Info fiscal – Martie 2020

2 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 551

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 169/ 2 martie 2020

Inteligența artificială în materie penală

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.615/2020 Ordin privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Comentarii
Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru anul fiscal 2020, este 103,1%.

M. Of. nr. 230/ 21 martie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Comentarii
Prin OUG nr. 29/2020 se modifică, printre alte acte normative și Codul fiscal cu privire la:
– Impozit pe profit – efectuarea de plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual;
– Impozite locale – termenele de plată pentru prima rată a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren și, impozitul pentru mijloacele de transport, bonificații.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 11/ 22 martie 2020.

M. Of. nr. 236/ 23 martie 2020

Circulară BNR nr. 8/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.
Comentarii
Nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 2% pe an, începând cu data de 23 martie 2020.

M. Of. nr. 260/ 30 martie 2020

Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

Comentarii
Prin această ordonanță de urgență se modifică Codul fiscal cu privire la:
– Impozit pe profit – acordarea de bonificații, beneficiari, calculul impozitului
– TVA – facilități pentru importul de produse medicale ce pot fi utilizate la prevenirea, combaterea, tratarea COVID-19.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 13/30 martie 2020.

M. Of. nr. 265/ 31 martie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1793/2020 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 181/ 5 martie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii
Prin acest ordin se aduc unele modificări formularului (230) cu privire la:
– denumirea formularului (230)
– notificarea transmisă de către organul fiscal.
– restructurarea formularului (230).
– valabilitate formular.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 7/5 martie 2020.

M. Of. nr. 200/ 12 martie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Comentarii
Prin acest ordin se stabilește că transmiterea la distanță a actelor de executare silită se va face prin intermediul unui sistem informatic pus la dispoziție de ANAF către instituțiile de credit, în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F.
Prin acest sistem, utilizatorii încarcă și descarcă documentele.
Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fișier.pdf cu.xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.
Prevederile acestui ordin se aplică pentru popririle înființate de către organele fiscale competente începând cu data de 12 martie 2020.
Popririle înființate înainte de 12 martie 2020 rămân supuse regulilor stabilite la momentul înființării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale/bugetare ce au stat la baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.

M. Of. nr. 201/ 12 martie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

M. Of. nr. 217/ 17 martie 2020

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 705/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare”

Comentarii
Formularul (390 VIES) se depune lunar (art. 325 Cod fiscal), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 Cod fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declarația recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizițiile/prestările intracomunitare ori pentru luna în care expediază sau transportă bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului.
Față de versiunea anterioară, noul formular include o secțiune referitoare la „Transferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului prevăzut la art. 270¹ din Codul fiscal” ce cuprinde subcapitolele:
A. Informații privind persoanele impozabile din alte state membre cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului
B. Modificări ale informațiilor furnizate.
Formularul se completează, obligatoriu, cu ajutorul programului de asistență elaborat de ANAF.

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 706/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

Comentarii
Prin acest ordin, se modifică formularul (120) „Decont privind accizele”. Se restructurează Secțiunea „Date privind deducerile din accizele datorate”.

M. Of. nr. 230/ 21 martie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Comentarii
Modificările aduse Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 29/2020 se referă la:
– Amânare de facto a termenelor de plată.
– Suspendarea executărilor silite.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 11/22 martie 2020.

M. Of. nr. 255/ 27 martie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”.

Comentarii
Procedura aprobată prin acest ordin se aplică contribuabililor care dețin calitatea de fiduciar și au obligația, sub sancțiunea nulității absolute, de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent.
Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.
„Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie”, însoțită de copia contractului de fiducie se depune în termen de o lună de la data încheierii contractului la registratura organului fiscal central competent, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
Înregistrarea în Registrul central al fiduciilor se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii declarației. Registrul central al fiduciilor se gestionează la nivel central, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
Acest ordin abrogă OPANAF nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 183/ 6 martie 2020

Ordinul președintelui ANRE nr. 21/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă a activităților desfășurate de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale.

Comentarii
Prin acest ordin, se stabilesc:
a) principiile, criteriile și regulile generale de separare a evidențelor contabile aferente veniturilor și cheltuielilor, pe fiecare activitate desfășurată de către titularii de licențe din sectorul gazelor naturale;
b) structura, conținutul și formatul raportării anuale realizate de către titularii de licențe, precum și termenele de transmitere a acesteia către ANRE.
Evidențele contabile separate asigură reflectarea veniturilor și cheltuielilor, pe fiecare din activitățile următoare: (i) activități reglementate din sectorul  gazelor naturale, (ii) activități nereglementate din sectorul gazelor naturale, (iii) activități din afara sectorului gazelor naturale, ca și cum acestea ar fi realizate de către entități distincte, în scopul evitării discriminării și subvențiilor încrucișate între activitățile desfășurate.
Acest ordin abrogă Ordinul președintelui ANRE nr. 1.139/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, funcțională și organizatorică a activităților reglementate din sectorul gazelor naturale.

M. Of. nr. 255/ 27 martie 2020

Ordonanță de urgență a guvernului nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Conform acestei ordonanțe de urgență, în vederea calculării taxei claw-back pentru trimestrul I al anului 2020, valoarea procentului „p” se plafonează la valoarea de 27,65%, calculată pentru trimestrului IV al anului 2019.
Procentul „p” se aplică asupra valorii consumului de medicamente suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății, din care se exclude consumul pentru medicamentele pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul FNUASS, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuție.

M. Of. nr. 255/ 27 martie 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 501/394/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

Comentarii
Principalele modificări se referă la:
– introducerea unor termeni noi: procedura simplificată de reluare a negocierii
– atribuțiile Comisiei de negociere a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat
– cererea prin care se exprimă disponibilitatea pentru reluarea procesului de negociere (inclusiv documentele însoțitoare: exprimarea disponibilității pentru procedura simplificată de reluare a negocierii, propunerea fundamentată privind contribuția trimestrială și procentul „p”) pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum.
– actualizarea numărului de pacienți eligibili în perioada de valabilitate a unui contract costvolum
– renegocierea poate avea loc și în situațiile în care a fost emisă o decizie de includere condiționată sau o decizie de adăugare/mutare a unui medicament compensat în Listă pentru același medicament și indicație.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 209/ 14 martie 2020

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ȘI

M. Of. nr. 230/ 21 martie 2020

Hotărârea guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ȘI

M. Of. nr. 231/ 21 martie 2020

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Prin OUG nr. 30/2020 se aduc o serie de modificări și completări Legii nr. 19/2020, iar prin HG nr. 217/2020 se stabilește Procedura de decontare a sumelor acordare sub formă de indemnizație.
Principalele aspecte modificate se referă la:
– condițiile de acordare a zilelor libere, beneficiari.
– modalități de acordare a indemnizației.
– modalitatea de decontare a sumelor.
– categorii speciale de personal.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 8/14 martie 2020 și Tax focus 9/22 martie 2020.

M. Of. nr. 229/ 20 martie 2020

Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Comentarii
Se modifică art. 14 al Legii nr. 165/2018 cu referire la valoarea nominală a unui tichet de masă care nu poate depăși valoarea de 20 lei (anterior, 15,18 lei).

M. Of. nr. 231/ 21 martie 2020

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ȘI

M. Of. nr. 260/ 30 martie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii
Prin OUG nr. 30/2020 se stabilesc o serie de măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice actuale, iar prin OUG nr. 32/2020 au fost modificate prevederile referitoare la indemnizația de șomaj tehnic, pentru salariați și alte persoane asigurate, plata stimulentului de inserție, venitul minim garantat, concediul pentru supravegherea copiilor (Legea nr. 19/2020) precum și alte drepturi de asigurări sociale, detaliate în continuare.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 10/22 martie 2020 și Tax focus nr. 14/30 martie 2020.
Documentele necesare plății indemnizațiilor prevăzute de OUG nr. 32/2020 au fost publicate în M. Of. nr. 269 din 31 martie 2020 (vezi Tax Focus nr. 16 din 1 aprilie 2020).

M. Of. nr. 253/ 27 martie 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 502/417/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii
Principalele modificări aduse Normelor de aplicare a OUG nr. 158/2005 se referă la următoarele aspecte:
1. Eliberarea certificatelor de concediu medical
– se eliberează și persoanelor care intră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale ori acordurilor, înțelegerilor, convențiilor, protocoalelor din domeniul sănătății la care România este parte (acestea nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România). Acestea constituie documente justificative pentru acordarea prestațiilor medicale.
– se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile de la producerea evenimentului în cazul urgențelor medico-chirurgicale care nu impun internarea în spital. Certificatele se eliberează de către medicul de familie la recomandarea medicului care a asistat urgența.
– pentru tuberculoză, se eliberează pe toată durata de tratament.
– pentru persoanele care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu/personal, certificatele se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune
Formularul (112) sau de casa de asigurări unde persoana are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
2. Adeverința din care rezultă numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni – se eliberează persoanelor care îndeplinesc condiția privind stagiul de cotizare sau celor aflate în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA
care nu îndeplinesc condiția de stagiu de cotizare ori celor care prezintă risc maternal. În cazul în care nu este îndeplinită condiția privind stagiul de cotizare se eliberează adeverința de către medicul curant.
3. Calculul indemnizației
În cazul persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (care obțin venituri din salarii și asimilate în baza contractului de muncă sau a unui act de detașare ori unui statut special) care desfășoară activitate la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și
se plătesc de către fiecare angajator dacă persoana respectivă îndeplinește condiția privind stagiul de cotizare la fiecare angajator.
În cazul persoanelor care obțin venituri în România de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, indemnizațiile se calculează și se plătesc de către casa de asigurări de sănătate la care depun certificate de concediu medical dacă persoana respectivă îndeplinește condiția privind stagiul de cotizare la fiecare angajator.
4. Dispoziții privind eliberarea certificatelor de concediu medical în perioada stării de urgență
4.1. Se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță: (i) certificatele de concediu medical (de către medicii curanți către asigurați sau de către beneficiari la angajator/instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj/ casa de asigurări de sănătate), (ii) adeverința din care rezultă numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, (iii) documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituționalizată (de către direcțiile de sănătate publică către beneficiari).
Certificatele de concediu medical eliberate de alți medici decât cei de familie se pot depune la angajator/instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj/casa de asigurări de sănătate fără viza medicului de familie.
4.2. Se stabilesc situațiile în care se pot acorda certificate de concediu medical la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la încetarea stării de urgență: sarcină și lăuzie, pentru perioada de internare în spital, imobilizare în aparate specifice, carantină, risc maternal, îngrijirea copilului bolnav, etc.
4.3. Certificatele care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 zile sau cele pentru risc maternal se pot elibera și plăti fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.
4.4. Formularele originale ale certificatelor de concediu medical (exemplarul 1 – alb și exemplarul 2 – roz) se depun la angajator/instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj/casa de asigurări de sănătate în 60 zile
calendaristice de la eliberarea lor.

M. Of. nr. 260/ 30 martie 2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

Comentarii
Prin OUG nr. 35/2020 s-a stabilit că voucherele de vacanță pentru anul 2020 se emit doar pe suport electronic. Valabilitatea voucherelor emise în perioada martie-decembrie 2020, se prelungește până la 31 mai 2021.

M. Of. nr. 265/ 31 martie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 193/ 10 martie 2020

Hotărârea președintelui CCF nr. 4/2020 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali.

Comentarii
Conferința ordinară anuală a CCF este convocată în data de 24 aprilie 2020.

M. Of. nr. 228/ 20 martie 2020

Hotărârea președintelui CCF nr. 6/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020.

Comentarii
Conform acestei hotărâri, termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2020 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2019 este 30 aprilie 2020 (anterior, 16 martie 2020).
Declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare se va depune până la data de 30 aprilie 2020 (anterior, 16 martie 2020).
Aceste termene se pot prelungi prin decizie a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, care se publică pe website-ul Camerei Consultanților Fiscali.

M. Of. nr. 230/ 21 martie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Comentarii
Prin OUG nr. 29/2020 se modifică și alte acte normative cu privire la:
1. Restructurarea obligațiilor fiscale (OG nr. 6/2019) – termen notificare, termen solicitare restructurare.
2. Declararea beneficiarului real – termen de depunere declarație/documente, perioada de suspendare.
3. Alte prevederi – ajutor de stat pentru IMM, amânarea plăților aferente unor împrumuturi acordate de MFP, plafon de expunere Eximbank, împrumut de trezorerie pentru UNIFARM SA, prevederi speciale pentru unele categorii de IMM, prevederi speciale pentru profesii care îndeplinesc servicii de interes public.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 11/22 martie 2020.

M. Of. nr. 248/ 25 martie 2020

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Comentarii
Prin Ordinul nr. 791/2020, se aprobă procedura de acordare a certificatelor de situație de urgență (CSU) operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de coronavirus.
Aceste certificate vor fi utilizate de către operatorii economici (stabiliți prin OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 30/2020) în relația cu instituțiile publice în vederea obținerii unor facilități sau măsuri de sprijin sau în relațiile comerciale, în condițiile legii.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 12/26 martie 2020.

M. Of. nr. 261/ 30 martie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Info fiscal – Martie 2020 was last modified: aprilie 2nd, 2020 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter