Info legislativ – Decembrie 2018

7 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 795

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1.028/3 decembrie 2018

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Prin această lege se modifică definiția clădirii în sensul ca intră în categoria clădirilor și construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene.

Notă: Legea a fost publicată pe 3 decembrie 2018, fără a se menționa în cuprinsul acesteia data intrării în vigoare. În această situație, conform art. 4 alin. (1) C. fisc. ar trebui să intre în vigoare în termen de minim 6 luni de la publicarea în M. Of.

 

M. Of. nr. 1.037/6 decembrie 2018

OMFP nr. 3.659/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind C. fisc.

Comentarii

Instrucțiunile aprobate prin acest ordin stabilesc elementele pe baza cărora se pot încadra, din punct de vedere al TVA, operațiunile realizate de persoane impozabile ca fiind:

1. livrare de alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele – pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% [art. 291 alin. (2) lit. e) C. fisc.];

2. servicii de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea – pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5% [art. 291 alin. (3) lit. e) C. fisc.].

Pentru ca o operațiune să fie considerată, din punct de vedere al TVA, ca livrare de bunuri/prestare de servicii de restaurant sau catering este necesară examinarea calitativă a întregii operațiuni din care să reiasă preponderența elementelor de prestare de servicii care precedă și însoțesc livrarea alimentelor.

Conferintele lunii noiembrie
”

 

M. Of. nr. 1.079/20 decembrie 2018

Legea nr. 309/2018 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București, la 18 octombrie 2017

Comentarii

Convenția se va aplica de la data la care statele semnatare vor notifica ratificarea acesteia.

Față de vechea convenție sunt prevăzute cote reduse de impunere pentru dividende (5% față de 10-15%), dobânzi (3% față de 10%) și redevențe (3% față de 10%). Se elimină impozitul pe comisioane (5% în vechea reglementare).

 

M. Of. nr. 1.110/28 decembrie 2018

Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind C. fisc.

Comentarii

Prin această lege a fost adăugată o nouă activitate agricolă pentru care se aplică norma de venit, respectiv cultivarea de „plante medicinale și aromatice” pe o suprafață mai mică de 2 ha. Conform art. 2 al legii, aceste prevederi se aplică de la 1 ianuarie 2019.

 

M. Of. nr. 1.116/29 decembrie 2018

O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență au fost modificate, printre altele, prevederi referitoare la legislația fiscală (impozite, taxe și contribuții la fonduri rspeciale).

 

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 1.032/6 decembrie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) C. fisc.”, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) C. fisc.”;

2. Modelul și conținutul formularelor:

– „Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) C. fisc.”;

– „Decizie privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) C. fisc.”.

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică persoanelor care nu obțin venituri ori care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, asocierea cu o persoană juridică, activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții, din alte surse, venituri care nu depășesc cumulat plafonul stabilit de lege, dar care au optat pentru plata CASS, au depus formularul 604 și pentru care au fost emise și comunicate decizii de impunere. Anularea obligațiilor de plată se face la solicitarea contribuabiliului, prin depunerea, după caz, a formularelor:

a) „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Anularea obligațiilor de plată se face începând cu luna depunerii declarației unice;

b) „Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) C. fisc.” – se depune de contribuabilii exceptați de la plata CASS sau de către cei care încep să realizeze venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor. Anularea obligațiilor de plată se face începând cu luna depunerii notificării.

În cazul în care contribuabilul a depus atât declarația unică, cât și notificare, anularea obligațiilor de plată se va face începând cu luna depunerii primului document.

Pentru persoanele fizice care nu și-au exprimat opțiunea de plată a CASS prin declarația unica sau notificare, anularea obligațiilor de plată se face începând cu luna împlinirii termenului legal de depunere a declarației unice în anul 2019.

 

M. Of. nr. 1.063/17 decembrie 2018

OMFP nr. 3.740/2018 privind modificarea OMFP nr. 3.320/2018 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza H.G. nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

M. Of. nr. 1.067/17 decembrie 2018

OPANAF nr. 3.105/2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 587/2016 cu referire la următoarele aspecte:

1. Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat:

– se elimină poziția (21): „Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente”;

– se introduc poziții noi: (74) „Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore”, (75) „Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință”, (76) „Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere”.

Aceste obligații nou introduse se declară de către plătitorii care datorează impozit pe veniturile suplimentare offshore, compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință, despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere,
potrivit Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

2. Instrucțiuni de completare a formularului (100):

– impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, prevăzut de Legea nr. 256/2018, se declară lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare;

– obligațiile de plată reprezentând compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință se declară anual, până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an, acestea se declară până data de 25 a lunii următoare celei în care titularul acordului a primit raportul de evaluare, proporțional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere;

– obligațiile de plată reprezentând despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfășoară operațiuni petroliere offshore au primit raportul de evaluare.

 

M. Of. nr. 1.069/3 decembrie 2018

OPANAF nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

Comentarii

Prevederile acestui ordin se aplică persoanelor impozabile sau instituțiilor publice care:

– au optat pentru plata defalcată a TVA;

– se află în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Operațiunile care dau dreptul la debitarea contului de TVA sunt:

– înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, de către organele de executare silită;

– înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, de către organele de executare silită;

– înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, de către organele de executare silită;

– valorificarea bunurilor sechestrate/intrate în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită și cele de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului;

– compensarea obligațiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanțe bugetare aprobate la restituire, în limita sumelor care au fost compensate;

– alte situații în care TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte intrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligația de a efectua plata în contul de TVA.

 

M. Of. nr. 1.091/21 decembrie 2018

OPANAF nr. 3.148/2018 pentru modificarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin OPANAF nr. 1.612/2018

 

M. Of. nr. 1.105/27 decembrie 2018

OMFP nr. 3.893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale

 

M. Of. nr. 1.115/28 decembrie 2018

OPANAF nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 1.053/12 decembrie 2018

Legea nr. 304/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2017 pentru completarea O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Comentarii

Legea aprobă O.U.G. nr. 100/2017 fără modificări.

 

M. Of. nr. 1.092/21 decembrie 2018

O.U.G. nr. 111/2018 pentru completarea O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență au fost modificate prevederi referitoare la taxa clawback în cazul vaccinurilor achiziționate pentru programe naționale de sănătate.

 

M. Of. nr. 1.096/22 decembrie 2018

OPANRE nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019

 

M. Of. nr. 1.098/27 decembrie 2018

OPANRE nr. 219/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019

 

M. Of. nr. 1.109/28 decembrie 2018

OPANRE nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1.028/3 decembrie 2018

O.U.G. nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică nivelul indemnizației lunare pentru:

a) invalizi de război: 1.500 lei (mari mutilați și cei cu gradul I de invaliditate), 1.000 lei (gradul II de invaliditate), 900 lei (gradul III de invaliditate);

b) veterani de război și văduve de război: 600 lei.

 

M. Of. nr. 1.036/6 decembrie 2018

OPCNAS nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat

 

M. Of. nr. 1.045/10 decembrie 2018

H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Comentarii

Potrivit hotărârii de guvern, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la:

2.080 lei – pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore/lună (12,43 lei/oră);

2.350 lei – pentru personalul încadrat pe funcții care prevăd studii superioare, cu vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe
lună (14,044 lei/oră).

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani și nu include sporuri și alte adaosuri.

De la 1 ianuarie 2019, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 2.080 lei/lună.

 

M. Of. nr. 1.058/13 decembrie 2018

O.U.G. nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică, printre altele, amânarea aplicării unor prevederi ale Legii nr. 165/2018 cu privire la voucherele de vacantă până la 1 ianuarie 2021.

Până la 1 ianuarie 2021, se aplică prevederile O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009,cu modificările și completările ulterioare.

 

M. Of. nr. 1.062/14 decembrie 2018

O.U.G. nr. 109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică unele prevederi referitoare la dobândirea și încetarea calității de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat. Astfel, calitatea de asigurat se dobândește la data depunerii declarației unice și încetează la termenul legal de depunere a declarației (dacă persoana fizică nu depune o nouă declarație unică).

 

M. Of. nr. 1.075/19 decembrie 2018

Legea nr. 313/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2018 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Comentarii

Această lege aprobă O.U.G. nr. 81/2018 fără modificări.

 

M. Of. nr. 1.086/21 decembrie 2018

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018

Comentarii

Conform acestui ordin, valoarea nominală a unui tichet de masă, pentru semestrul II 2018, este de maxim 15,18 lei.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1.030/4 decembrie 2018

Ordinul președintelui INS nr. 1667/2018 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2019

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă următoarele praguri valorice INTRASTAT pentru anul 2019:

a) 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv,

b) 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

 

M. Of. nr. 1.040/7 decembrie 2018

1. Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

2. Regulamentul ASF nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare.

 

M. Of. nr. 1.073/18 decembrie 2018

Ordinul ministrului sănătății nr. 1544/2018 pentru completarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016

 

M. Of. nr. 1.082/20 decembrie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă componența și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale.

 

M. Of. nr. 1.107/28 decembrie 2018

1. Legea nr. 327/2018 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;

2. Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă.

Info legislativ – Decembrie 2018 was last modified: ianuarie 7th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter