Info legislativ – Martie 2018

11 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 973

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Codul fiscal

M. Of. nr. 190/ 1 martie 2018

Monitor Dosare

O.U.G. nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății

Comentarii

O.U.G. nr. 8/2018 modifică, indirect, prevederi ale Codului fiscal referitoare la modul de calcul a CAS, CASS în cazul persoanelor care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, concediu medical pentru sarcină și lăuzie, concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, respectiv 30 septembrie 2018, după cum urmează:

1. Pentru persoanele în cazul cărora cuantumul CAS calculată este mai mare de 115 lei (echivalentul a 10,5% aplicat la 35% din câștigul salarial mediu brut pentru 2017 – 3.131 lei), corespunzător numărului de zile lucrătoare din concediul medical și care, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, se află ori intră în:

(i) concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii; sau (ii) concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, CAS datorată nu poate depăși nivelul de mai sus, pe întreaga perioadă a certificatelor de concediu medical inițiale acordate în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, precum și pentru cele acordate în continuarea concediilor medicale inițiale acordate până la 1 iulie 2018.

2. Pentru persoanele în cazul cărora cuantumul CAS calculată este mai mare decât suma de 115 lei (echivalentul a 10,5% aplicat la 35% din câștigul salarial mediu brut pentru 2017 – 3.131 lei), corespunzător numărului de zile lucrătoare din concediul medical și care, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, se află ori intră în: (i) concedii medicale pentru maternitate; (ii) concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav; (iii) concedii medicale de risc maternal, CAS datorară nu poate depăși nivelul de mai sus (115 lei), pe întreaga perioadă a certificatelor de concediu medical inițiale acordate în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, precum și pentru cele acordate în continuarea concediilor medicale inițiale acordate până la 1 octombrie 2018.

3. Prevederile de la pct. 1 și 2 se aplică începând cu obligațiile declarative ale lunii ianuarie 2018.

4. Pentru CAS aferentă indemnizațiilor calculate pentru anul 2018, care au fost plătite înainte de data de 1 martie 2018, al căror cuantum depășește 115 lei (echivalent cu 10,5% aplicat la 35% din câștigul salarial mediu brut pentru 2017 – 3.131 lei), OUG nr. 8/2018 obligă angajatorii să depună declarații rectificative și să plătească diferențele de indemnizații până la data de 31 martie 2018.

Notă: Aplicarea retroactivă a prevederilor OUG nr. 8/2018 (pentru ianuarie și februarie 2018) ar putea fi neconstituțională. Conform art. 14 alin. (2) din Constituție: (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contravenționale mai favorabile.

 

M. Of. nr. 260/ 23 martie 2018

1. O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică mai multe acte normative, printer care Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 96/2005 privind reforma în domeniul sănătății și Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Modificările legislației fiscale vizează, în principal, simplificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale de către persoanele fizice.

 

2. Legea nr. 72/2018 privind aprobarea O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Prin Legea nr. 72/2018 se aduc modificări O.G. nr. 25/2017 cu referire la impozitul pe profit (deductibilitate creanțelor înstrăinate), impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii (prime de asigurare voluntare de sănătate, servicii medicale furnizate sub formă de abonament), TVA (nou plafon de scutire – 88.500 euro, echivalent 300.000 lei).

 

M. Of. nr. 269/ 27 martie 2018

Legea nr. 75/2018 pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016.

 

M. Of. nr. 291/ 30 martie 2018

O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

 

Procedura fiscală

M. Of. nr. 205/ 7 martie 2018

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1523/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia,precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic.

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

M. Of. nr. 218/ 12 martie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 620/20178 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Conform ordinului:

– persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA și care aplică plata defalcată a TVA, conform OG nr. 23/2017, vor achita taxa datorată bugetului de stat din contul de TVA propriu deschis la instituții de credit/Trezoreria Statului utilizând codul IBAN al beneficiarului (ANAF) care conține șirul de caractere ”TVA” în structura sa.

– persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA care nu sunt obligate să aplice plata defalcată a TVA sau nu optează pentru aceasta, conform OG nr. 23/2017, vor achita taxa datorată bugetului de stat utilizând codul IBAN al beneficiarului (ANAF) care conține șirul de caractere ”TVA” în structura sa.

Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din conturile de TVA ale persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 C. fisc sunt:

– 20A100101 – TVA încasată pentru operațiuni interne

– 20A100102 – TVA încasată pentru importurile de bunuri.

 

M. Of. nr. 238/ 19 martie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă Procedura de transmitere, către ANAF, a următoarelor categorii de date:

– datele din bonul fiscal (valoarea totală, numărul de ordine la nivelul zilei de lucru, data, ora și minutul emiterii, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, valoarea totală a TVA pe cote);

– datele din raportul fiscal de închidere zilnică;

– informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet, repunerea în funcțiune/ reconectarea aparatului;

– pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar: suma și moneda încasate/plătite de la client, comisionul și nivelul cotei de TVA, numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru, data, ora și minutul emiterii bonului fiscal, seria fiscală a aparatului de marcat  electronic fiscal, valoarea totală a TVA;

– pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport de persoane în regim de taxi: numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru, data, ora și minutul emiterii bonului fiscal, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;, numărul cursei, valoarea totală a serviciului, valoarea totală a TVA;

– pentru aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale: valoarea totală a bonului fiscal, numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru, data, ora și minutul emiterii bonului fiscal, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, numărul cursei aeriene, valoarea TVA.

În cazul în care există aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele de mai sus, utilizatorii au obligația informării organului fiscal prin completarea și transmiterea “Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” care se transmite mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

Dacă se constată existența unor erori/omisiuni în datele declarate, se va depune o nouă declarație.

 

M. Of. nr. 243/ 20 martie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 673/2018 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Comentarii

Prin acest ordin, se aprobă modelele, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare și a următoarelor formulare:

– Decizie de anulare a actului administrative fiscal;

– Decizie de impunere privind obligațiile fiscal stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați;

– Cerere referitoare la opțiunea de înștiințare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor fiscale.

 

M. Of. nr. 257/ 23 martie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

Comentarii

Prin acest ordin, se stabilesc metodele indirecte de stabilire a veniturilor persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscal personale a acestora, folosite de organelle fiscale. Față de prevederile anterioare, modificările aduse privesc, în principal, următoarele aspecte: – verificarea situației fiscale personale se efectuează la persoanele fizice rezidente fiscal în România;

– pentru verificarea situației fiscale personale, organele fiscale nu mai efectuează verificarea fiscală prealabilă documentară;

– analiza de risc constă în identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile (anterior, riscuri de nedeclarare);

– avizul de verificare se comunică persoanei fizice cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării;

– dacă persoana fizică nu se prezintă la începerea verificării la locul de desfășurare a acesteia, se va consemna într-un process-verbal acest aspect în care se constată și începerea verificării situației fiscale personale.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

 

M. Of. nr. 260/ 23 martie 2018

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică și Codul de procedură fiscală.

Astfel:

– În vederea completării și/sau depunerii declarației unice, organul fiscal local acordă asistență contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a A.N.A.F.

– Declarația se va transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local.

– Procedura de acordare a asistenței și de transmitere a declarației unice se va stabili prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice

 

M. Of. nr. 271/ 27 martie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale

 

M. Of. nr. 279/ 29 martie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“

 

Fonduri speciale

M. Of. nr. 218/ 12 martie 2018

O.U.G. nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului.

Comentarii

Această ordonanță de urgență adduce modificări Legii nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

 

M. Of. nr. 258/ 23 martie 2018

Legea nr. 73/2018 pentru aprobarea O.G. nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

Comentarii

Prin această lege se modifică modul de calcul al acestui impozit, respectiv modul de determinare a bazei de impozitare pentru acest impozit.

 

Legislația muncii

M. Of. nr. 190/ 1 martie 2018

O.U.G. nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății

Comentarii

Prin OUG nr. 8/2018 au fost modificate mai multe acte normative din domeniul sănătății și din domeniul fiscal: Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, OUG nr. 56/2015 (referitor la tratamentul în străinătate a victimelor de la Colectiv), OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, OUG nr. 162/2008 (referitoare la transferul spitalelor către autoritățile locale).

OUG nr. 158/2005

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, până la data de 1 iulie 2018, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Legea nr. 95/2006

OUG nr. 8/2018 aduce modificări și Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitor la:

– Definirea și completarea unor noțiuni (ghiduri și protocoale de practică medicală, spital regional de urgență, comitete naționale sectoriale sau intersectoriale, dispositive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, medic prescriptor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, servicii medicale furnizate sub formă de abonament, distribuție angro a medicamentelor, obligație de serviciu public, fabricant, sistemul calității în domeniul farmaceutic, buna practică de fabricație).

– Persoanele asigurate fără plata contribuției pot beneficia de pachetul minimal de servicii medicale în termen de o lună de la data la care nu se mai încadrează în această categorie. În cazul persoanelor care au avut calitatea de salariat și care nu au plătit contribuția, acestea beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale în termen de 3 luni, calculat de la data încetării raporturilor de muncă.

– Datele necesare stabilirii calității de asigurat sunt puse la dispoziția CNAS de către autorități, instituții publice și alte instituții pe bază de protocoale.

– Alte modificări se referă la: elaborarea de registre naționale, atribuțiile autorităților naționale în domeniu, introducerea sistemului de telemedicină rurală și al apărării, organizarea inspecției sanitare de stat, atribuțiile managerilor, numirea, contractul de management, suspendare, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: atribuții, obligații, etape de fabricație, obligații distribuitori, contravenții și sancțiuni.

 

M. Of. nr. 224/ 13 martie 2018

H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă.

Comentarii

Prin această hotărâre de guvern se modifică mai multe acte normative din domeniul legislației muncii și protecției sociale:

– HG nr. 174/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă H.G. nr. 377/2002 de aprobare a procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora

– HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

– HG nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

– HG nr. 726/200 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 725/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților

– HG nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

 

M. Of. nr. 225/ 13 martie 2018

O.U.G. nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Această ordonanță de urgență modifică, printre altele, următoarele acte normative:

a) OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

b) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

c) Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

Conform modificărilor aduse acestor acte normative:

(i) persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului,

(ii) persoanele care beneficiază de concediu de acomodare,

(iii) persoana singură beneficiară de ajutor social sau cele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de

asigurări de sănătate (CASS).

Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială va asigura plata CASS pentru drepturile de

ajutor social acordate potrivit acestor legi corespunzătoare anului fiscal 2017.

 

M. Of. nr. 226/ 13 martie 2018

Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Prin Legea nr. 64/2018 este declarată ca zi oficială nelucrătoare ”Vinerea Mare”, ultima zi de vineri înaintea Paștelui.

 

M. Of. nr. 235/ 13 martie 2018

H.G. nr. 92/2018 pentru modificarea H.G. nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO 08.

Comentarii

Prin HG nr. 92/2018 a fost modificată structura clasificării ocupațiilor (la nivel de patru cifre), urmând ca prin ordin comun al Ministerului Muncii și Institutului Național de Statistică să se modifice clasificarea ocupațiilor la nivel de șase cifre.

 

M. Of. nr. 245/ 20 martie 2018

Legea nr. 69/ 2018 pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Comentarii

Conform legii, vârsta de pensionare pentru personalul din cercetare-dezvoltare este de 65 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

 

M. Of. nr. 260/ 23 martie 2018

O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică prevederi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 96/2005 privind reforma în domeniul sănătății și Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Alte reglementări

M. Of. nr. 216/ 9 martie 2018

Hotărârea președintelui CCF nr. 3/2018 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

Comentarii

Se convoacă Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali în data de 20 aprilie 2018.

 

M. Of. nr. 218/ 12 martie 2018

O.U.G. nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Modificările se referă la condițiile de acordare/refurzul de acordare a dreptului de ședere permanentă.

 

M. Of. nr. 255/ 22 martie 2018

 H.G. nr. 124/2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea art. 9 alin. (6) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

M. Of. nr. 268/ 27 martie 2018

Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Info legislativ – Martie 2018 was last modified: aprilie 11th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter