Info fiscal – Octombrie 2020

3 nov. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 348

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 956/ 16 octombrie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii

Prin H.G. nr. 864/2020 se aduc modificări Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu privire la:

1. Taxa pe valoarea Adăugată – obligația de înregistrare în scopuri de TVA a unei persoane fizice care realizează cel puțin două operațiuni cu bunuri imobile, ajuastarea TVA, bilete de valoare, servicii de cazare în spații de tip hotelier și similare, operațiuni de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

2. Accize și alte taxe speciale – documente pentru autorizarea desfășurării de operațiuni cu produse accizabile, cuantumul garanției în cazul producției de băuturi fermentate, capitalul social minim subscris și vărsat în cazul producției de băuturi fermentate, autorizația de utilizator final.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 51 din 20 octombrie 2020.

M. Of. nr. 988/ 26 octombrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Comentarii

Conform acestei ordonanțe de urgență, în cazul contribuabililor care obțin venituri din activități independente, determinate în sistem real, contravaloarea testelor medicale pentru diagnosticarea infecției cu coronavirus efectuate pentru contribuabili în vederea asigurării desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere constituie cheltuieli deductibilie.

Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor, pe perioada stării de urgență/alertă pentru efectuarea testelor medicale în vederea diagnosticării infecției cu coronavirus, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor constituie venituri neimpozabile și nu se iau în calcul la determinarea bazei de impozitare a contribuțiilor sociale (CAS/CASS).

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 921/ 9 octombrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare.

Comentarii

Se stabilesc organele fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare în vederea stabilirii situației fiscale a contribuabilului/plătitorului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 50 din 14 octombrie 2020.

M. Of. nr. 938/ 13 octombrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Comentarii

Prin OPANAF nr. 3.666/2020 se aprobă modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare documentară, reglementată de Titlul VI, Capitolul V din Codul de Procedură Fiscală.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 50 din 14 octombrie 2020.

M. Of. nr. 949/ 15 octombrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.809/2020 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează tipurile de creanțe fiscale ce pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin Sistemul Național Electronic de Plăți.

Prevederile ordinului se aplică persoanelor fizice rezidente și nerezidente care se identifică fiscal pe baza CNP sau a numărului de identificare fiscală și persoanelor juridice.

Acest ordin abrogă OMFP nr. 1.376/2016.

M. Of. nr. 988/ 26 octombrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 181/2020 au fost stabilite unele măsuri fiscale pentru mediul de afaceri (facilități fiscale), în contextul combaterii pandemiei de coronavirus în vederea susținerii resurselor financiare ale contribuabililor, prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat și evitării aplicării de sancțiuni.

1. Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență – condiții, modificarea deciziei de eșalonare la plată, dobânzi și penalități, procedura și formulare;

2. Alte măsuri fiscale – impozit specific, taxă/impozit pe clădiri;

3. Modificarea unor acte normative (O.G. nr. 6/2019 – restructurarea obligațiilor fiscale);

4. Alte dispoziții – dobânzi și penalități de întârziere, termene de prescripție.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 52 din 27 octombrie 2020.

M. Of. nr. 1005/ 29 octombrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 2.814/1.536/1.806/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin:
– modelul și conținutul formularului (112) ca urmare a modificărilor legislative impuse de criza sanitară și socială determinată de răspândirea coronavirusului: se completează Secțiunea privind angajatorii care obțin venituri din sectorul construcții,
– „Anexa Angajator” – centralizarea concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă pentru care se aplică măsura carantinei sau izolării.
– „Anexa Asigurat” – se actualizează cu privire la acordarea indemnizațiilor conform prevederilor O.U.G. nr. 30/2020, O.U.G. nr. 132/2020, Legea nr. 19/2020, O.U.G. nr. 147/202, O.U.G. nr. 158/2005.
– se actualizează nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, „Tip asigurat”.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2020.

FONDURI SPECIALE

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 907/ 6 octombrie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului culturii nr. 2.753/3.191/2020 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2020.

Comentarii

Valoarea sumei acordată lunar/ocazional, sub formă de tichete culturale este de maxim 160 lei/lună sau maxim 320 lei/eveniment, pentru semestrul II al anului 2020.

Conform Legii nr. 165/2018 și a Normelor metodologice dea aplicare, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar/ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii cultural care includ:
a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
b) cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

M. Of. nr. 933/ 12 octombrie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 se referă la indemnizațiile acordate pentru suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pe perioada stării de urgență.

Prin acest ordin se actualizează documentele necesare acordării indemnizației: cerere, declarație pe propria răspundere, lista beneficiarilor, tabelul cu activitățile restricționate conform H.G. nr. 394/2020.

M. Of. nr. 960/ 19 octombrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 176/2020 pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică O.U.G. nr. 157/2020 cu privire la:
– Ministerul Tineretului și Sportului va achita costul emiterii voucherelor acordate pentru încurajarea practicării sportului de performanță;
– nu mai este necesar ca voucherul să conțină și CNP-ul beneficiarului.

M. Of. nr. 965/ 20 octombrie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al președintelui INS nr. 1.477/1.056/2020 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

M. Of. nr. 978/ 23 octombrie 2020

1. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.352/2.810/2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020.

Comentarii

Începând cu luna octombrie 2020, pentru semestrul II al anului 2020, valoarea sumei lunare acordată sub formă de tichete de masă este de 20.01 lei.
Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021 (ianuarie și februarie).

2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.452/2.876/2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2020.

Comentarii
Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 470 lei. Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021 (ianuarie și februarie).

M. Of. nr. 982/ 23 octombrie 2020

Ordonanță de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor

medical.

M. Of. nr. 993/ 27 octombrie 2020

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Conform O.U.G. nr. 182/2020, prevederile acesteia se aplică și pentru părintele/reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin. În acest caz, părintele va depune la angajator și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist.

O.U.G. nr. 182/2020 se aplică și în situațiile în care sa stabilit aplicarea scenariului 2 (școala în sistem hibrid) sau scenariului 3 (școala online), situații în care numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada prevăzută de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

De asemenea, zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

Se modifică prin această ordonanță de urgență și O.U.G. nr. 132/2020 în sensul în care sprijinul financiar de 2.500 lei acordat pentru fiecare telesalariat (pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidență a salariaților datele privind elementele raportului de muncă, prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal de înregistrare a modificării.

2. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.818/1.111/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii

Modificările au în vedere acordarea certificatelor de concediu medical pentru pesoanele pentru care s-a dispus măsura izolării. certificatele medicale se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai tâziu de 30 zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării acesteia. Când perioada de izolare depășește 90 zile, nu mai este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru izolare se calculează conform art. 10 din OUG nr. 158/2005 (media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă) și se suportă integral din FNUASS.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 899/ 2 octombrie 2020

1. Ordonanța urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Comentarii

Organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide, pe durata stării de alertă, modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.

2. Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 12/2020 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020.

Comentarii

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal/consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020 se va desfășura în data de 20 noiembrie 2020, în sistem online.
Procedura de desfășurare a examenului în sistem online va fi publicată pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii acestuia.

M. Of. nr. 900/ 5 octombrie 2020

Ordonanța urgență a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.

Comentarii

Prin această ordonanță se urgență se reglementează interdicția instrăinării, pe o perioadă de 2 ani, a acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută. În același timp, se suspendă, pe o perioadă de 2 ani, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul este acționar.
În urma acestor modificări sunt deblocate programele de reorganizare/restructurare ale acestor agenți economici, care presupun valorificarea unor active din patrimoniu.

M. Of. nr. 924/ 9 octombrie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2020 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

M. Of. nr. 949/ 15 octombrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.711/2020 pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

M. Of. nr. 1012/ 30 octombrie 2020

Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.
M. Of. nr. 1013/ 30 octombrie 2020

Ordonanța urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului.

Comentarii
Se prelungesc termenele pentru:
– depunerea declarației privind beneficiarul real atunci când intervin modificări în datele de identificare ale acestuia (art. 344 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000). Termenul este de maxim 90 zile de la încetarea stării de alertă. Același termen se aplică și pentru completarea documentelor pentru dobândirea personalității juridice, înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor.
– depunerea declarației privind beneficiarul real, conform art. 62 din Legea nr. 129/2019. Termenul este de maxim 90 zile de la încetarea stării de alertă.

Info fiscal – Octombrie 2020 was last modified: noiembrie 2nd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter