Info legislativ – Aprilie 2019

3 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 777

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 282/ 1 aprilie 2019

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Hotărârea Guvernului nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii

Prin această hotărâre de guvern se modifică Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal sub următoarele aspecte:

1. Cote de TVA

1.1. În cazul comercializării unui pachet de bunuri supuse atât cotei reduse de TVA, cât și cotei standard, dacă nu se poate stabili o operațiune principală, dar bunurile ce compun pachetul pot fi separate, se va aplica cota de TVA specifică fiecărui bun. În cazul în care bunurile nu pot fi separate, se va aplica cota standard de TVA, considerându-se că are loc o operațiune complexă unică.

1.2. În cazul în care, în cadrul pachetului de bunuri/servicii supuse atât cotei standard, cât și cotei reduse de TVA, se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA ce se va aplica va fi cota de TVA aferentă operațiunii principale, chiar dacă prețul fiecărui element ce compune prețul total plătit poate fi identificat (conform Hotărârii CJUE în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV).

2. Faptul generator și exigibilitatea – definiții

În cazul livrării mai multor bunuri/prestării mai multor servicii în cadrul aceluiași contract sau aceleași tranzacții, dacă există o operațiune principală și alte operațiuni accesorii, acestora din urmă le este aplicabil tratamentul fiscal al operațiunii principale referitoare, printre altele la locul livrării/prestării, cotele aplicabile sau scutirile (conform Hotărârii CJUE în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV sau C-349/96 Card Protection Plan).

 

M. Of. nr. 296/ 17 aprilie 2019

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 Comentarii

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Această lege aduce modificări Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, actualizat cu indicele prețurilor de consum.

Legea nr. 60/2019 transpune Directiva (UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, seria L, nr. 177 din 1.07.2016 și art. 1 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță, publicată în Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 29.12.2017.

Modificările au în vedere:

– definirea unor termeni (servicii furnizate pe cale electronică, cupoane valorice)

– livrări/prestări efectuate pe baza de cupon valoric cu utilizare unică/cu utilizare multiplă

– regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în UE.

 

M. Of. nr. 309/ 19 aprilie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se aduc modificări Titlului V – Contribuții sociale obligatorii, referitoare la

1. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) – Remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri se include în baza de calcul a CAS. Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.

2. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice care obțin venituri conform art. 155 C.fisc pentru care nu datorează CASS sau pentru persoane fizice care nu obțin astfel de venituri, dar nu sunt scutite de la plata CASS ori pentru persoane care au estimat obținerea de venituri conform art. 155 lit. b)-h) C.fisc. sub plafonul minim.

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 269/ 9 aprilie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1908/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete.

 

M. Of. nr. 285/ 15 aprilie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței;

2. Modelul, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:

2.1. Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanțelor bugetare;

2.2. Anunț privind invitația de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanțelor bugetare;

2.3. Oferta pentru cesiunea creanțelor bugetare;

2.4. Decizie privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea creanțelor bugetare;

2.5. Acord de principiu pentru cesiunea creanțelor bugetare;

2.6. Referat pentru aprobarea contractului de cesiune;

2.7. Contract de cesiune a creanțelor bugetare.

Obiectul cesiunii îl constituie creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare.

Procedura se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței conform Legii nr. 85/2014, precum și altor acte normative în baza cărora s-a declanșat procedura insolvenței.

Se stabilesc condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru ca cesiunea de creanțe să poată avea loc, acestea vizând prețul cesiunii, plata prețului cesiunii, justificarea interesului public, constituirea de garanții.

De asemenea, Procedura conține prevederi referitoare la: demararea selecției cesionarului, componenta și funcționarea comisiei de selecție a cesionarului, încheierea contractului de cesiune.

 

M. Of. nr. 303/ 18 aprilie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.086/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 819/2019 în privința unor aspecte procedurale interne organului fiscal competent în gestiunea registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale. Astfel:

1. Cererea de înregistrare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se soluționează în termen de 5 zile de la depunere (anterior, 10 zile).

2. Informațiile referitoare la existența de obligații fiscale restante mai mari de 90 zile de la scadență/termen de plată sunt solicitate cel târziu în ziua următoare depunerii cererii (anterior, în 2 zile lucrătoare), aceste informații vor fi transmise în maxim o zi de la solicitare (anterior, 3 zile).

3. Înscrierea în registru a entității/unității de cult care întrunește toate condițiile se va face cu data aprobării (anterior, cu data comunicării) Deciziei emisă de compartimentul de specialitate competent.

Comunicarea Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează conform art. 47 C. proc. fisc.

4. În cazul în care cererea de înscriere în registru a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult va fi înscrisă cu data aprobării, de către conducătorul organului fiscal, a Deciziei privind respingerea cererii de înscriere.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 283/ 12 aprilie 2019

Ordinul ministrului mediului nr. 324/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

 

 M. Of. nr. 296/ 17 aprilie 2019

Ordinul președintelui ANRE nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 308/ 19 aprilie 2019

Ordinul președintelui INS și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.348/635/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

 

 M. Of. nr. 309/ 19 aprilie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

OUG nr. 26/2019 modifică și:

1. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu referire la:

– domenii noi pentru desfășurarea activității;

– înființarea Registrului electronic de evidență a zilierilor;

– impozitarea remunerației primită de către zilieri.

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitor la calitatea de asigurat pentru persoanele fizice care nu realizează venituri conforn art. 155 C.fisc.

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – acordarea de concediu de odihnă suplimentar pentru salariatele care efectuează proceduri de fertilizare „in vitro”.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 269/ 9 aprilie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018.

 

 M. Of. nr. 273/ 10 aprilie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 857/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora.

 

M. Of. nr. 282/ 12 aprilie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019.

 Comentarii

Decizia nr. 1/2019 a Comisiei fiscale centrale are în vedere validitatea condiției de la art. 6 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 10/2015 potrivit căreia un bon fiscal este considerat câștigător în cadrul Loteriei bonurilor fiscale dacă are, printre celelalte condiții cumulative pe care trebuie să le îndeplinească și „valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a)”.

Astfel, în situația operațiunilor de schimb valutar de cumpărare valută de către casa de schimb valutar prin plata către client a unei sume în lei, condiția de mai sus se consideră îndeplinită dacă pe bonul fiscal este înscrisă valoarea în lei plătită clientului, egală cu valoarea extrasă.

 

M. Of. nr. 328/ 25 aprilie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

 Comentarii

Aceste completări au în vedere posibilitatea introducerii plății unei contribuții personale de către asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizori privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic.

Această contribuție personală are în vedere acoperirea diferenței între tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul FNUASS. Contribuția personală pentru serviciile medicale va fi afișată pe pagina de internet a furnizorilor privați și va fi plătită direct de către asigurați, cu acordul acestora.

Serviciile medicale pentru care se poate plăti contribuție personală, modalitatea acordării și procedura de stabilire a contribuției se vor stabili prin contractul-cadru, ce va fi aprobat prin hotărâre de guvern.

Info legislativ – Aprilie 2019 was last modified: mai 3rd, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter