Info legislativ – Ianuarie 2019

5 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 984

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 28/10 ianuarie 2019

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Această lege modifică, printre alte acte normative și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

1. TVA. Se aplică cota redusă de TVA de 5% și pentru transportul de persoane:

a) cu trenuri sau vehicule istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste, în scop turistic sau de agrement;

b) pe instalații pe cablu (telecabină, telegondolă, telescaun, teleski), în scop turistic sau de agrement;

c) cu vehicule cu tracțiune animală, în scop turistic sau de agrement;

d) cu ambarcațiuni în scop turistic sau de agrement.

2. Accize și taxe speciale. Se completează și se clarifică unele poziții din Anexa nr. 1 la Titlul VIII – Accize și taxe speciale.

3. Impozite și taxe locale. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri și pentru clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Consiliile locale pot hotărî acordarea de scutire sau reducere a impozitului/taxei pe clădiri și pentru clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădiri care asigură funcționarea bazelor sportive. Aceste scutiri/reduceri se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 4/10 ianuarie 2019.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

M. Of. nr. 44/17 ianuarie 2018

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii

Legea nr. 30/2018 modifică Codul fiscal sub următoarele aspecte:

1. Impozit pe profit. Deducerea tichetelor culturale, deducerea sponsorizării, deducere dobânzi (majorare plafon deductibil pentru costurile excedentare ale îndatorării), impozitare societăți străine controlate.

2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Determinare baza de calcul, deducerea sponsorizării și declarația informativă privind sponsorizările acordate.

3. Impozit pe venit. Sponsorizări acordate de contribuabil, sponsorizări din impozitul pentru veniturile din străinătate, impozitarea tranzacțiilor cu monede virtuale.

4. TVA. Simplificarea condițiilor de aplicare a cotei reduse de TVA (5%) pentru livrarea de locuințe, ajustarea bazei de impozitare în cazul falimentului beneficiarului.

5. Accize. Constituire garanții pentru plata accizelor.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 7/17 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 29/10 ianuarie 2019

Legea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004

Comentarii

Prin Legea nr. 21/2019 se aduc modificări Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole și sub aspect fiscal ca derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel:

a) cooperativele agricole care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție beneficiază de scutire de la impozitul pe profit:

(i) pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate; și

(ii) pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna februarie 2019 pentru cele deja înființate;

b) cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e) beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit:

(i) pentru primii 5 ani de la data intrării în producție în cazul celor nou-înființate; și

(ii) pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna februarie 2019 pentru cele deja înființate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;

c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă;

d) cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile de microîntreprinderi nu intră sub incidența Titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” și datorează impozit pe profit;

e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale. Aceste facilități se acordă integral membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin/către cooperativele agricole;

f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceștia.

În cazul cooperativelor agricole care se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute de Legea nr. 21/2019, se va recalcula impozitul pe profit și se vor percepe creanțe fiscale accesorii.

Cooperativele agricole au și obligația depuneri declarațiilor fiscale declarative.

Criteriile în baza cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutiri se vor stabili prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (în 60 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 21/2019, adică până la 12 martie 2019).

 

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 18/8 ianuarie 2019

OPANAF nr. 3.200/2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” în sensul introducerii unor rubrici noi. Prin acest ordin, se stabilește că declarația 101 se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 2/9 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 23/9 ianuarie 2019

Legea nr. 10/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al Municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

 

M. Of. nr. 26/10 ianuarie 2019

OMFP nr. 3.899/2018 pentru modificarea și completarea Anexei la OMFP nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

Comentarii

Ordinul completează Anexa la OMFP nr. 943/2016. Astfel, se pot plăti prin intermediul cardurilor bancare prin POS și:

a) Regularizări privind CASS datorate de angajați;

b) Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente;

c) Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire.

 

M. Of. nr. 38/15 ianuarie 2019

1. OPANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularelor:

– 205 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;

– 207 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Aceste formulare se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 6/16 ianuarie 2019.

2. OPANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată

 

M. Of. nr. 40/15 ianuarie 2019

OPANAF nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 

M. Of. nr. 43/16 ianuarie 2019

OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii

Declarația unică se completează de către persoanele fizice care au obligația:

– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;

– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declarația se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata CASS.

Termenul de depunere a declarației este data de 15 martie 2019. Declarația se depune numai prin mijloace electronice.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 8/25 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 44/17 ianuarie 2019

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Comentarii

Modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 30/2019 au în vedere următoarele aspecte privind: riscul fiscal (clase și subclase de risc), dispoziții procedurale generale (acte transmise prin mijloace electronice, înregistrarea din oficiu a contribuabililor pentru comunicarea electronică a actelor), colectarea creanțelor fiscale (obligații fiscale restante, publicarea debitorilor persoane fizice, suspendarea executării silite, procedura de mediere).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 7/17 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 61/23 ianuarie 2019

OPANAF nr. 3.201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

Comentarii

Ordinul nr. 3.201/2018 aprobă:

1. Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central;

2. Modelul și conținutul următoarelor formulare:

2.1. Cerere de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții;

2.2. Situația plăților obligațiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activități;

2.3. Referat privind regularizarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități;

2.4. Decizia de regularizare a obligațiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități.

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică în situația reîncadrării formei unei activități atât pentru contribuabili persoane fizice, cât și persoane juridice.

Conform ordinului, în urma reconsiderării unei tranzacții, sumele stabilite de organul fiscal central se regularizează cu obligațiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor anterior reconsiderării respectivei tranzacții, așa cum prevede art. 171 C. pr. fisc. Aceste sume se consideră plăți anticipate în contul obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități.

Dacă în urma reconsiderării tranzacției/reîncadrării formei unei activități sunt stabilite obligații fiscale suplimentare, contribuabilul este obligat la plata diferențelor dintre obligațiile fiscale achitate anterior reconsiderării/reîncadrării și obligațiile fiscale suplimentare, împreună cu obligațiile fiscale accesorii.

 

M. Of. nr. 67/28 ianuarie 2019

OPANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”

Comentarii

„Declarația anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale” (formularul 204) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, începând cu anul 2018.

Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activități independente;

b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină în sistem real;

c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real;

d) piscicultură, silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Formularul 204 se depune până la:

– până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la pct. 1 lit. a)-d);

– până la data de 15 februarie a anului fiscal în curs, în cazul veniturilor prevăzute la pct. 1 lit. e).

Declarația nu se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică:

– constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit;

– care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

 

M. Of. nr. 78/31 ianuarie 2019

H.G. nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

 

M. Of. nr. 80/31 ianuarie 2019

OPANAF nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Modificările aduse prin OPANAF nr. 167/2019 se referă la:

1. Aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul ANAF și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF.

2. Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. c) C. fisc. (cifra de afaceri în cursul anului calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă) pot depune, la organul fiscal competent, dovada transmiterii declarației pe proprie răspundere împreună cu formularul 010, urmând să aibă loc verificări din partea compartimentelor de specialitate ale organului fiscal în vederea admiterii/respingerii cererii.

Persoanele impozabile nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declarația pe propria răspundere, fără erori de validare.

Pentru aceste persoane impozabile pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată până la data de 1 februarie 2019, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 21/9 ianuarie 2019

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

Comentarii

Prin aceasta lege sunt stabilite, printre altele, unele obligații speciale pentru operatorii de servicii esențiale, inclusiv contribuții bănești care le revin acestora.

 

M. Of. nr. 34/11 ianuarie 2019

Regulamentul ASF nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

 

M. Of. nr. 37/14 ianuarie 2019

Legea nr. 31/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

M. Of. nr. 59/23 ianuarie 2019

OPONJN nr. 34/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, chitanțier, invitație, sigiliu metalic pentru ceară și sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată

 

M. Of. nr. 60/23 ianuarie 2019

OPONJN nr. 35/2019 pentru aprobarea modelului de Notificare – titlu executoriu și a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici – organizatori de jocuri de noroc licențiați pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

 

M. Of. nr. 64/25 ianuarie 2019

OPANRE nr. 4/2019 privind aplicarea pentru anul 2018 a prevederilor art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, și a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 24/9 ianuarie 2019

H.G. nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Comentarii

Potrivit Legii nr. 165/2018, în categoria biletelor de valoare se includ: tichete de masă, tichete de creșă, tichete cadou, vouchere de vacanță, tichete culturale. Regimul fiscal aplicabil biletelor de valoare este (atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori/plătitori de venituri) cel prevăzut de Codul fiscal.

În ce privește regimul fiscal al tichetelor culturale, acestea reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru angajator sau plătitorul de venituri [conform art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 C. fisc.] și avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit pentru beneficiari [conform art. 76 alin. (3) C. fisc.].

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 3/10 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 28/10 ianuarie 2019

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Această lege modifică și Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, pentru încadrarea în condiții deosebite de muncă, avizele de încadrare care aveau termen de valabilitate data de 31 decembrie 2018 își păstrează valabilitatea până la 1 septembrie 2021. Până la această dată, angajatorii au obligația de a nominaliza condițiile de muncă.

Perioada 31 decembrie 2018 – 1 septembrie 2021 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă pentru care angajatorii datorează CAS în cotă de 4%, conform art. 138 lit. b) Cod fiscal.

 

M. Of. nr. 30/10 ianuarie 2019

Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Comentarii

Modificările se referă la suspendarea plății pensiei pentru copiii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați sau concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaș în sistemul public de pensii, dar optează pentru o altă pensie.

 

M. Of. nr. 80/31 ianuarie 2019

H.G. nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nouadmiși pe piața forței de muncă în anul 2019

Comentarii

Conform hotărârii de guvern, pentru anul 2019 se stabilește un contingent de 20.000 de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 3/3 ianuarie 2019

Legea nr. 344/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse, în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniștii, persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent, asocierile și alte entități cu sau fără personalitate juridică pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

Acordarea de avantaje clienților, de către persoanele de mai sus, pentru efectuarea de plăți în numerar, eliberarea de sume în numerar peste plafonul legal, fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depășirea plafonului constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

 

M. Of. nr. 4/3 ianuarie 2019

Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

Comentarii

Legea nr. 346/2018 modifică O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal sub următoarele aspecte:

a) În cazul contribuabililor aflați în procedură simplificată de insolvență sau care au intrat în faliment ori pentru care s-a pronunțat/a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență inactivitatea fiscală declarată pentru următoarele situații:

(i) neîndeplinirea obligațiilor fiscale într-un semestru calendaristic,

(ii) sustragerea de la controalele efectuate de organul fiscal central ca urmare a declarării unor date ce nu permit identificarea domiciliului fiscal,

(iii) nefuncționarea la domiciliul fiscal declarat,

(iv) expirarea duratei de funcționare a societății,

(v) expirarea duratei de deținere a spațiului cu destinație de sediu social,

(vi) societatea nu mai are organe statutare.

b) Dacă, până la data de 6 ianuarie 2019, au fost înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență informații privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile de mai sus, acestea se scot din evidența cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvență.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 1/7 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 7/3 ianuarie 2019

Hotărârea președintelui CCF nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019

Comentarii

Hotărârea stabilește cotizațiile fixe și cele variabile datorate de către persoanele fizice (consultanți fiscali activi, inactivi și asistenți) și persoanele juridice.

Conform acestei hotărâri, termenul scadent pentru plata cotizațiilor este 15 martie 2019.

 

M. Of. nr. 10/4 ianuarie 2019

Regulamentul BNR/ASF nr. 7/14/2019 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

 

M. Of. nr. 13/7 ianuarie 2019

Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date

 

M. Of. nr. 33/11 ianuarie 2019

Legea nr. 15/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

 

M. Of. nr. 35/14 ianuarie 2019

OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii

Conform acestui ordin, termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

a) 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente;

b) 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități;

c) 90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare și subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2018, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

Informații suplimentare în Tax focus nr. 5/14 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 76/30 ianuarie 2019

Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor

Info legislativ – Ianuarie 2019 was last modified: februarie 5th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter