Info legislativ – August 2018

6 sept. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 551

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 725/22 august 2018

Conferința Noi reglementări în agricultură

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.495/2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Comentarii

Prin acest ordin a intrat în vigoare, printre alte acte tratate și Convenția dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016, ratificată prin Legea nr. 75/2018 (M. Of. al României nr. 269 din 27 martie 2018).

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 672/2 august 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale”

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin:

1. Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice.

2. Modelul și conținutul formularului 631 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale” (cuprinde anexele „Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate”, „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse” și „Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale”.

Ordinul se aplică în vederea stabilii CAS și CASS pentru veniturile obținute în anul 2017.

Stabilirea CASS se face pe baza declarațiilor de venit/declarației unice depuse de contribuabili, a declarațiilor depuse de plătitorii de venituri, declarațiilor privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate.

Veniturile pentru care se stabilește CASS sunt: venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, venituri din profesii liberale și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente), venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, venituri din cedarea folosinței bunurilor, investiții, venituri din alte surse.

Stabilirea CAS se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, determinate în sistem real: venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, venituri din profesii liberale, venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Regularizarea CAS se face pe baza declarației privind venitul realizat/declarației unice.

M. Of. nr. 701/10 august 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice;

2. Modelul și conținutul formularului „Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice”.

Stabilirea din oficiu a obligației de plată se face pe fiecare sursă și categorie de venit impozabil și pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declarații de impunere.

Procedura aprobată se aplică în cazul în care persoanele fizice nu au depus declarația de impunere și se aplică pentru veniturile obținute de persoanele fizice în anii 2016 și 2017.

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se face în cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale și nu ia în considerare perioadele în care au fost efectuate inspecții fiscale.

M. Of. nr. 721/21 august 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate;

2. Modelul Deciziei de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate.

Procedura aprobată se aplică persoanelor fizice care, până la data de 30 martie 2018, respectiv 1 aprilie 2018 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare) datorează impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate.

Dacă obligațiile fiscale stabilite cu titlu de impozit pe venit pentru anul 2018 au fost stinse, contribuabilii pot depune o cerere la organul fiscal competent pentru restituirea sumelor. Cererea se poate depune în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a lut naștere dreptul la restituire.

M. Of. nr. 745/29 august 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă procedura și formularele necesare finalizării impunerii veniturilor realizate de persoanele fizice. Tot prin acest ordin se stabilește data de 30 octombrie 2018 ca dată-limită pentru emiterea și transmiterea deciziilor de impunere către persoanele fizice.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 693/8 august 2018

H.G. nr. 596/2018 pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din H.G. nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018

Comentarii

Pentru anul 2018, contingentul de lucrători permanenți nou-admiși pe piața forței de muncă se modifică de la 4.000 la 8.000 persoane, iar contingentul de lucrători detașați se modifică de la 1.200 la 5.200 persoane.

M. Of. nr. 703/13 august 2018

Ordinul președintelui ANOFM nr. 254/2018 pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și a modelului acordului de integrare în muncă

Comentarii

Procedura aprobată reglementează încheierea de acorduri de integrare în muncă între agențiile pentru ocuparea forței de muncă și șomerii de lungă durată înregistrați care nu pot beneficia de Garanția pentru Tineret [conform art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002].

Șomerii de lungă durată sunt persoanele șomere pe o perioadă mai mare de 12 luni, pentru persoanele cu vârsta de minim 25 ani și pe o perioadă de 6 luni, pentru persoanele cu vârsta între 16-25 ani.

Garanția pentru tineret reprezintă un angajament asumat de toate statele membre UE de a asigura că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de calitate pentru angajare, educație continuă, ucenicie, stagiu, în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au absolvit învățământul obligatoriu.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 700/10 august 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 1.849/2016 și OPANAF nr. 1.850/2016. Principala modificare vizează eliminarea termenului de „unitate de comercializare fără depozitare”. Astfel, operatorii economici care comercializează produse energetice, băuturi alcoolice și tutun prelucrat nu își mai pot desfășura activitatea decât dacă dețin spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau în folosință (contract de locațiune, contract de comodat sau orice titlu legal).

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici ce intenționează să distribuie și să comercializeze în sistem angro produse energetice, băuturi alcoolice, tutun prelucrat sunt prezentate în Anexa 1 la OPANAF nr. 1.850/2016, respectiv Anexa 1 la OPANAF nr. 1.850/2016.

Operatorii economici care au fost autorizați pentru distribuirea și comercializarea în sistem angro, fără depozitare, au la dispoziție 90 zile (până pe 10 noiembrie 2018) pentru depunerea unei noi cereri de înregistrare, împreună cu documentele aferente. După această dată, atestatele emise pentru acești operatori economici își pierd valabilitatea.

M. Of. nr. 727/23 august 2018

1. Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1032/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a atestatului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor prevăzute în planul de afaceri pentru desfășurarea de activități comerciale;

2. Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1033/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pentru obținerea vizei de lungă ședere în România în vederea desfășurării de activități comerciale.

M. Of. nr. 728/23 august 2018

O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative

M. Of. nr. 735/24 august 2018

O.G. nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2018

Comentarii

Modificările aduse Legii farmaciei prin această ordonanță au în vedere: organizarea, funcționarea și autorizarea farmaciilor comunitare, oficinelor locale de distribuție, farmaciilor cu circuit închis, drogheriilor, inspecția și supravegherea acestora, contravenții.

M. Of. nr. 755/31 august 2018

O.G. nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative

Comentarii

Prin O.G. nr. 18/2018 inspecția economico-financiară a fost abilitată să verifice modul de utilizare a sumelor primite de la bugetul consolidat al statului de către asociații și fundații.

Info legislativ – August 2018 was last modified: septembrie 6th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter