Info legislativ – Iunie 2019

2 iul. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 609

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 491/ 18 iunie 2019

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

OMADR/OMFP/OMDRAP nr. 203/2.287/1.809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

Comentarii

Prin acest ordin se stabilesc criteriile potrivit cărora membrii cooperatori, definiți conform Legii nr. 566/2004, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri/impozitului pe teren.

Pentru a beneficia de facilități, membrii cooperatori trebuie să fi comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin/către cooperativele agricole. De asemenea, clădirile/terenurile pentru care se acordă scutire de impozit trebuie să se afle în patrimoniul/inventarul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al PFA, II si IF.

Scutirea se acordă pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă facilitățile.

Declarația pe propria răspundere din care reiese cantitatea de produse comercializate în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirea, cantitățile valorificate prin/către cooperativa agricolă, lista bunurilor cu destinație agricolă ce fac obiectul scutirilor se depune anual, până la data de 31 martie a anului curent.

 

M. Of. nr. 507/ 21 iunie 2019

O.U.G. nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor

Comentarii

O.U.G. nr. 43/107 modifică, alături de alte acte normative și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Modificările au în vedere următoarele aspecte:

1. S-au introdus trei noi coduri CAEN pentru care se aplică scutirea de la impozitul pe venit (2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului și ipsosului, 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.).

Conferintele Video Universul Juridic

2. Pentru aplicarea scutirii, referitor la condiția privind cifra de afaceri (80% din cifra de afaceri totală), se stabilește modul de calcul a acesteia pentru (i) societățile comerciale nouînființate/
înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie 2019, (ii) societățile existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

3. Veniturile brute lunare din salarii și asimilate se calculează la un salariu brut de încadrare de 8 ore de muncă/zi, salariu minim de 3.000 lei, salariu maxim 30.000 lei. Partea din venitul
brut lunar care depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

4. Mecanismul de calcul a cifrei de afaceri se va stabili prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Aceste modificări intră în vigoare la 30 zile de la intrarea in vigoare a OUG nr. 43/2019 (începând cu data de 21 iulie 2019).

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 452/5 iunie 2019

OPANAF nr. 1.437/2019 privind modificarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii

Ordinul modifică Anexa 1 și Anexa 2 din OPANAF nr. 49/2019.

Potrivit modificărilor, în ambele anexe, pot opta pentru plata CASS și persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 C.fisc, pentru care nu se datorează CASS.

Anexa 1 – lit. C din Subsecțiunea 2 a Secțiunii 2 a Capitolului II devine „Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS și optez pentru plata CASS”.

Anexa 2 – Căsuța C de la pct. 40.4. al Subsecțiunii 2 din Secțiunea 2 din Capitolul II se completează de către:

– persoane care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 C.fisc. și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, potrivit legii;

– persoane care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 C.fisc pentru care nu se datorează CASS.

 

M. Of. nr. 479/12 iunie 2019

OPANAF nr. 1.369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

I. Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică;

II. Modelul formularului „Decizie de constatare a acordării bonificației”.

I. Procedura – este o procedură internă pentru organele fiscale care presupune editarea unei liste a contribuabililor care pot beneficia de bonificații, întocmirea referatelor prin care se propune acordarea bonificațiilor și emiterea

Deciziilor de constatare a acordării bonificației. Procedura se aplică persoanelor fizice care:

a) au depus declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 31 iulie 2018;

b) au plătit cu anticipație, până la data de 15 decembrie 2018, impozitul pe venitul anual estimat, CAS și CASS estimate pentru anul 2018, declarate prin declarația unică;

c) au obținut în anul 2018 venituri anuale și au depus numai declarația unică pentru veniturile estimate până la data de 31 iulie 2018.

Valoarea bonificațiilor reprezintă 5% din obligațiile fiscale declarate aferente veniturilor estimate/realizate în 2018.

Bonificațiile se acordă, din oficiu, de către organele fiscale după data de 31 iulie 2019, prin întocmirea listei de contribuabili și emiterea Deciziilor de constatare a acordării bonificației.

Dacă nu se îndeplinesc condițiile pentru acordarea bonificației, organele fiscale vor înștiința asupra neacordării acesteia numai persoanele fizice înregistrate în SPV.

Dacă a fost achitat integral cuantumul obligațiilor fiscale fără aplicarea bonificațiilor, persoanele fizice pot solicita restituirea sumelor prin depunerea unei cereri conform OPANAF nr. 3.454/2016.

 

M. Of. nr. 529/28 iunie 2019

OPANAF nr. 1.699/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Comentarii

Se modifică prin acest ordin:

1. Anexele nr. 18, 48, 49, 53, 54 și 55 la OPANAF nr. 63/2017:

– Somație,

– Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor,

– Adresă de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor,

– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești,

– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți,

– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate.

2. Anexele nr. 2, 8, 13 la OPANAF nr. 967/2017:

– Somație,

– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești,

– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți.

 

M. Of. nr. 532/28 iunie 2019

OMFP nr. 2.368/2019 pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la OMFP/OMJ nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

Comentarii

Conform ordinului, plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal către unitățile administrativ-teritoriale se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.03.18.00 „Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, codificat cu codurile de identificare fiscală atribuite unităților administrativ-teritoriale beneficiare.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 447/5 iunie 2019

OMCIN nr. 2415/2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin OMCPN nr. 2.066/2011

 

M. Of. nr. 467/10 iunie 2019

Decizia ORDA nr. 60/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al ORDA nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al ORDA nr. 120/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al ORDA nr. 99/2015

 

M. Of. nr. 478/12 iunie 2019

OMM nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Tabelul privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii responsabili și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, precum și Instrucțiunile de completare ale tabelului de mai sus.

De asemenea, Declarația privind cantitățile de ambalaje valorificate prin reciclare sau prin alte operațiuni decât reciclarea, realizate prin transferul responsabilității către operatori economici autorizați se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care sa desfășurat activitatea.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 531/28 iunie 2019

H.G. nr. 423/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013

Comentarii

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005, aprobate prin HG nr. 855/2013 se modifică cu privire la:

– planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor,

– durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă (pe niveluri de calificare),- documente necesare încheierii contractului de ucenicie (este necesară și declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe rofesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă),

– termeni noi: „motive imputabile ucenicului”, „perioada de probă”,

– convenția dintre angajator și agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană/a municipiului București pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se încheie în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă Ncuprinse în contractul de ucenicie (30 zile în reglementarea anterioară).

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 437/3 iunie 2019

O.U.G. nr. 37/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

Comentarii

Principalele modificări aduse OUG nr. 202/2008 prin acest ordin se referă la:

1. Consiliul interministerial devine Consiliul interinstituțional, se actualizează denumirile membrilor Consiliului. ANAF devine entitate de sine stătătoare în Consiliu.

2. În cazul sancțiunilor de blocare de fonduri sau resurse economice, punerea în aplicare a sancțiunilor revine ANAF (anterior, MEF prin ANAF).

2. ANAF:

– efectuează cercetările ce se impun după primirea înștiințării/raportării pentru blocarea fondurilor sau resurselor economice

– emite fără întârziere OPANAF pentru blocarea fondurilor sau resurselor economice:

(i) aflate în proprietate, deținute sau aflate sub controlul direct sau indirect al persoanelor fizice sau juridice,

(ii) derivate sau generate din bunuri deținute sau controlate de persoane fizice sau juridice,

(iii) deținute sau controlate individual sau împreună de persoane fizice sau juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate.

3. Notarea în cartea funciară a măsurii de indisponibilizare a bunurilor imobile blocate se face de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin oficiile teritoriale din
subordine în raza cărora se află imobilul.

 

M. Of. nr. 457/6 iunie 2019

OPANAF nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către ANAF

 

M. Of. nr. 509/24 iunie 2019

O.U.G. nr. 44/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Comentarii

Această ordonanță de urgență transpune în legislația națională art. 3 alin. (1) lit. (m) și (n), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. (d) și (e), art. 8 alin. (1) și (3), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (5), art. 15 alin. (1) teza finală, art. 16 alin. (4) și partea 3 din anexa V la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.

Principalele modificări aduse OUG nr. 5/2015 prin această ordonanță de urgență au în vedere:

(i) modalități de ridicare din gospodării a echipamentelor electrice și electronice (EEE),

(ii) elaborarea de mecanisme sau proceduri pentru rambursarea contribuțiilor către producători atunci când EEE sunt transferate în scopul introducerii pe piață în afara teritoriului României.

Aceste mecanisme se aduc la cunoștință autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 44/2019 (până pe 24 iulie 2019).

 

M. Of. nr. 532/28 iunie 2019

OPANAF nr. 1.503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR

Info legislativ – Iunie 2019 was last modified: iulie 2nd, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter