Info fiscal – Aprilie 2020

4 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 558
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 271/ 1 aprilie 2020
Legea nr. 32/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Cocul fiscal.

Comentarii
Prin Legea nr. 32/2020 se modifică Codul fiscal referitor la:
– noțiunea de unitate locală de cult și înregistrarea acestora;
– condiții în care nu se aplică prevederile privind impozitul pe profit pentru unitățile locale de cult.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 18 din 6 aprilie 2020.

M. Of. nr. 286/ 6 aprilie 2020
Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului culturii nr. 1.780/2.805/2020 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020.

Comentarii
Pentru perioada 1 aprilie 2020 – 31 iulie 2020, valoarea sumei acordată lunar/ocazional sub formă de tichete culturale este de maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 320 lei/eveniment (anterior, 150 lei/lună, respectiv 300 lei/eveniment). Aceste valori sunt valabile și pentru lunile august și septembrie ale anului 2020.

M. Of. nr. 319/ 16 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiarfiscale.

Comentarii
O.U.G. nr. 48/2020 modifică Codul fiscal cu referire la:
1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – sponsorizări;
2. Titlul IV – Impozitul pe venit și Titlul V – Contribuții sociale obligatorii – venituri impozabile, baza lunară de calcul a CAS, facilități fiscale;
3. TVA – plata taxei la organele vamalei;
4. Accize și alte taxe speciale – valorificare alcool etilic, băuturi alcoolice și produse energetice intrate în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei executări silite.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 21/21 aprilie 2020.

M. Of. nr. 320/ 16 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 284/2020 pentru modificarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii
Modificările se referă la următoarele aspecte:
– este permisă realizarea alcoolului sanitar în interiorul antrepozitelor fiscale de producție
– redefinirea termenului de „sistem integrat” prin care se înțelege „utilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice de către antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări”.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 275/ 2 aprilie 2020
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.816/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.

Comentarii
Se completează Anexa nr. 2 la OMFP nr. 1.376/2016 cu o nouă categorie de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți și anume „Obligații fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice – Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”.

M. Of. nr. 279/ 3 aprilie 2020
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2020 pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

Comentarii
Potrivit modificărilor, instituțiile publice care utilizează OPME trebuie să fie înregistrate în Registrul entităților publice. De asemenea, acest ordin poate fi folosit și de către operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice.
Formularul „OPME” poate fi descărcat de pe site-ul MFP, Sistemul național de raportare Forexebug > Informații publice > Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului. Formularul se completează și se depune online prin:
(i) Sistemul național de raportare Forexebug – de către instituțiile publice, cu respectarea procedurii aprobată prin OMFP nr. 517/2016.
Validarea și procesarea formularului se face conform Anexei nr. 9, Capitolul II art. 3 din OMFP nr. 517/2016.
(ii) serviciul «Depunere declarații» – de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice, cu respectarea procedurii aprobată prin OMFP nr. 660/2017. Validarea și procesarea formularului analog pct. i), dar vizualizarea recipiselor se face prin SPV.
Se stabilesc și atribuțiile persoanelor care pot semna OPME atât din cadrul instituțiilor publice, cât și de la celelalte entități.
Se modifică, de asemenea și OMFP nr. 660/2017 astfel:
– OPME poate face obiectul comunicării prin SPV.
– termenul de păstrare a OPME, comunicat prin SPV este de 60 zile.
OPME poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

M. Of. nr. 288/ 6 aprilie 2020
Ordinul președintelui ANAF nr. 883/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

M. Of. nr. 302/ 10 aprilie 2020
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.828/2020 privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăți din conturile instituțiilor publice la funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug prin „Punctul Unic de Acces“.

Comentarii
Pe perioada stării de urgență, precum și 30 de zile după încetarea acesteia, persoanele din cadrul instituțiilor publice pentru care se solicită înregistrarea la funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug în scopul efectuării de plăți pe bază de ordin de plată multiplu electronic (OPME) pot transmite prin e-mail, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care instituția publică are deschise conturile de cheltuieli bugetare, documentele:
a) formularul „Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)”, completat și semnat de către conducătorul entității, precum și copia actului
de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată, scanate;
b) fișierul exportat aferent certificatului digital calificat, emis pe numele persoanei ce urmează a fi înrolată.
Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord între unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și instituțiile publice.

M. Of. nr. 302/ 10 aprilie 2020
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii
Acest ordin modifică OMFP nr. 583/2016 după cum urmează:
1. Formularele:
1.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane juridice rezidente în România;
1.2. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane fizice rezidente în România;
1.3. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;
1.4. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane rezidente în România;
1.5. Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
1.6. Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;
1.7. Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;
1.8. Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene;
1.9. Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene se întocmesc și se semnează de către solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora sau se editează și se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de ANAF.
2. Formularele 1.1. – 1.7., împreună cu documentele justificative se depun la registratura organului fiscal competent, se transmit prin poștă, cu confirmare de primire sau se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Formularele pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanță se depun prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spațiului Privat Virtual în format «.pdf», «.jpeg» sau «.tiff» sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.
3.1. 3. Formularele:
3.2. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane juridice rezidente în România;
3.3. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane fizice rezidente în România;
3.4. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă;
3.5. Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …….., pentru persoane rezidente în România;
3.6. Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
3.7. Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;
3.8. Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine redactate în limbile română și engleză, se editează, se completează și se eliberează/comunică de către organul fiscal competent și se semnează de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.
4. Formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice, rezidente în România, și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri și cererile de eliberare a acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent, se transmit prin poștă, cu confirmare de primire sau se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
În cazul formularelor pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanță, acestea se depun prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spațiului Privat Virtual» în format «.pdf», «.jpeg» sau «.tiff» sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.
Formularele certificatelor se completează în limbile/limba română și/sau engleză și se eliberează/comunică de către organul fiscal competent, fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

M. Of. nr. 319/ 16 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Comentarii
Prin O.U.G. nr. 48/2020 se modifică Codul de procedură fiscală cu privire la:
1. Rambursare TVA.
2. Eșalonarea la plată.
3. Executare silită.
4. Termene de prescripție.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 21/21 aprilie 2020.

M. Of. nr. 325/ 21 aprilie 2020
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii
Modificările au în vedere:
1. O rubrică nouă „Bonificație” Formularul (100) – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat și Formularul (710) – Declarație rectificativă.
2. Completarea rândului 1 „Suma datorată” din formularul (100) pentru pozițiile 1 – 3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 23/23 aprilie 2020.
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii
Modificările aduse OPANAF nr. 962/2016 prin acest ordin se referă la înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei stării de urgență.
Aceste înștiințări se emit conform procedurilor de administrare fiscală și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 30 zile de la expirarea stării de urgență.
3. Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii
Se introduce posibilitatea transmiterii formularului (230) „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou având formularele (230) în format hârtie scanate.
Se modifică corespunzător formularul Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
De la data de 21 aprilie 2020 și până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență se suspendă aplicarea prevederilor Cap. III din Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 147/2020 – Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou de către reprezentantul entității nonprofit/unității de cult beneficiare a sumei.
În perioada 21 aprilie 2020 și până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență, organul fiscal virează sumele în contul entităților nonprofit/unităților de cult conform opțiunii contribuabililor exprimate prin formularul (230), cu respectarea celor 90 zile de la data depunerii cererii. După expirarea perioadei, se vor aplica dispozițiile Cap. III.
În cazul în care au fost virate sume pentru care contribuabilul nu și-a exprimat opțiunea, organul fiscal va efectua toate demersurile pentru recuperarea sumelor virate necuvenit.

M. Of. nr. 334/ 24 aprilie 2020
Ordinul președintelui ANAF nr. 945/2020 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 275/ 2 aprilie 2020
Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
Prin acest ordin se aduc modificări Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (OMEEMA) nr. 791/2020 în ce privește:
a) modelele certificatelor de situații de urgență, prevăzute în Anexa 1 și 2 ale OMEEMA nr. 822/2020;
b) certificatul tip 2 (galben) se poate solicita, în baza declarației pe proprie răspundere în cazul înregistrării unei diminuări a veniturilor sau încasărilor (anterior, numai încasărilor) cu minim 25% în luna martie față de media perioadei ianuarie-februarie 2020;
c) platforma http://prevenire.gov.ro, prin intermediul căreia se depun documentele necesare obținerii certificatului de situații de urgență, va deveni funcțională în 5 zile de la publicarea OMEEMA nr. 822/2020 (până la 7 aprilie 2020).
Informațiile au fost transmise prin Tax focus nr. 17/06.04.2020.

M. Of. nr. 289/ 7 aprilie 2020
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 560/2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

M. Of. nr. 312/ 14 aprilie 2020
Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență  operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARSCoV-2.
Comentarii
Prin acest ordin se modifică formularul Declarației pe propria răspundere care se depune pentru obținerea CSU în sensul introducerii unei secțiuni privind definirea entității solicitante ca ONG sau ONG care desfășoară și activități economice, supuse impozitării, conform Titlului II Cod fiscal.

M. Of. nr. 340/ 27 aprilie 2020
1. Legea nr. 50/2020 pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Comentarii
Conform modificărilor, un procent de 4% (anterior 2%) din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc va fi direcționat anual către Fondul cinematografic. Suma va fi virată de ANAF până la 31 mai a anului în curs pentru anul precedent.
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Conform O.U.G. nr. 56/2020:
a) titularii licențelor de emisie și a licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sunt scutiți de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020. Titlurile de creanță emise pentru individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului se desființează prin Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (decizia se emite în 30 zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 56/2020 – 27 mai 2020). Titularii care au achitat tariful de utilizare pot solicita restituirea sumelor.
b) termenul de plată a tarifului de utilizare a spectrului datorat de titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio conform art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2011 este 31 octombrie 2020. Titularii care au achitat tariful de utilizare a spectrului în baza titlurilor de creanță emise înainte de 27 aprilie 2020 pot solicita restituirea sumelor.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 271/ 1 aprilie 2020
1. Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Comentarii
Concediul paternal plătit de 5 zile lucrătoare se acordă și următoarelor categorii aflate în activitate:
(i) polițiștilor, (ii) cadrelor militare, (iii) soldaților și gradaților profesioniști, (iv) funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
Acest drept se poate cumula cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.
Drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal se stabilesc potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal.
2. Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Comentarii
Prin această lege se stabilește acordarea unui ajutor financiar, pentru plata serviciilor oferite de bonă, de către autoritățile administrației publice locale pentru familiile cu copii preșcolari.
Pot primi acest ajutor persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de maxim 3.500 lei pe membru de familie, aflate în una dintre următoarele situații:
a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.
Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie.
Venitul net lunar se calculează luând în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar.
Condiții cumulative pentru acordarea ajutorului:
– este cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România;
– este angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.
SAU
– este cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România;
– este șomer indemnizat sau este înregistrat în evidențele AJOFM/București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
– nu a refuzat maximum două oferte de muncă din partea AJOFM/București.
Nu beneficiază de acest ajutor persoana care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:
– este asistent maternal profesionist;
– copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestei persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004;
– este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor;
– nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.
Dreptul la ajutorul financiar încetează:
– la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;
– decesul copilului;
– copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;
– încetează activitatea bonei;
– schimbarea domiciliului în altă localitate;
– nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;
– nedepunerea, în maxim 30 zile de la împlinirea termenului de 6 luni, a declarației pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

M. Of. nr. 280/ 3 aprilie 2020
Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Comentarii
Prin această lege se modifică art. 139 din Codul muncii astfel:
– Zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se vor acorda salariaților care aparțin unui alt cult religios legal, creștin, în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.
– Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

M. Of. nr. 282/ 3 aprilie 2020
Ordonanța de urgență nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Comentarii
Legea nr. 19/2020 se modifică în sensul acordării de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență.
Unitățile de educație antepreșcolară se includ în categoria unităților de învățământ.

M. Of. nr. 292/ 7 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Comentarii
O.U.G. nr. 43/2020 stabilește, printre alte măsuri și acordarea unui stimulent de risc în valoare de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medicosanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență. Suma se va acorda din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul FNUAS sau, după caz, de la bugetul de stat.
Stimulentul de risc nu se cuprinde în baza lunară de calcul al CAS, CASS și al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementate de Codul fiscal.
Decontarea stimulentului de risc și a echipamentelor și materialelor de protecție pentru personalul din sănătate implicat se va face din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital uman”.
De asemenea, se vor deconta din fonduri europene în cadrul Programului operațional „Capital uman” indemnizațiile acordate în baza art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 (indemnizațiile de șomaj), suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru companiile a căror activitate a fost afectată în mod direct și indirect de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, ca urmare a intrării în șomaj tehnic a angajaților.

M. Of. nr. 300/ 9 aprilie 2020
Ordinul președintelui CNAS nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018.

Comentarii
Normele metodologice aprobate prin Ordinul președintelui CNAS nr. 1.549/2018 se modifică astfel:
a) Adeverința de salariat eliberată de angajator (Anexa 2 la Ordinul 1.549/2018) se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
b) Se pot solicita și se pot transmite către beneficiari prin mijloace electronice de transmitere la distanță și următoarele documente: (i) adeverința de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de sănătate, (ii) adeverința de asigurat, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în situația în care cardul național de asigurări de sănătate nu a fost emis, (iii) adeverința de înlocuire a cardului național, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, atunci când se solicită emiterea cardului duplicat.
Documentele necesare eliberării adeverinței de asigurat în cazul în care persoanele asigurate nu figurează în baza de date în una dintre categoriile de persoane asigurate sau atunci când cardul de sănătate nu a fost emis se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

M. Of. nr. 319/ 16 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială.

Comentarii
Prin O.U.G. nr. 49/2020 au fost modificate mai multe acte normative, din domeniul protecției sociale.
Principalele modificări se referă la:
1. Concedii medicale și indemnizații de concediu medical.
2. Concedii și indemnizații pentru carantină.
3. Concedii pentru îngrijirea copilului bolnav.
4. Termenul de acordare a indemnizațiilor de concediu medical.
5. Acordare indemnizație de hrană.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 22/21 aprilie 2020.

M. Of. nr. 321/ 16 aprilie 2020
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 633/470/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii
Principalele modificări se referă la:
a) pe perioada stării de urgență, dacă pacientul nu își poate relua activitatea după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.
b) durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru incapacitate temporară de muncă nu cuprinde și perioada prelungită conform pct. a).
c) pe perioada stării de urgență, certificatele de concediu medical și documentele depuse de angajator pentru recuperarea sumelor acordate sub formă de indemnizații de concediu medical se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
d) în cererile de recuperare a sumelor acordate sub formă de indemnizații pentru concediu medical, nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu al instituțiilor și autorităților publice, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.

M. Of. nr. 325/ 21 aprilie 2020
Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Această ordonanță de urgență modifică O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020 cu referire la:
1. indemnizația de șomaj pentru avocați în perioada stării de urgență;
2. Calculul obligațiilor fiscale aferente indemnizațiilor de șomaj primite de profesioniști, avocați, persoane care obțin venituri din drepturi de autor;
3. calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS și CASS pentru indemnizațiile primite de cooperatori sau persoanele care obțin venituri din contracte de activitate sportivă;
4. Sumele reprezentând indemnizații prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr. 32/2020 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor;
5. Termen de depunere a documentelor pentru profesioniști, definiți conform Codului civil, avocați și cooperatori;
6. Termen de depunere a solicitărilor indemnizațiilor aferente lunii aprilie și următoarelor luni din perioada stării de urgență.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 23/23 aprilie 2020.

M. Of. nr. 327/ 22 aprilie 2020
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalității de plată și pontaj pentru personalul detașat sau delegat din unitățile sanitare publice pe durata stării de urgență.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă:
– modalitatea de plată și pontaj pentru personalul detașat/delegat din unitățile sanitare publice pe durata stării de urgență, pentru care influențele salariale determinate de creșterile salariale se suportă din bugetul FNUASS.
– modalitatea de plată și pontaj pentru rezidenții detașați sau delegați în unitățile sanitare care înregistrează deficit major de personal pe perioada stării de urgență.

M. Of. nr. 335/ 24 aprilie 2020
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Comentarii
Se aprobă prin acest ordin modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 și care și-au întrerupt activitatea în perioada stării de urgență și care vor beneficia de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020.
2. Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Se aprobă prin acest ordin modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzută la art. XV alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 de către avocați.

M. Of. nr. 339/ 27 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Principalele măsuri de protecție stabilite prin această ordonanță de urgență se referă la următoarele aspecte:
1. Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență pentru accidente de muncă sau boli profesionale se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către angajatori.
Pentru recuperarea indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002, în perioada stării de urgență se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcțiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.
Beneficiarii de indemnizații sau angajatorii vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
2. Asigurații care solicită dispozitive medicale, pe perioada stării de urgență, în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, și pentru care nu se eliberează în această perioadă o recomandare medicală pot transmite recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență caselor teritoriale de pensii prin poștă sau în format electronic.
3. Suspendarea termenelor și procedurilor pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate sau pensie de urmaș stabilite în baza Legii nr. 263/2010 și Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Acestea vor fi reluate în termen de 30 zile de la încetarea stării de urgență. Tot până la acest termen își prelungesc valabilitatea deciziile asupra capacității de muncă și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal/mandatar care expiră în perioada stării de urgență.
4. Acordarea ajutorului de deces în cazul persoanelor decedate în perioada stării de urgență care:
a) la data decesului nu mai aveau calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii;
b) se aflau în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani/7 ani și, anterior intrării în concediu erau asigurate obligatoriu, iar raportul de muncă cu entitatea angajatoare era suspendat;
c) la data decesului nu mai aveau calitatea de militar, polițist sau polițist de penitenciar, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică anterioară stării de urgență (în luna februarie).

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 279/ 3 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 246/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică.

M. Of. nr. 281/ 3 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Comentarii
Prin această ordonanță de urgență se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru furnizarea de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale.
STS va fi adăugat în Registrul furnizorilor de servicii de certificare și va notifica autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu cu privire la începerea activităților legate de certificarea semnăturilor electronice cu 3 zile înainte de începerea acestora.

M. Of. nr. 283/ 4 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Comentarii
Principalele modificări aduse de această ordonanță de urgență se referă la:
a) limitele maxime ale garanției acordate de stat pentru credite/linii de credite pentru realizarea de investiții sau pentru capital de lucru și anume:
(i) dublul cheltuielilor salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019;
sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice depusă pentru anul 2019;
sau
(iii) o valoare care să rezulte din nevoile de lichidități (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții) cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
b) în cazul întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, MFP subvenționează, în proporție de 100%, numai dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru (anterior, erau garantate și cele pentru investiții).
Perioada de subvenționare a dobânzii este 4 aprilie 2020 – 31 decembrie 2020 (anterior, până la 31 martie 2021).
c) redefinirea termenilor: „comision de risc” și „garanții colaterale”.
d) se modifică și se completează criteriile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul pentru a fi eligibil în programul de susținere
e) IMM-urile din sectoarele: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului.
f) durata maximă a finanțărilor la creditele pentru investiții este de 72 luni (anterior, 120 luni).
g) se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu următorul cuprins: „Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19”.

M. Of. nr. 293/ 8 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Comentarii
Aceste norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute în Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM).
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii.
Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării online a Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa [email protected].
Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului de susținere este de 15.000.000.000 lei.
Această H.G. a fost modificat prin H.G. nr. 326/2020 (vezi mai jos).

M. Of. nr. 339/ 27 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Comentarii
Prin această hotărâre de guvern se modifică HG nr. 282/2020 sub următoarele aspecte:
a) Beneficiarii microîntreprinderi sau întreprinderi mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții în limita plafonului de 10.000.000 lei (anterior, nu se puteau cumula).
b) Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiari până la 31 decembrie 2020 și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului.
c) Comisionul de risc/Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției/creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției/creditului, prin plata diferenței de către beneficiar/de către beneficiar sau FNGCIMM, dacă este cazul.
d) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul inițial, comisionul de risc se calculează de FNGCIMM și se virează de beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, iar comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției.
e) Beneficiarii potențiali ai programului nu vor mai transmite declarația de minimis, în funcție de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere).
f) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului care este transmisă de instituția de credit trebuie să cuprindă și informații privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant.
g) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP și a instituției de credit vor avea rangul I pe toată durata de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.

M. Of. nr. 317/ 16 aprilie 2020
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare.

Comentarii
Se aprobă prin acest ordin:
a) modelul convenției privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori – se încheie între MFP și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN și este prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020.
b) modelul convenției de garantare a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a ratelor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori – se încheie între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN și creditori, instituții de credit și instituții financiare nebancare și este prevăzută la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 37/2020.

M. Of. nr. 285/ 6 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

M. Of. nr. 289/ 7 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Comentarii
O.U.G. nr. 38/2020 aplică dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și stabilește cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul autorităților și instituțiilor publice (cu excepția autorităților publice prevăzute la Titlul III, Cap. I, II și VI din Constituție – Președintele, Parlamentul și Autoritatea judecătorească).
Potrivit ordonanței de urgență, actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice, având forța juridică a acestora.
Începând cu data de 7 aprilie 2020, autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică.
Autoritățile și instituțiile publice vor stabili tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de aceste autorități. Înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel
substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.
Pentru primirea documentelor, instituțiile și autoritățile publice vor pune la dispoziție portaluri proprii sau vor utiliza instrumente puse la dispoziție de terți. În cazul în care documentele nu se pot primi pe această cale, se va utiliza poșta electronică.
În 15 zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 38/2020 (până la 22 aprilie 2020), vor emite acte administrative pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei ordonanțe de urgență.

M. Of. nr. 296/ 8 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Comentarii
Conform art. X alin. (5) din O.U.G. nr. 29/2020, dacă activitatea a fost afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pe perioada stării de urgență, pot beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, chiria pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare) și următoarele categorii:
– formele de exercitare a profesiei de notar public;
– formele de exercitare a profesiei de avocat;
– formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc.
Pentru a beneficia de aceste facilități, entitățile menționate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1. au avut în anul 2019 un venit net de maximum 200.000 de euro (echivalent în lei) sau în anul 2018 dacă venitul pentru 2019 nu a fost calculat;
2. în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesiei și/sau colaboratori, maximum 9 persoane;
3. și-au întrerupt activitatea total sau parțial ori șiau redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgență.
Formele de exercitare care nu au respectat asigurarea continuității activității pe perioada stării de urgență nu beneficiază de aceste facilități.
Pentru a beneficia de facilitățile menționate, coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției va transmite contractantului, lunar,la data scadenței plății pentru serviciile de utilități/chirie, o declarație pe propria răspundere
care atestă îndeplinirea condițiilor de mai sus.
De asemenea, coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției va transmite lunar declarația pe propria răspundere și informația privind facilitatea legală de care a făcut uz și organului de conducere al organizației profesionale din care face parte, care poate să facă verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.

M. Of. nr. 327/ 22 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Comentarii
Prin HG nr. 312/2020 se stabilește că beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități și chirie, pe durata stării de urgență, și federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
– și-au întrerupt activitatea total, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, ori și-au redus activitatea, înregistrând în luna anterioară lunii în care intervine scadența plății utilităților/chiriei pentru care se solicită amânarea diminuarea încasărilor/veniturilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
– au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale în ultimele 6 luni.
Îndeplinirea criteriilor se atestă prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, pe care o transmite cocontractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.
Informațiile de mai sus au fost transmise prin Tax focus nr.19/10.04.2020.

M. Of. nr. 302/ 10 aprilie 2020
Hotărârea președintelui CECCAR nr. 20/2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020.

M. Of. nr. 305/ 10 aprilie 2020
Hotărârea Guvernului nr. 285/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul banca.

Comentarii
Potrivit acestei hotărâri de guvern, se aprobă realizarea „Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat” (SNEP), parte componentă Sistemului electronic național.
Dezvoltarea, implementarea, administrarea și operarea SNEP se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
În vederea efectuării plăților de către contribuabili (persoane fizice, persoane juridice, PFA, entități fără personalitate juridică), instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a acestor obligații se vor înregistra în SNEP. Aceste instituții vor accepta toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea) sau plata cu cardul bancar, caz în care își vor selecta furnizorul de servicii de acceptare de
plăți electronice.
Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operațiunile de tranzacționare online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăși tarifele maximale aprobate prin decizie emisă de către ADR cu avizul MFP.
Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum și informațiile minime și obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, precum și orice modificare a acestora se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.

M. Of. nr. 310/ 14 aprilie 2020
Ordinul ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 1.396/2020 pentru modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020.

M. Of. nr. 313/ 14 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARSCoV-2.

Comentarii
Prin derogare de la O.U.G. nr. 80/2018, pe perioada stării de urgență furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, cu notificarea și aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și cu condiția ca reducerea să nu le fie imputabilă. Notificarea se transmite în maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării conținutului de biocarburanți și va fi însoțită de documente justificative. Comercializarea benzinei și motorinei cu conținut redus de biocarburanți este permisă numai dacă achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață.
Comercializarea de benzină și motorină cu un conținut de biocarburant are loc numai în perioada stării de urgență și va înceta maximum 5 zile de la încetarea stării de urgență.
Metodologia de implementare a acestor prevederi a fost aprobată prin OMMEMA nr. 890/2020 – publicat în M. Of. nr. 324/21 aprilie 2020.

M. Of. nr. 319/ 16 aprilie 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiarfiscale.

Comentarii
Prin O.U.G. nr. 48/2020 se mai modifică:
I. Legea contabilității – Prorogare termen depunere bilanț.
II. O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – prelungire valabilitate autorizații, suspendare obligații de plată, scutiri de taxe.
III. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități – scutiri temporare de impozit, condiții de aplicare a scutiri.
Aceste informații au fost transmise în Tax focus nr. 21/21 aprilie 2020.

M. Of. nr. 324/ 21 aprilie 2020
Hotărârea președintelui CCF nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

Comentarii
Se introduce posibilitatea întrunirii Conferinței ordinare și extraordinare prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță care nu presupune prezența fizică a participanților (teleconferință). Se stabilește modalitatea de convocare a participanților, criterii de vot și validitate a dezbaterilor.

Info fiscal – Aprilie 2020 was last modified: mai 4th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter