nr. 267/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se aprobă O.U.G. nr. 116/2017 fără modificări.

3. Legea nr. 262/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 930/5 noiembrie 2018

Decizia ICCJ nr. 53/2018 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014.

Comentarii

Potrivit dispozitivului acestei decizii, „În interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanțele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei”.

 

M. Of. nr. 934/6 noiembrie 2018

H.G. nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național.

 

M. Of. nr. 942/7 noiembrie 2018

1. Legea nr. 250/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc.

2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Comentarii

Prin acest Ordin se modifică:

1. OMFP nr. 1.802/2014:

– reglementările contabile aprobate prin acest Ordin se aplică și societăților europene cu sediul social în România;

– se impune modificarea metodei de amortizare dacă se constată modificarea semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile;

– declarația nefinanciară se depune de către toate entitățile care depășesc la data bilanțului criteriul privind numărul mediu de 500 de salariați.

2. OMFP nr. 2.844/2016:

– includerea de elemente noi în categoria activelor imobilizate, angajamentelor și elementelor extrabilanțiere;

– modificări la nivelul planului de conturi (conturi noi, modificare denumiri, funcțiuni specifice).

3. OMFP nr. 3.103/2017 – se impune modificarea metodei de amortizare dacă se constată modificarea semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile.

Informații privind acest Ordin au fost transmise prin Tax focus nr. 41 din 13 noiembrie 2018.

 

M. Of. nr. 947/9 noiembrie 2018

Republicare: Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

M. Of. nr. 952/12 noiembrie 2018

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanților Fiscali.

Comentarii 

Noua adresă a sediului CCF (începând cu data de 1 decembrie 2018) este: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, București.

 

M. Of. nr. 967/15 noiembrie 2018

H.G. nr. 884/2018 pentru modificarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

M. Of. nr. 1011/29 noiembrie 2018

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.626/2018 privind modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatoruluib codurilor de produse accizabile armonizate.

Comentarii

Prin acest Ordin se modifică Anexa nr. 2 la OMFP nr. 221/2016 cu referire la următoarele produse accizabile: bere, vin și alte băuturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic și spirtoase, produse din tutun prelucrat, produse energetice.

Anexa conține denumirea produsului/categoriei de produse, denumirea produsului aliniat SEED, codul produsului aliniat SEED, unitatea de măsură.

Info legislativ – Noiembrie 2018 was last modified: decembrie 5th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter