Info legislativ – Mai 2019

5 iun. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 756

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 331/ 2 mai 2019

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Legea nr. 83/2019 privind aprobarea O.G. nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii

Legea a aprobat fără modificări O.G. nr. 8/2018.

M. Of. nr. 403/ 23 mai 2019

O.U.G. nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Comentarii

Conform acestei ordonanțe de urgență, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă (produse montane eco tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) este supusă unei cote reduse de TVA de 5%.

Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere /atestare/ certificare eliberat de  autoritatea competentă, cu excepția livrării către consumatorul final.

Aceste prevederi intră în vigoare începând cu 1 iunie 2019.

O.U.G. nr. 31/2019 modifică și O.U.G. nr. 89/2018 cu referire la plata contribuțiilor sociale:

1. Termenul de plată pentru sumele reprezentând contribuții individuale de asigurări sociale de sănătate (CASSi), aferente perioadei 2014 – 2017, stabilite prin decizii de impunere anuale emise în perioada 15 martie 2019 – 23 mai 2019, este de 120 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr.31/2019 (n.n. până la data de 20 septembrie 2019, inclusiv).

Pentru plata cu anticipație și integrală a CASSi în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență (n.n. până la data de 22 iulie 2019) se acordă o bonificație de 10% din aceste sume.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2. Pentru plata sumelor menționate la pct. 2.1., stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate după data de 23 mai 2019, termenul de plată este de 120 zile de la data comunicării deciziei.

Pentru plata cu anticipație și integrală a CASSi în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere se acordă o bonificație de 10% din aceste sume.

3. Se anulează sumele reprezentând CASSi și obligații fiscale accesorii, aferente perioadei fiscale 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate contribuabililor persoane fizice pentru care baza de calcul a CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară (respectiv 12 salarii de bază minime brute pe țară pe an).

Anularea acestor obligații se va face din oficiu de către organul fiscal competent prin emiterea unor decizii de anulare a obligațiilor fiscale, ce vor fi comunicate contribuabililor. Aceste prevederi se aplică și persoanelor fizice care nu au realizat venituri în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul a CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, cu excepția celor care au optat pentru plata CASS.

4. Procedura de aplicare a acestor prevederi va fi aprobată prin OMFP, la propunerea ANAF, în termen de 30 zile de la intrarea învigoare a O.U.G. nr. 31/2019.

M. Of. nr. 427/ 30 mai 2019

O.U.G. nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Conform acestei ordonanțe de urgență, se abrogă art. 122 alin. (5) din Codul fiscal. Prin alin. (5) al art. 122 se instituia obligația depunerii Declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În urma acestei abrogări, Declarația unică se poate depune prin toate mijloacele de comunicare (electronice, format hârtie, etc), prevăzute de lege

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 402/22 mai 2019

Decizia ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 16/2019 privind interpretarea art. 226 alin. (1), (3) și (10) din Codul de procedură fiscală (Dosarul nr. 3.398/1/2018)

Comentarii

Prin această decizie s-a stabilit că hotărârile judecătorești definitive în favoarea unor instituții publice sunt titluri executorii, în sensul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Redăm în continuare dispozitivul deciziei: „În interpretarea art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la alin. (1) al aceluiași articol, o hotărâre judecătorească în materie civilă, referitoare la restituirea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pronunțată în favoarea unei instituții publice finanțate de la bugetul de stat, precum Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, este asimilată, în vederea executării, unui titlu executoriu referitor la creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.

În interpretarea art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la art. 227 alin. (8) din același cod, în cadrul executării silite a creanțelor datorate unor instituții publice finanțate de la bugetul de stat, prevăzute de hotărâri judecătorești care nu cuprind obligații de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere, organele fiscale nu pot calcula și stabili din oficiu, prin titluri executorii fiscale (în lipsa unor dispoziții ale titlului executoriu trimis spre executare), obligații fiscale accesorii, precum dobânzi și penalități de întârziere.

M. Of. nr. 404/ 23 mai 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2165/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112) ca urmare a modificărilor din domeniul asigurărilor sociale și legislației fiscale.

Principalele modificări aduse formularului (112) se referă la:

1. Modificarea și completarea secțiunii E4 din Anexa 12 – ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” (se elimină limita de 2%, se adaugă CNP beneficiar și cota distribuită).

2. Introducerea în secțiunea E3 din Anexa 12 – „Date detaliate privind impozitul pe venit” a unei poziții noi pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1 – 4 C. fisc (poziția 14).

3. Introducerea în Anexa 4 „Tip Asigurat” a (i) unei poziții pentru membrii cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 (poziția 1.4) și a (ii) unui nou tip de asigurat, persoane fizice care prestează activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 (poziția 10).

4. Modificarea în Anexa 4 a poziției 9 în sensul introducerii obligației de plată a CAS asupra remunerațiilor încasate de zilieri. Aceste prevederi se aplică se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii mai 2019.

M.  Of. nr. 427/ 30 mai 2019

O.U.G. nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Conform acestei ordonanțe de urgență, restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule se face fără a opera compensarea (prin derogare de la prevederile art. 167 C.proc.fisc.).

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 358/ 8 mai 2019

O.U.G. nr. 28/2019 pentru modificarea art. 34 din O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Modificările prevăzute de această ordonanță de urgență au în vedere reglementarea unitară a modalității de calcul pentru declararea și plata contribuției trimestriale pentru anul 2019 (taxa claw-back).

Taxa claw-back se plătește pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, pentru medicamentele utilizate în tratamentul spitalicesc, precum și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum și de către reprezentanții legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Potrivit ordonanței, procentul „p” = 100 x (CTt – BAt)/CTt, unde BAt (bugetul aprobat trimestrial) este de 1,595 milioane lei. Acest procent se aplică asupra valorii consumului de medicamente suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, din care se exclude valoarea consumului pentru medicamentele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și art. 12 din O.U.G. nr. 77/2011 pentru care se încheie contracte costvolum/ cost-volum-rezultat (derivate din sânge uman sau plasmă umană, suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, pentru vaccinurile achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, etc).

M. Of. nr. 410/24 mai 2019

Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin O.U.G. nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 333/ 2 mai 2019

H.G. nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Comentarii

Prevederile acestei hotărâri de guvern se aplică instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, civile și militare, precum și companiilor private, cu un număr de minim 50 de angajați.

Aceste entități pot desemna persoane/pot opta pentru experți din afară cărora să li se stabilească atribuții privind asigurarea egalității de tratament între femei și bărbați, în domeniul muncii.

Se stabilesc prin această hotărâre de guvern atribuțiile persoanelor desemnate, măsuri active cuprinse în planurile de acțiune, obligațiile angajatorilor.

M. Of. nr. 340/ 3 mai 2019

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului.

Comentarii

Modificările aduse O.U.G. nr. 111/2010 se referă la următoarele aspecte:

1. Dacă într-o perioadă de până la 12 luni de la terminarea concediului pentru creșterea copilului apar situații precum: nașterea unuia sau mai multor copii, adopția, încredințarea copilului în vederea adopției, plasament sau plasament de urgență și dacă cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului care reiese din calcule este mai mic decât indemnizația primită anterior nașterii celui din urmă copil, se va acorda indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.

** Indemnizația pentru creșterea copilului se calculează ca fiind 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Aceste prevederi se aplică și solicitărilor depuse anterior datei de 6 mai 2019 (data intrării în vigoare a acestei legi) și pentru care decizia de admitere de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene/a municipiului București, nu a fost emisă până la această dată.

2. Plata indemnizației nu se suspendă dacă persoana îndreptățită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de 5 ori (anterior, 3 ori) cuantumul minim al indemnizației.

3. Angajatorul are obligația de a aproba concediu pentru creșterea copilului cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului și persoanei care nu a solicitat acest drept dacă ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare. Angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru această/ acest salariată/salariat.

4. Salariatele/salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură și cărora li se acordă stimulent de inserție (sumă lunară de care pot beneficia părinții care decid să revină la muncă înainte de terminarea concediului pentru creșterea copilului), au obligația de a anunța angajatorul, în scris, cu cel puțin 30 zile inainte intenția de reluare a raportului de muncă/serviciu.

5. Nedeclararea veniturilor pentru care persoana îndreptățită la indemnizație pentru creșterea copilului și-a îndeplinit obligațiile fiscale nu este considerată culpă a persoanei.

În acest caz, recuperarea sumelor încasate necuvenit în situația în care au fost realizate venituri pe perioada concediului pentru creșterea copilului care depășesc de 3 ori cuantumul minim al indemnizației, se realizează prin diferența dintre cuantumul lunar al indemnizației încasate și nivelul lunar al stimulentului de inserție la care ar fi avut dreptul. Aceste debite se scutesc de la plată numai în această situație.

M. Of. nr. 354/ 8 mai 2019

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Această lege aprobă O.U.G. nr. 96/2018 cu modificări. Aceste modificări vizează:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

1.1. Contractul individual de muncă încetează de drept la vârsta de 65 ani în cazul salariatei care a solicitat continuarea contractului de muncă în termen de 30 zile calendaristice (termenul anterior era de 60 zile) anterior

împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare.

1.2. Salariatul poate fi menținut în aceeași funcție maxim 3 ani după împlinirea vârstei standard de pensionare (cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de muncă) în baza unei cereri formulate cu 30 zile înainte de

data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare.

2. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

2.1. În cazul în care contractul de ucenicie încetează după perioada de probă din motive imputabile ucenicului, acesta mai poate beneficia de un alt program de ucenicie după 2 ani de la data încetării contractului de ucenicie.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 358/ 8 mai 2019

Ordinul ministrului sănătății nr. 646/2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.

M. Of. nr. 434/ 31 mai 2019

O.U.G. nr. 38/2019 privind modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Info legislativ – Mai 2019 was last modified: iunie 5th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter