Info fiscal – Decembrie 2019

6 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 697
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1031/ 23 decembrie 2019

O.U.G. nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

OUG nr. 78/2019 modifică, printre alte acte normative și OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (”split TVA”) în sensul abrogării acesteia. Abrogarea va intra în vigoare la data de 1 februarie 2020. Până la această dată, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanței. Începând cu data de 18 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Până la data de 10 februarie 2020, unitățile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat acest mecanism au deschise conturi de TVA vor transfera automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului. Persoanele care au aplicat ”split TVA”, dar care nu au deschis conturi speciale la Trezoreria Statului, vor comunica acesteia contul curent deschis la o instituție de credit în care se transferă sumele respective. În cazul în care aceste persoane nu comunică informațiile, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informații, pe care le transmite unităților Trezoreriei Statului în vederea transferului sumelor.

 

M. Of. nr. 1054/ 30 decembrie 2019

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

I. Contribuții sociale obligatorii

Se abrogă prevederile privind calculul CAS și CASS în cazul persoanelor cu contract parțial de muncă în sensul calculării acestor contribuții la nivelul venitului obținut (și nu la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată).

II. Accize și taxe speciale

A fost eliminată supra-acciza, rezultând astfel o diminuare a nivelului accizei la benzina cu plumb, benzina fără plumb și motorină.

Notă: Nivelul accizelor se indexează anual potrivit prevederilor art. 342 alin. (2) al Codului fiscal.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

M. Of. nr. 1059/ 31 decembrie 2019

O.U.G. nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică, printre altele, și Codul fiscal în ce privește nivelul accizei totale pentru țigarete. În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020 acciza specifică va fi de 386,377 lei/1.000 țigarete

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 1015/ 17 decembrie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare.

Comentarii

Principalele modificări au în vedere următoarele: – prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). – activitățile întreprinse de instituția financiară nebancară în vederea interogării informațiilor de natură fiscală; – categorii de informații transmise de instituția financiară nebancară către ANAF; – obligațiile care îi revin ANAF în cadrul procedurii.

 

M. Of. nr. 1011/ 16 decembrie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.321/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare non-raportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 1008/ 16 decembrie 2019

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1124/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“

M. Of. nr. 1013/ 17 decembrie 2019
Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020.

Comentarii

Conform acestei hotărâri, pentru anul 2020 sau stabilit următoarele cotizații:

  1. Cotizații fixe:

1.1. Pentru persoane fizice și persoane juridice, membri ai Camerei Consultanților Fiscali: – 410 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi; – 170 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi; – 250 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți; – 350 lei – pentru persoanele juridice;

1.2. Pentru persoane fizice și persoane juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020

– 1.410 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

– 1.170 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

– 750 lei – pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

– 2.350 lei – pentru persoanele juridice.

  1. Cotizații variabile:

2.1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

2.2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro și 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%. Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe și variabile este 16 martie 2020.

M. Of. nr. 1031/ 23 decembrie 2019

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 434/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici – organizatori de jocuri de noroc licențiați și a modelului de înștiințare de plată pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Comentarii

În cazul încetării valabilității licenței, operatorii economici licențiați în jocuri de noroc vor avea calitatea de debitor față de bugetul statului pentru contribuțiile anuale datorate pentru perioada efectivă de desfășurare licențiată. Fracțiile din anul de licență în care survine încetarea activității se vor calcula ca an întreg. Termenul de plată a contribuțiilor anuale datorate este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația depusă de operatorul economic solicitant a fost aprobată și s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat.

 

M. Of. nr. 1034/ 23 decembrie 2019

Ordinul președintelui ANRE nr. 238/2019 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2020.

 

M. Of. nr. 1054/ 30 decembrie 2019

Ordinul președintelui ANRE nr. 251/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, precum și pentru modificarea acestuia.

 

M. Of. nr. 1053 30 decembrie 2019

O.U.G. nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Pentru calculul taxei claw-back, valoarea BAt pentru trimestrul IV al anului 2019 este de 1.668 milioane lei.

Notă: BAt reprezintă bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății (suma nu include TVA).

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1010/ 16 decembrie 2019

H. G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Comentarii

Potrivit H.G. nr. 935/2019, începând cu data de 1 ianuarie2020, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.230 lei. Acest nivel corespunde unui program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună (13,327 lei/oră) și nu include sporuri și alte adaosuri. Începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Pentru persoanele încadrate pe funcții pentru care se prevede nivel de studii superioare și care au cel puțin un an vechime în domeniul studiilor superioare, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 rămâne la același nivel ca în anul 2019, respectiv 2.350 lei, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună (14,044 lei/oră).

Notă: Salariul minim brut pe țară diferențiat pe nivel de studii și vechime a fost introdus prin OUG nr. 114/2018

HG nr. 935/2019 abrogă HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

M. Of. nr. 1023/ 19 decembrie 2019

O.U.G. nr. 77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane.

Comentarii

Se prorogă prin această ordonanță de urgență:

– termenul prevăzut la art. V și VII din OG nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război – până la 31 decembrie 2021.

– termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din OG nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război – până la 1 ianuarie 2022.

 

M. Of. nr. 1031/ 23 decembrie 2019

H. G. nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020.

Comentarii

Pentru anul 2020 se stabilește un contingent de 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

 

M. Of. nr. 1033/ 23 decembrie 2019

Legea nr. 248/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Comentarii

Se modifică indemnizațiile acordate persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 975/ 4 decembrie 2019

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.). Obligațiile bugetare administrate de A.N.R.S.C. sunt:

a) contribuția de 0,12% stabilită prin declarații sau note de control, conform prevederilor Ordinului președintelui ANRSC nr. 79/2017, precum și obligațiile bugetare accesorii aferente acestora;

b) obligațiile bugetare reprezentând tarife de menținere/monitorizare licențe/autorizații, precum și obligațiile bugetare accesorii aferente acestora.

Debitorii care pot beneficia de facilitățile prevăzute de această procedură sunt:

  1. persoanele juridice, persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv figurează în evidențele A.N.R.S.C. cu obligații bugetare principale restante sub un milion lei.
  2. persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativteritoriale sau subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice – care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

În categoria debitorilor menționați mai sus se includ:

– debitorii declarați insolvabili;

– persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea conform Codului de procedură fiscală, Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, sau Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

– debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare;

– debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019 (până la data de 8 august 2019).

 

Facilitățile fiscale ce se pot acorda potrivit acestei proceduri sunt:

a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere, rămase nestinse la data emiterii „Situației privind declarațiile/facturile și încasările”, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică A.N.R.S.C. conform art. 28 alin. (1) din OG nr 6/2019;

b) anularea obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întârziere.

 

M. Of. nr. 984/ 6 decembrie 2019

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1331/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (A.N.A.R.C.).

M. Of. nr. 991/ 10 decembrie 2019

Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

M. Of. nr. 1001/ 12 decembrie 2019

Ordinul ministrului culturii nr. 3.143/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

Comentarii

Conform acestui ordin, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Termenul de răspuns privind exercitarea dreptului de preempțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. Ordinul intră în vigoare la data de 11 ianuarie 2020.

 

M. Of. nr. 1015/ 17 decembrie 2019

O.U.G. nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică:

– OUG nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. În acest sens, se stabilesc reguli în vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială.

– OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – se stabilește modul de taxare a cererilor de ordonanță asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială . Acestea se taxează cu 100 lei.

M. Of. nr. 1021/ 19 decembrie 2019
Regulament BNR nr. 5/2019 privind instituțiile emitente de monedă electronică.

Comentarii

Acest Regulament se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române cu sediul real în România și stabilește:

– cerințele și documentația ce trebuie prezentate BNR în vederea autorizării instituțiilor emitente de monedă electronică;

– cerințe privind persoanele care intenționează să dețină sau să cedeze participații calificate la instituțiile emitente de monedă electronică;

– metodologia de calcul al necesarului de fonduri proprii și cerințe cu privire la calculul fondurilor proprii disponibile ale unei instituții emitente de monedă electronică aferente activității cu monedă electronică; – cerințele de aprobare ori informare prealabilă și cele de notificare a BNR privind modificările intervenite în situația instituțiilor emitente de monedă electronică;

– cerințele de raportare ale instituțiilor emitente de monedă electronică.

 

M. Of. nr. 1035/ 24 decembrie 2019
Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

M. Of. nr. 1046/ 30 decembrie 2019
Ordinul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Info fiscal – Decembrie 2019 was last modified: februarie 5th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter