Info legislativ – Iulie 2018

2 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1182

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 611/ 17 iulie 2018

Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Potrivit acestei legi, se va aplica rata redusă de TVA de 9% și pentru serviciile de canalizare.

M. Of. nr. 646/ 25 iulie 2018

Legea nr. 198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă.

Comentarii

Legea nr. 198/2018 modifică, printre alte acte normative, și art. 154 alin. (1) din Codul fiscal. Astfel, sunt exceptați de la plata CASS și voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare (în baza contractului de voluntariat) pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii pentru participarea la aceste intervenții.

M. Of. nr. 659/ 30 iulie 2018

Legea muntelui nr. 197/2018

Comentarii

Legea nr. 197/2018 prevede facilități fiscale pentru familiile tinere care se stabilesc în zona montană.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 553/ 3 iulie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică:

a) persoanelor fizice care aveau obligația declarării venitului pentru stabilirea CAS și CASS, pentru anii fiscali 2016 și 2017.

b) persoanelor fizice cărora le-a fost stabilit, din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil pentru anii fiscali 2016 și 2017.

Pentru stabilirea, din oficiu, a CAS, se va întocmi lista contribuabililor pentru care au fost emise și comunicate decizii de impunere, din oficiu, a veniturilor în vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru veniturile din activități independente.

Referitor la stabilirea, din oficiu, a CASS, se va întocmi lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative și pentru care au fost emise și comunicate decizii de impunere din oficiu.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 31 din 4 iulie 2018.

M. Of. nr. 625/ 19 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018.

M. Of. nr. 646/ 25 iulie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”.

Comentarii

Declarația 107 se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 37 din 26 iulie 2018.

M. Of. nr. 647/ 25 iulie 2018

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Comentarii

Conform modificărilor aduse Codului de procedură fiscală prin această lege, netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor către organele fiscale (în 90 zile de la comunicare) atrage răspunderea persoanelor vinovate de aceasta.

Modificările se referă la facilitarea achitării amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și a unui sistem informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu data de 24 august 2018.

M. Of. nr. 658/ 30 iulie 2018

Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative.

Comentarii

Modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 212/2018 se referă la organul competent pentru soluționarea contestațiilor.

Similar modificărilor aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului-administrativ, se actualizează cuantumul (de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei) pentru care sunt competente diferitele structuri specializate de soluționare a contestațiilor.

Prevederile se aplică pentru contestațiile depuse după data de 2 august 2018.

M. Of. nr. 667/ 31 iulie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 630/ 19 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Comentarii

O.U.G. nr. 74/2018 aduce modificări legislației privind mediul în vederea implementării unor instrumente economice pentru gestionarea deșeurilor, potrivit angajamentelor față de Comisia Europeană. Ordonanța modifică următoarele acte normative:

1. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

2. Legea nr. 246/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 36 din 25 iulie 2018.

M. Of. nr. 631/ 19 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.

Comentarii

Ordonanța de urgență aduce modificări:

– O.U.G. n 195/2005 privind protecția mediului referitor la: valabilitatea autorizației de mediu și autorizației integrată de mediu, procedura de aplicare a vizei anuale.

– O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 577/ 9 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă.

Comentarii

Ordonanța de urgență modifică următoarele acte normative:

1. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă:

– se modifică prima de activare, de la 500 lei la 1.000 lei, în cazul angajării cu normă întreagă, pentru cel puțin 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a șomerilor care nu beneficiază de indemnizație de șomaj. Prima de activare se acordă în două rate (50% la angajare și 50% după expirarea perioadei de 3 luni). Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare.

– suma primită de angajatori, pe parcursul a 12 luni, pentru fiecare absolvent al unei instituții de învățământ pentru încadrarea, pe perioadă nedeterminată a acestuia, se modifică de la 900 lei la 2.250 lei.

– suma primită de angajatori, pe parcursul a 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată, pe perioadă nedeterminată, din rândul șomerilor în vârstă de peste 45 de ani, șomerilor care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomerilor de lungă durată sau tinerilor NEET, se modifică de la 900 lei la 2.250 lei.

– suma primită de angajatori lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor, pentru fiecare persoană încadrată, din rândul șomerilor care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, se modifică de la 900 lei la 2.250 lei.

– angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori (anterior, de două ori) valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

2. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă:

– suma de care poate beneficia angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, se modifică de la 1.125 lei la 2.250 lei/lună.

3. Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior:

– suma de care poate beneficia angajatorul care încheie un contract de stagiu, pe perioada derulării contractului de stagiu, se modifică de la 1.350 lei la 2.250 lei/lună.

M. Of. nr. 579/ 9 iulie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.424/1.723/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Obiectul procedurii aprobate prin acest ordin este transmiterea de către casele teritoriale de pensii către organul fiscal central a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanțele reprezentând sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate în termenul general de prescripție de 3 ani:

a) titluri executorii, în original, în care sunt individualizate creanțele datorate și neachitate, respectiv neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva acestora, aflate în evidența caselor teritoriale de pensii la data de 31 decembrie 2017, pentru care nu a fost îndeplinit termenul de 3 ani, potrivit legii;

b) titluri executorii, în original, în care sunt individualizate creanțele datorate și neachitate, respectiv neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva acestora, aflate în evidențele contabile ale caselor teritoriale de pensii după data de 1 ianuarie 2018..

M. Of. nr. 599/ 13 iulie 2018

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Comentarii

Legea nr. 165/2018 reglementează modul de acordare a biletelor de valoare, în beneficiul angajaților. Conform acestei legi, prin ”bilete de valoare” se înțelege:

– tichete de masă,

– tichete cadou,

– tichete de creșă,

– tichete culturale,

– vouchere de vacanță.

Acestea pot fi emise pe suport hârtie/ electronic de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice.

Sumele derulate prin operațiuni cu bilete de valoare nu pot fi reinvestite în alte scopuri. Costurile privind emiterea biletelor de valoare în format hârtie sau format electronic sunt suportate de către angajatori.

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și nu sunt luate în calcul la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

Legea nr. 165/2018 stabilește faptele ce constituie contravenții, precum și sancțiunile acordate.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 33 din 13 iulie 2018.

M. Of. nr. 625/ 19 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

M. Of. nr. 628/ 19 iulie 2018

Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.

Comentarii

Legea nr. 177/2018 modifică Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Principalele modificări se referă la:

I. Legea nr. 263/2018

1. Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, dar și condițiile pentru acordarea unei pensii într- un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat în sistemul public de pensii, pot beneficia de ambele pensii (nu sunt obligate la alegerea unei dintre ele).

2. Ajutoarele de deces, plătite în contul asigurărilor sociale de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, se rețin din contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă. Ajutoarele de deces care depășesc suma contribuțiilor datorate de această instituție în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia.

3. Tribunalele soluționează, în primă instanță și:

(i) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale,

(ii) alte drepturi și obligații născute în temeiul Legii nr. 263/2010.

Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/ alte drepturi prevăzute de legi speciale nu se mai contestă potrivit Codului de procedură fiscală.

II. Legea nr. 346/2002

1. În cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale confirmate, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu (anterior, până la data îndeplinirii condițiilor de pensie pentru limită de vârstă).

2. Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a câștigurilor brute din salarii și asimilate în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediu medical.

Recuperarea indemnizațiilor se poate face după confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau declararea bolii profesionale (anterior, în 90 zile de la data confirmării).

M. Of. nr. 631/ 19 iulie 2018

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor.

Comentarii

O.U.G. nr. 75/2018 modifică, printre altele și O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Modificările se referă la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru eliberarea avizului de angajare pentru străini. Astfel, angajatorul care solicită eliberarea avizului nu trebuie să fi fost sancționat în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii, conform art. 36 alin. (2) din O.G. nr. 25/2014, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

M.Of. nr. 639/23 iulie 2018

Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați

M. Of. nr. 646/ 25 iulie 2018

Legea nr. 198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă.

Comentarii

Legea nr. 198/2018 modifică și următoarele acte normative:

1. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale:

– voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare (în baza contractului de voluntariat) pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii pentru participarea la aceste intervenții sunt asigurați obligatoriu prin efectul legii.

– aceste persoane nu au dreptul la: reabilitare și reconversie profesională, indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, indemnizație pentru reducerea timpului de muncă.

– indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă pentru aceste persoane care au suferit un accident de muncă în timpul intervenției/pregătirii pentru participare la intervenții este de 100% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă:

– reprezintă accident de muncă și accidentul suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la intervenții, pe durata efectuării serviciului de voluntariat, organizat conform prevederilor legale.

3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:

– voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare (în baza contractului de voluntariat) pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii pentru participarea la aceste intervenții beneficiază de asigurare de sănătate fără plata CASS.

M. Of. nr. 659/ 30 iulie 2018

Legea nr. 210/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Legea aprobă O.U.G. nr. 14/2018 fără modificări.

M. Of. nr. 661/ 30 iulie 2018

Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 263/2010 se referă la reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în grupa I de muncă și condiții speciale.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 557/ 3 iulie 2018

Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

M. Of. nr. 565/ 5 iulie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.458/2018 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug.

Comentarii

Procedura Forexebug este o procedură care permite accesul la site-ul Ministerului Finanțelor Publice pentru raportarea situațiilor financiare lunare ale instituțiilor publice și care asigură legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.

M. Of. nr. 566/ 5 iulie 2018

Ordin președintelui INS nr. 342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere).

Comentarii

Anexa la Ordinul nr. 1.832/856/2011 se modifică la grupa 9 – Ocupații elementare.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.627/2018 pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016.

M. Of. nr. 588/ 11 iulie 2018

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanță fiscală.

Comentarii

Prin această hotărâre, se aprobă modelul împuternicirii pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanță fiscală.

De la 1.09.2018, dovedirea calității de reprezentant al clientului în fața organelor fiscale se face prin prezentarea împuternicirii, împreună cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.

Dacă dreptul de reprezentare se acordă unei societăți de consultanță fiscală, delegatul acesteia va prezenta și mandatul de reprezentare dat de societate.
Începând cu data de 1.09.2018, modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală va fi pus la dispoziția membrilor CCFR și în format tipizat, fără ca formatul tipizat să reprezinte condiție de validitate.

M. Of. nr. 595/ 12 iulie 2018

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Comentarii

Legea nr. 163/2018 aduce modificări:

– Legii contabilității,

– Legii societăților și

– Legii cooperației în sensul introducerii opțiunii de distribuire trimestrială a dividendelor de către societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 și de societățile cooperative reglementate de Legea nr. 1/2005.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 32 din 13 iulie 2018.

M. Of. nr. 623 / 18 iulie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Comentarii

Prin OMFP nr. 2.531/2018/2016 a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 pentru operatorii economici.

Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 este 16 august 2018. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 30 iunie 2018 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 34 din 19 iulie 2018.

M. Of. nr. 626/ 19 iulie 2018

Legea nr. 196/2018 privind internshipul.

Comentarii

Legea nr. 176/2018 reglementează modul de realizare a programelor de internship pentru persoane care au vârsta minimă de 16 ani. Pot fi incluse în aceste programe și persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, dar numai cu acordul părinților sau reprezentanților legali.

Organizația-gazdă are obligația de a asigura finanțarea programului de internship, cu respectarea bugetului anual aprobat pentru această destinație și de a promova public (scris și/sau online) programele desfășurate, criteriile, calendarul și procedura de selecție, responsabilitățile generale, condițiile contractuale.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 35 din 20 iulie 2018.

M. Of. nr. 647/ 25 iulie 2018

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Comentarii

Legea nr. 203/2018 reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții constatatori. În scopul punerii în aplicare a acestei legi, se stabilesc următoarele măsuri:

a) constituirea unui cont unic de plată deschis la Trezoreria Statului pentru încasarea amenzilor contravenționale

b) obligația utilizării unei serii de evidență unică pentru procesele-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii

c) instituirea titlului de creanță electronic ce cuprinde informații preluate din procesele- verbale de contravenție

d) realizarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

M. Of. nr. 658/ 30 iulie 2018

Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 554/2004 se modifică prin această lege, în principal, cu referire la:

– condițiile de introducere a plângerii prealabile în cazul actelor administrative unilaterale (persoane, termen, motivație.

– soluționarea litigiilor privind executarea contractelor administrative se face de către instanțele civile de drept comun.

– se modifică de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei limita care stabilește competența de soluționare a litigiilor administrative și a celor privind taxe, impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora.

– competența teritorială de soluționare.

– depunerea întâmpinării.

Info legislativ – Iulie 2018 was last modified: august 2nd, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter