Info legislativ – Februarie 2019

5 mart. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 967

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 147/ 25 februarie 2019

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Hotărârea Senatului nr. 7/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA – COM (2018) 813 final.

Hotărârea Senatului nr. 8/2019 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri – COM (2018) 819 final.

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 104/ 11 februarie 2019

Decizia ÎCCJ nr. 86/2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

Comentarii

Prin această Decizie de interpretare, s-a stabilit ca majorările de întârziere au caracter de sancțiuni fiscale, pentru care se aplică principiul proporționalității, conform hotărârii CJUE C-183/14 Salomie și Oltean.

 

M. Of. nr. 109/ 12 februarie 2019M. Of. nr. 109/ 12 februarie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”

Comentarii

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prin acest ordin se aprobă:

– Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune;
– Modelul și conținutul formularului ,,Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Contractele de locațiune încheiate prin înscris  sub semnătură privată se pot înregistra la organele fiscale centrale din subordinea ANAF prin depunerea formularului ,,Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Cererea, împreună cu copia contractului de locațiune, se depune:

(i) direct la registratura organului fiscal central competent;

sau

(ii) prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Modificarea sau încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular
căsuța ,,Modificare” sau ,,încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative. Organul fiscal central competent organizează evidența informatizată a contractelor de
locațiune în Registrul contractelor de locațiune.

Înregistrarea în Registrul contractelor de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii. Acest ordin abrogă art. 2, art. 3 lit. b) și anexele nr. 2 și 4 din OPANAF nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

 

M. Of. nr. 123/15 februarie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice, ministrului muncii și justiției sociale, ministrului sănătății nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ,,Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:
– Modelul și conținutul formularului (112) ,,Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
– ,,Anexa angajator’” și ,,Anexa asigurat” care fac parte integrantă din formularul (112);
– Nomenclatoare: ,,Creanțe fiscale”, ,,Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, ,,Tip asigurat”, ,,Indicativ condiții speciale”.

Formularul (112) se depune numai prin mijloace electronice de depunere la distanță.

Plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat digital calificat. Pentru completarea declarației se poate utiliza programul de asistență (website anaf.ro).

Acest ordin se aplică începând cu obligațiile declarative din luna februarie 2019. Informații suplimentare în Tax focus nr. 9 din 18 februarie 2019.

 

M. Of. nr. 140/ 21 februarie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 426/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Prin acest ordin se modifică ,,Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” în sensul introducerii de noi poziții și eliminării pozițiilor 52 – 56.

1. (77) – Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările
ulterioare – se declară de către organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în O.U.G. nr. 77/2009, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018.

2. (78) Taxa pe activele financiare – se declară de către instituțiile bancare, respectiv instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit ale persoanelor juridice străine, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018.

Instrucțiunile de completare a formularului (100) se modifică corespunzător schimbărilor din Nomenclator.

 

M. Of. nr. 154/ 27 februarie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România;

2. Modelul și conținutul formularelor:

– ,,Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România” (formular 092);
– Notificarea privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România;
– Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România.

Informații suplimentare – în Tax focus nr. 10 din 27 februarie 2019.

 

M. Of. nr. 156/ 27 februarie 2019

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 451/2019 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora

Comentarii

Acest ordin aduce completări OPANAF nr. 1.281/2018 cu referire la contribuția asigurătorie de muncă (CAM) datorată de angajatorii ce activează în domeniul construcțiilor conform art. 60 pct. 5 C.fisc.

Astfel, CAM se încasează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.06.00 ,,Sume din contribuția asigurătorie pentru muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor”.

Aceste sume se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (în contul 28.A.20.11.00).

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 452/2019 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora

Comentarii

Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic se completează cu următoarele poziții:

– taxa pe activele financiare (conform art. 86 alin. (1) și art. 88 din OUG nr. 114/2018)
– contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor (conform art. 1381 alin. (1) și art. 146 alin. (3) C. fisc).

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 6/5 februarie 2019

Ordinul ANRE nr. 11/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali

M. Of. nr. 120/ 15 februarie 2019

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 38/2019 pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Comentarii

Conform acestui ordin, începând cu data de 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți de OUG nr. 77/2009 au obligația de a plăti o taxă lunară (potrivit art. 53 din OUG nr. 114/2018).

Taxa lunară reprezintă 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar (toate transferurile din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc). Taxa se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.

 

M. Of. nr. 149/ 25 februarie 2019

Ordinul ANRE nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei în anul 2019

 

M. Of. nr. 156/ 27 februarie 2019

Ordinul ministrului mediului nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 

LEGISLATIA MUNCII

M. Of. nr. 143/ 22 februarie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică cuantumul alocației de stat pentru copii, inclusiv copiii cu handicap. Aceste cuantumuri se actualizează prin hotărâre de
guvern, prevederile ordonanței de urgență se aplică începând cu drepturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019.

 

M. Of. nr. 151/ 26 februarie 2019

Hotărârea Guvernului nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor și a procedurii de acreditare a agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 93/ 6 februarie 2019

1. Hotărârea președintelui CCF nr. 1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019

Comentarii

Pentru anul 2019, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu sunt în valoare de 500 lei.

2. Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019

 

M. Of. nr. 101/ 8 februarie 2019

Hotărârea Guvernului nr. 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

 

M. Of. nr. 103/11 februarie 2019

Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (republicare)

 

Info legislativ – Februarie 2019 was last modified: martie 5th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter