Info fiscal – Iunie 2020

1 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 630

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 551/ 25 iunie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Comentarii

Prin OUG nr. 99/2020 se modifică următoarele acte normative:

1. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități – recalculare impozit specific, declarare și plată.

2. TVA – Livrările/importurile/achizițiile intracomunitare de măști de protecție și ventilatoare.

3. OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative – bonificații.

4. OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale – executare silită pentru ajutoarele de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

5. OUG nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative – prelungire termene.

6. OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 37 din 25 iunie 2020.

M. Of. nr. 567/ 30 iunie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.121/2015

Comentarii

Principalele modificări au în vedere aspecte precum:

– certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA poate fi solicita și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România și care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului (conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013). Copia după autorizație se va depune la Direcția Generală a Vămilor.

Acest certificat este valabil numai la declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidențe.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Certificatul se revocă dacă autorizația a fost suspendată sau revocată.

– în cazul persoanelor care, în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului, au realizat importuri din teritorii și state terțe a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei, certificatul se eliberează în 30 zile de la depunerea cererii;

– garanția care se constituie în cazul importului de bunuri scutiti de TVa potrivit art. 293 alin. (1) lit. m) Cod fiscal (importul în România de bunuri care au fost transportate dintr un teritoriu terț sau o țară terță, atunci când livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită conform art. 294 alin. (2) Cod fiscal) se constituie din: (i) depozit în numerar sau echivalent, (ii) angajamentul unui garant.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 468/ 3 iunie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 139/2020 potrivit prevederilor art. II din OUG nr. 69/2020, prin care se acordă bonificații pentru depunerea Declarației unice prin mijloace electronice și plata impozitului și contribuțiilor datorate până la 30 iunie 2020.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 36 din 3 iunie 2020.

M. Of. nr. 494/ 11 iunie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.012/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

Comentarii

Principalele modificări se referă la:

– definirea de noi termeni: identificare vizuală online, sistem video;

– aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV (completare sau corectare informații, notificare solicitant, aprobare cerere de înregistrare prin identificare vizuală online sau cererii depusă prin NPOTP);

– pot face obiectul comunicării prin SPV și informații referitoare la efectuarea de plăți potrivit art. 163 C.proc.fisc;

– se introduce un nou articol privind efectuarea plăților de către persoane fizice, persoane juridice, alte entități fără personalitate juridică în sistem online pentru tipurile de creanțe stabilite în Anexa la OMFP nr. 1.376/2016.

M. Of. nr. 565/ 29 iunie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia

Comentarii

Verificarea situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control venituri persoane fizice și de serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice. Activitățile preliminare verificării situației fiscale personale se exercită de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3.695/2015.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 483/ 5 iunie 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2020 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Comentarii

Modificările aduse art. 38 din OUG nr. 5/2015 se referă la modalitatea și termenul de transmitere a rapoartelor către Comisia Europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

OUG nr. 93/2020 transpune prevederile art. 3 din Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018.

M. Of. nr. 495/ 11 iunie 2020

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

M. Of. nr. 535/ 23 iunie 2020

Regulamentul ASF nr. 11/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

M. Of. nr. 563/ 29 iunie 2020

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materiale care respectă cerințele SR En 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Comentarii

Se stabilesc prin acest ordin caracteristicele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească pungile de transport pentru care nu se aplică ecotaxa de 0,15 lei/bucată (prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din OUG nr. 196/2005).

Pungile de transport fabricate din materiale care respectă cerințele SR EN 13432:2002 și care au fost introduse pe piața națională înainte de 29 iunie 2020, vor fi comercializate până la data de 29 iulie 2020.

Pungile de transport fabricate din materiale care respectă cerințele SR EN 13432:2002, introduse pe piața națională se colectează împreună cu fracția biodegradabilă.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 474/ 4 iunie 2020

Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului culturii nr. 1.017/2.880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează modelul cererii și al declarației pe propria răspundere utlizate pentru acordarea indemnizațiilor de sprijin pentru perioada stării de urgență persoanelor care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor și drepturi conexe.

M. Of. nr. 481/ 5 iunie 2020

Ordinul președintelui ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii

Se aprobă, prin acest ordin, modelul cererii, al declarației pe proprie răspundere și al listei beneficiarilor pentru aplicarea prevederilor art. II alin. (1) din OUG nr. 92/2020. Prin OUG nr. 92/2020 se stabilesc masuri de sprijin pentru angajatorii ai căror angajați au beneficiat de șomaj tehnic, în perioada stării de urgență, conform OUG nr. 30/2020 sau art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – decontarea unui procent de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 1 iunie 2020.

M. Of. nr. 484/ 9 iunie 2020

Ordinul președintelui ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin aplică prevederile OUG nr. 92/2020 cu privire la acordarea unor sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru:

– angajarea pe perioadă nedeterminată, în perioada 1 iunie-31 decembrie 2020, a persoanelor în vârstă de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat, din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență/alertă și care sunt înregistrați ca șomeri;

– angajarea, pe perioadă nedeterminată, până la 31 decembrie 2020, a persoanelor cu vârstă între 16-29 ani, înregistrați ca șomeri.

M. Of. nr. 503/ 12 iunie 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Comentarii

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 se completează cu dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei comunități în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID19.

Astfel, certificatele medicale se pot acorda pentru aceste persoane carantinate în perioada stării de urgență și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 zile calendaristice de la încetarea stării de urgență. În situația carantinării în altp perioadă decât cea de urgență, certificatele medicale se acordă la altă dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

Certificatele medicale se acordă de către medicii de familie.

M. Of. nr. 525/ 18 iunie 2020

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse art. 260 alin. (1) lit. i), nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară și se sancționează cu amendă între 1.500 lei și 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară.

M. Of. nr. 557/ 26 iunie 2020

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Se prorogă până la 31 martie 2021 termenul pentru încetarea detașărilor în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (detașări aflate în curs la data de 9 ianuarie 2020 și care erau realizate cu personal din afara instituțiilor și autorităților publice).

M. Of. nr. 558/ 26 iunie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 483/2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

Comentarii

Conform hotărârii de guvern, pentru cardurile naționale de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014 se vor genera și rescrie noi certificate , începând cu luna iulie 2020. Aceste carduri naționale sunt valabile 7 ani de la data rescrierii certificatului.

M. Of. nr. 566/ 30 iunie 2020

Ordinul președintelui ANOFM nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii

Prin acest ordin, se modifică Lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzută de art. I alin. (1) din OUG nr. 92/2020 – angajatorii ai căror angajați au primit șomaj tehnic, în perioada stării de urgență/alertă, conform OUG nr. 30/2020 sau art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 472/ 4 iunie 2020

Republicare: Legea responsabilității fiscalbugetare nr. 69/2010

M. Of. nr. 487/ 9 iunie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 458/2020 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

M. Of. nr. 488/ 10 iunie 2020

Hotărârea CCF nr. 10/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017

M. Of. nr. 493/ 10 iunie 2020

Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

M. Of. nr. 496/ 11 iunie 2020

Ordonanța urgență a Guvernului 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se aprobă finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale din domenii precum: (i) integrare pe piața muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel național, (ii) susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri, (iii) digitalizarea activităților desfășurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competențe digitale ale forței de muncă, (iv) măsuri active de ocupare a forței de muncă, (v) măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice, (vi) investiții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

M. Of. nr. 500/ 12 iunie 2020

Ordonanța urgență a Guvernului 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

M. Of. nr. 503/ 12 iunie 2020

Ordonanța urgență a Guvernului 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Comentarii

Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

M. Of. nr. 527/ 19 iunie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr.2.668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Comentarii

Potrivit Procedurii aprobate prin acest ordin, obligația de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale pentru transmiterea datelor către ANAF revine operatorilor economici care utlizează astfel de aparate.

Conectarea presupune trecerea de la regimul de funcționare cu profil 0 la profilul 1 prin importul certificatului digital al ANAF, urmat de importul unui fișier XML (prevăzut în OPANAF nr. 146/2018).

Conectarea se va face pe categorii de contribuabili astfel:

– contribuabilii mari – în perioada 1 iulie 2020-30 septembrie 2020;

– contribuabili mijlocii și mici – în perioada 1 iulie 2020-31 ianuarie 2021;

– contribuabilii care achiziționează aparate de marcat după data de 1 februarie 2021 – la data instalării aparatului.

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații, au obligația completării unei declarații pe propria răspundere (Anexa 2 la OPANAF nr. 2.668/2020) la următoarele termene:

– contribuabilii mari – până la 30 septembrie 2020;

– contribuabili mijlocii și mici – până la 31 ianuarie 2021;

– contribuabilii care achiziționează aparate de marcat după data de 1 februarie 2021 – în 2 zile lucrătoare de la instalarea aparatului.

Declarația este pusă la dispoziția contribuabililor pe website-ul ANAF (secțiunea „Descărcare declarații”) și se depune în format .pdf, cu fișier .xml atașat, semnat electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

M. Of. nr. 555/ 26 iunie 2020

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 722/2020 privind aprobarea Normelor de confidențialitate a datelor statistice

Comentarii

Aceste norme au în vedere asigurarea respectării principiului confidențialității datelor statistice deținute de INS pe întregul flux de colectare, procesare, stocare, diseminare și arhivare.

Info fiscal – Iunie 2020 was last modified: iulie 1st, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter