Info fiscal – Ianuarie 2017

6 feb. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1240

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 9/ 5 ianuarie 2017
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.353/2016 privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale.

Monitor Dosare

Comentarii
Conform ordinului, au ieșit din vigoare următoarele tratate:
– Acordul dintre România și Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 octombrie 2006 și la St. Peter Port la 17 octombrie 2006, ratificat prin Legea nr. 134/2007 – începând cu 12 noiembrie 2016.
– Acordul dintre România și Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 octombrie 2006 și la St. Helier la 27 octombrie 2006, ratificat prin Legea nr. 134/2007 – începând cu 13 noiembrie 2016.

M. Of. nr. 16/ 6 ianuarie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii
Această ordonanță de urgență aduce modificări Codului fiscal sub următoarele aspecte:
(i) scutirea de impozit pe profit pentru activitatea de inovare, cercetare-dezvoltare și activități conexe;
(ii) modificarea cotelor și condițiilor de încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ;
(iii) scutiri și deduceri privind impozitul pe venit, precum și modificarea cotelor de impozitare a veniturilor din valorificarea bunurilor imobile (construcții și terenuri) din patrimoniul personal;
(iv) baza de calcul pentru contribuții sociale obligatorii (CAS, CASS).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 1/9 ianuarie 2017.

M. Of. nr. 25/ 10 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.

Comentarii
Față de reglementarea anterioară (OPANAF nr. 4.023/2014), acest ordin actualizează referirile la articolele din Codul fiscal conform Legii nr. 227/2015. Se actualizează, de asemenea, referirile la formularul (015) care a înlocuit formularul (090). La data intrării în vigoare se abrogă OPANAF nr. 4.023/2014.

M. Of. nr. 36/ 12 ianuarie 2017
Legea nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Comentarii
Modificările prevăzute de această lege se referă la eliminarea impozitului pentru pensiile mai mici de 2.000 lei inclusiv, suportarea CASS pentru pensii de la bugetul de stat, precum și modul de calcul al CASS pentru veniturile din pensii ce provin din alte state. Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 4/13 ianuarie 2017.

M. Of. nr. 65/ 26 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.697/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Comentarii
Procedura aprobată prin acest ordin se aplică persoanelor fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru UE, SEE sau Confederația Elvețiană ori din state cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială, asigurare care produce efecte pe teritoriul României și se află în termenul de valabilitate.

Aceste persoane nu sunt considerate contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate și sunt exceptate de la plata CASS. Pentru a se aplica exceptarea, persoanele fizice în cauză trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, însoțit de documentele justificative care atestă încadrarea în categoriile de persoane exceptate, conform art. 153 alin. (1) și (2) Cod fiscal.

Declarația se depune pe suport hârtie fie la registratura organului fiscal competent, fie la poștă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

M. Of. nr. 79/ 30 ianuarie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii
Prin O.U.G. nr. 9/2017 se stabilește că pentru veniturile obținute de persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu intră în baza de calcul a CASS. Acestor venituri li se aplică regulile de impunere proprii veniturilor din salarii.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 12/ 5 ianuarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.937/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății.

M. Of. nr. 17/ 9 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare.

M. Of. nr. 18/ 9 ianuarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete.

M. Of. nr. 19/ 9 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum și a altor aspecte procedurale.

Comentarii
Conform Procedurii aprobate prin acest ordin, pentru înregistrarea acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și datorează contribuții sociale obligatorii pentru salariați conform legislației europene în domeniul securității sociale și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se depun formularele (020) și (030), după caz. Informații suplimentare se regăsesc în Tax focus nr. 2/10 ianuarie 2017.

Prin acest ordin se abrogă OPANAF nr. 17/2013.

M. Of. nr. 20/ 9 ianuarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2920/2016 pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016.

M. Of. nr. 22/ 9 ianuarie 2017
Ordinul ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.

Comentarii
La intrarea sa în vigoare, acest ordin abrogă Ordinul ministrului pentru societatea informațională, al ministrului educației și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 3/10 ianuarie 2017.

M. Of. nr. 32/ 11 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

Comentarii
Ordinul aprobă modelul, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a 58 formulare. Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2446/2014.

M. Of. nr. 35/ 12 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 94/2017 pentru modificarea și completarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016.

M. Of. nr. 40/ 13 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA“.

Comentarii
Potrivit acestui ordin, se abrogă OPANAF nr. 3841/2016 referitor la completarea formularului (088). Cu toate acestea, rămân în vigoare criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA. Așadar, chiar dacă formularul (088) a fost abrogat, evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice se realizează în continuare de către organele fiscale, menținându-se încadrarea în grupele de risc: ridicat, mediu și scăzut.

M. Of. nr. 63/ 25 ianuarie 2017
Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017.

Comentarii
Prin această ordonanță de urgență s-a prelungit termenul pentru depunerea declarațiilor fiscale și pentru plata obligațiilor fiscale (scadente la 25 ianuarie 2017) până la data de 27 ianuarie 2017.

M. Of. nr. 67/ 26 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 81/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

M. Of. nr. 70/ 27 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 112/2017 pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora.

M. Of. nr. 87/ 31 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 592/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările intracomunitare”.

Comentarii
Acest ordin modifică formularul 390 prin includerea informațiilor privind livrările intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori. Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 5/1 februarie 2017.

LEGISLATIA MUNCII

M. Of. nr. 15/ 6 ianuarie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Comentarii
De la 1 februarie 2017, potrivit acestei hotărâri de guvern, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se mărește la 1.450 lei (reprezentând 8,735 lei/oră, pentru un program complet de lucru de 166 ore în medie pe lună).

M. Of. nr. 16/ 6 ianuarie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii
Modificările aduse prin această ordonanță de urgență vizează salarizarea personalului plătit din fonduri publice, finanțele publice locale, gratuitate la transportul feroviar intern pentru
studenți, cuantumul fondului de burse și protecție socială a studenților.

Potrivit ordonanței, valoarea punctului de pensie va fi de 1.000 lei, începând cu data de 1 iulie 2017.

M. Of. nr. 18/ 9 ianuarie 2017
Decizia Î.C.C.J. nr. 34/2016 în Dosarul nr. 2.436/2016

Comentarii
Decizia 34/2016 se referă la pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii și art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin poștă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă?

În condițiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poștă electronică trebuie să respecte cerințele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speță document pdf)?.”

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 77 din Codul muncii, cu referire la dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii și la dispozițiile art. 1.326 din Codul civil, decizia de concediere individuală emisă potrivit dispozițiilor art. 76 din Codul muncii se poate comunica prin poșta electronică, aceasta reprezentând o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să
declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei, potrivit dispozițiilor art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 raportat la dispozițiile art. 216 din același act normativ,
cu referire la dispozițiile art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în condițiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste
date de contact și există o uzanță a acestei forme de comunicare între pârți.

Decizia astfel comunicată prin poșta electronică, în format PDF accesibil electronic, trebuie să respecte doar cerințele formale impuse de dispozițiile art. 76 din Codul muncii, nu și pe cele impuse de Legea nr. 455/2001, referitor la înscrisul în formă electronică.

M. Of. nr. 85/ 30 ianuarie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017.

Comentarii
Contingentul de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România, pentru anul 2017 este:
– lucrători permanenți – 3.000
– lucrători detașați – 700
– persoane transferate în cadrul aceleași companii – 700
– lucrători înalt calificați – 500
– lucrători sezonieri – 400
– lucrători stagiari – 100
– lucrători transfrontalieri – 100.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE

M. Of. nr. 15/6 ianuarie 2017
Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii
Prin această lege se elimină o serie de taxe și tarife prevăzute de:
– Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului,
– Legea cetățeniei române nr. 21/1991,
– O.G. nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice și a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României,
– Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,
– Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României,
– Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
– O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor,
– Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,
– Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate,
– O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
– O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
– O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Legea intră în vigoare la data de 1 februarie 2017. Normele metodologice de aplicare a actelor normative modificate vor fi modificate în 30 zile de la această dată.

M. Of. nr. 35/ 12 ianuarie 2017
Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 1.422 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor.

ALTE REGLEMENTARI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 25/ 10 ianuarie 2017
Ordinul președintelui INS nr. 1.475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice INTRASTAT.

M. Of. nr. 86/31 ianuarie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Comentarii
Informații privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale au fost transmise în Tax focus nr. 5/1 februarie 2017.
Prin acest ordin se aduc modificări și Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu privire la:
– costurile care se efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia (costuri de testare);
– amortizarea în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași.
– ansamblurile sau complexurile de locuințe destinate vânzării se includ în categoria stocurilor;
– recunoașterea dobânzilor, penalităților de întârziere și a datoriilor similare în contabilitatea terților;
– asistența guvernamentală, subvenții guvernamentale (definiții, excluderi), raportarea plăților efectuate către guverne;
– promisiunea de cumpărare nu generează cheltuieli în contabilitate;
– criteriile de mărime (total active, cifra de afaceri, număr mediu de salariați) pentru auditul entităților;
– în Planul de conturi, redefinirea contului 8031 și a funcțiunilor sale, introducerea conturilor 4318 și 7865.

M. Of. nr. 88/31 ianuarie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 590/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016.

Comentarii
Conform acestui ordin, nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante aflate sub următoarele plafoane:
a) mari contribuabili: 500.000 lei (față de 100.000 lei conform OPANAF nr. 558/2016)
b) contribuabili mijlocii: 250.000 lei (față de 50.000 lei)
c) celelalte categorii de debitori, inclusiv persoane fizice care au obligații restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent ori exercită profesii libere: 100.000 (față de 10.000 lei)
d) persoane fizice, altele decât cele de mai sus: 15.000 (față de 1.500 lei).

Info fiscal – Ianuarie 2017 was last modified: februarie 6th, 2017 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter