Info fiscal – Martie 2019

2 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 852

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 166/ 1 martie 2019

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.719/2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete

Comentarii

Potrivit ordinului, nivelul accizei specifice, pentru perioada 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020, este de 366,147 lei/1000 tigarete.

 

M. Of. nr. 211/ 18 martie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.754/2019 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

Comentarii

Prin acest ordin se stabilește, pentru anul fiscal 2019, că indicele prețurilor de consum folosit pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este de 102,8%. Plățile anticipate reprezintă 1/4 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum.

 

M. Of. nr. 222/ 21 martie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prin această ordonanță de urgență se modifică Legea nr. 145/2018 în sensul acordării unor facilități fiscale pentru entitățile nerezidente, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

Veniturile obținute din aceste activități de către entitățile menționate sunt scutite de impozit și impozit pe profit. De asemenea, veniturile obținute de persoane fizice nerezidente implicate în activități de pregătire, organizare și desfășurare a Turneului sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe venit și al impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

Veniturile obținute de persoanele juridice române sunt neimpozabile dacă acestea au ca scop unic pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final. Totodată, pentru
persoanele juridice române, sunt neimpozabile și veniturile realizate din redevențe și distribuții de active în caz de lichidare.

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 171/ 4 martie 2019

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 508/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 509/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează Procedura de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante. Principalele modificări sunt:

a) nu se mai publică lista debitorilor persoane fizice, comform modificărilor aduse OPANAF nr. 558/2016;

b) nu se mai consideră obligații fiscale restante:

(i) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii care sunt garantate conform art. 210 și art. 211 C. proc. fisc;
sau
(ii) obligațiile fiscale a căror sumă este maimică sau egală cu suma de rambursa/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare sau cu sumele certe, lichide și
exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante;

c) gestiunea informațiilor privind lista debitorilor se va face de către Centrul Național pentru Informații Financiare.

 

M. Of. nr. 204/ 14 martie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  15/2019 pentru prorogarea unor termene

Comentarii

Prin OUG nr. 15/2019 se prorogă, până la data de 31 iulie 2019, termenul de depunere pentru:

– Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
– Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

De asemenea, se prorogă termenele pentru:

– plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale – până la 31 iulie 2019 (în loc de 15 martie 2019);
– acordarea bonificației pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță pentru anul 2018 – până la 31 iulie 2019;
– transmiterea, de către organul fiscal central către unitățile Trezoreriei Statului, a fișierului cuprinzând valoarea bonificației (pentru plata cu anticipație a impozitului
pe venit și depunerea declarației unice prin mijloace electronice) – până la 16 august 2019.

Informații privind aceste modificări au fost transmise prin Tax focus nr. 12/15 martie 2019.

 

M. Of. nr. 220/ 21 martie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Procedura de emitere și comunicare a unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub
o anumită limită (aprobată prin OPANAF nr. 3.497/2015).

Procedura de emitere și comunicare a unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită include:

1. Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită.

2. Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare pentru debitorii care înregistrează
penalități de nedeclarare sub o anumită limită.

3. Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 13/22 martie 2019.

 

M. Of. nr. 223/ 22 martie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;

2. Modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Formular (163) – „Cerere de înscriere/radiere în/ din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
b) Formular (164) – „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
c) Formular (165) – „Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
d) Formular (166) – „Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
e) Formular (167) – „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
f) „Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
g) „Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”;
h) „Referat privind îndreptarea erorilor”.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 14/22 martie 2019.

 

M. Of. nr. 237/ 27 martie 2019

Decizia ÎCCJ nr. 5/2019 pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei probleme de drept legată de imposibilitatea prevederii eșalonării la plată a creanțelor curente (inclusiv a celor bugetare) în planul de reorganizare a debitorului în interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

Comentarii

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secția a II-a civilă în Dosarul nr. 4.568/121/2016/a9 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv a celor bugetare)”.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 173/ 5 martie 2019

Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2019 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc

M. Of. nr. 186/ 8 martie 2019

Hotărârea Guvernului nr. 129/2019 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

Comentarii

Prin această hotărâre de guvern se reactualizează valoarea taxelor anuale pentru activitatea de (i) prospecțiune, (ii) explorare și (iii) exploatare.

 

M. Of. nr. 245/ 29 martie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Această ordonanță de urgență modifică, printre alte acte normative și OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Principalele modificări vizează:

1. Taxa pe activele financiare nete:

1.1. Se calculează prin aplicarea unor cote asupra bazei impozabile (activele financiare nete ale instituției bancare aflate în sold la sfârșitul semestrului/anului pentru care se datorează taxa din care se scad anumite categorii de active financiare). Cotele taxei pe active se stabilesc în funcție de cota de piață deținută de instituția bancară la sfârșitul semestrului/anului pentru care se datorează taxa.

1.2. Se stabilesc situațiile care pot conduce la reducerea taxei pe active (creșterea intermedierii financiare, diminuarea marjei de dobândă).

1.3. Taxa se declară și se plătește până la data de 25 august a anului pentru care se datorează.

Se stabilesc situațiile în care această taxă nu se datorează (îndeplinirea țintei de creștere a creditării, a țintei de diminuare a marjei de dobândă, nivelul procentual agregat al creșteri/diminuării).

1.4. Sunt incluse prevederi pentru calculul taxei pe active pentru contribuabilii care încetează să existe/se înființează în cursul anului.

1.5. Cheltuiala cu taxa pe active este deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal și reprezintă venit la bugetul de stat.

1.6. Modelul și conținutul decarației privind taxa pe active se vor stabili prin OPANAF, în termen de 60 zile (până pe 28 mai 2019).

2. Se prorogă, de la 1 aprilie 2019 la 1 mai 2019, termenul de la care producătorii care desfășoară activități de extracție sau vânzare a gazelor naturale au obligația de a vinde cu prețul reglementat de ANRE (68 lei/MWh) către furnizorii clienților casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale folosită șa producerea de energie termică în centralele cu cogenerare și centrale termice destinate consumului populației.

3. Obligațiile suplimentare de capital social minim prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat s evarsă până la 31 decembrie 2019.

Se modifică și OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE. Astfel, contribuția anuală datorată de titularii de licențe în domeniul energiei electrice și gazelor naturale reprezintă 2% aplicat la cifra de afaceri anuală) calculată conform reglementărilor ANRE).

Contribuția datorată de titularii licențelor de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare se stabilește anual, prin ordin ANRE.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 186/ 8 martie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 176/2018 privind internship-ul au în vedere prevederi referitoare la organizarea Programului oficial de internship al Guvernului României

 

M. Of. nr. 192/ 11 martie 2019

Legea nr. 45/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Comentarii

Se modifică Legea nr. 95/2006 cu privire la modalitatea de constituire, utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, parte componentă a Platformei informatice din asigurările de sănătate. Acest dosar cuprinde înregistrări electronice consolidate la nivel național, cuprinzând date și informații medicale necesare pentru medici și pacienți. Utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop prioritar creșterea calității și eficienței actului medical prin accesul imediat la date și informații medicale, precum și furnizarea de date și informații statistice necesare politicilor de sănătate.
Accesul pacienților sau al reprezentanților legali ai acestora la datele și informațiile din dosarul electronic de sănătate se realizează prin intermediul:

a) matricei de securitate și al parolei de acces
– se eliberează la solicitarea pacienților în baza actului de identitate, de către medicii care dețin un certificat calificat eliberat în condițiile prevăzute la art. 3466 alin. (4) din
Legea nr/ 95/2006;

b) cardului național de asigurări sociale de sănătate cu codul PIN asociat acestuia și al parolei de acces – parola de acces este personalizată de fiecare pacient, este strict
confidențială, fiind un element de securitate cunoscut numai de pacient, și se utilizează în cadrul dosarului atât pentru cardul național de asigurări de sănătate, cât și pentru matricea de securitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul dosarului electronic de sănătate se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Se modifică, de asemenea, valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate de la un an la 2 ani de la data emiterii.

 

M. Of. nr. 227/ 25 martie 2019

Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (republicare)

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 186/ 8 martie 2019

Hotărârea președintelui CCF nr. 4/2019 pentru modificarea Normelor procedurale privind monitorizarea și controlul activității consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2011

Comentarii

Se abrogă art. 4 din Normele procedurale prin care se stabilea obligația consultanților fiscali activi de a transmite anual Camerei, până la data de 31 ianuarie, un raport de activitate pentru anul precedent.

 

M. Of. nr. 196/ 12 martie 2019

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019

 

M. Of. nr. 209/ 15 martie 2019

Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

Info fiscal – Martie 2019 was last modified: aprilie 2nd, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter