Info legislativ – Aprilie 2018

3 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 474

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 316/ 11 aprilie 2018

Admiterea in profesiile juridice

Ordinul președintelui ANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. 

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

– Procedura privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Aceasta este o procedură internă și se aplică de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul ANAF.

– modelul și conținutul formularului „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 332/ 16 aprilie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1018/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate.

Comentarii

OPANAF nr. 1018/2018 aprobă modelul și conținutul formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”. Acest formular este destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul ANAF și unităților subordonate. Formularul are regim special și se tipărește prin unitățile specializate, pe baza comenzilor din partea ANAF. Ordinul abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor nr. 470/2004 pentru aprobarea modelului formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 311/ 10 aprilie 2018

Legea nr. 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 249/2015 prin Legea nr. 87/2018 se referă, în principal, la pungile de transport din plastic subțire și foarte subțire. Astfel, începând cu data de 1 iulie 2018, se interzice introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner, iar comercializarea lor se interzice de la 1 ianuarie 2019. Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile au resposabilitatea de a eticheta aceste ambalaje de desfacere. Operatorii economici au obligația de a comercializa pungi de transport din plastic care respectă cerințele reutilizării multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire.

M. Of. nr. 358/ 25 aprilie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1686/2018 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Comentarii

Prin acest ordin se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară, definit de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

M. Of. nr. 361/ 26 aprilie 2018

Legea nr. 96/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Comentarii

Legea aprobă OUG nr. 39/2016 fără modificări.

LEGISLATIA MUNCII

M. Of. nr. 296/ 2 aprilie 2018

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Comentarii

Legea nr. 81/2018 oferă reglementarea activității de telemuncă. În baza acestei legi, salariații au posibilitatea de a munci în alt loc decât sediul angajatorului, având la dispoziție calculator/laptop și o conexiune la internet. Legea definește cele două noțiuni fundamentale: telemunca și telesalariat.

M. Of. nr. 313/ 10 aprilie 2018

Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 52/2011 au în vedere următoarele aspecte:

a) Zilierii care prestează activitate în domeniul viticol pot desfășura această activitate pentru mai mult de 90 zile pentru același beneficiar, dar nu mai mult de 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

b) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta și în domeniile: „hoteluri și alte alte facilități de cazare similare” (cod CAEN 5510), „restaurante” (cod CAEN 5610), alte activități de alimentație n.c.a.” (cod CAEN 5629), „baruri și alte activități de servire a băuturilor” (cod CAEN 5630).

c) Se introduc prevederi referitoare la intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră. Se stabilesc furnizorii de servicii de intermediere a muncii și condițiile de acreditare. Zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii de o agenție acreditată pot presta activitate pentru acelați beneficiar pe o perioadă de maxim 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic, indiferent de domeniu. Acreditarea se face de către ANOFM, în baza unei hotărâri de guvern.

d) Constituie contravenții și:

(i) furnizarea, fără acreditare sau notificare, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră (amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei),

(ii) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat ([1]amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei).

Aceste prevederi intră în vigoare în 30 zile de la publicarea Legii nr. 86/2018 (la 10 mai 2018).

M. Of. nr. 315/ 10 aprilie 2018

Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Codul muncii se modifică prin Legea nr. 88/2018 cu referire la: contractul individual de muncă, definirea muncii nedeclarate, definirea locului de muncă, evidența orelor de muncă prestate zilnic de salariații mobili și cei care desfășoară muncă la domiciliu, zilele libere pentru persoanele care aparțin cultelor religioase legale, altele decât cele creștine contravenții.

M. Of. nr. 331/ 16 aprilie 2018

Hotărârea Guvernului nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2018-2020.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 329/ 16 aprilie 2018

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Info legislativ – Aprilie 2018 was last modified: mai 3rd, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter