Înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare (O.U.G. nr. 76/2017)

23 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 625

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 76/2017
(M. Of. nr. 835 din 20 octombrie 2017)
Începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică” își încetează existența, ca urmare a reorganizării prin transformare, urmând a fi radiată din registrul comerțului, concomitent cu înființarea în locul ei a Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., denumită în continuare societatea, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10 – 12, sectorul 1..

În M. Of. nr. 835 din 20 octombrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 76/2017 din 11 octombrie 2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei ordonanțe.

Art. 1 din O.U.G. nr. 76/2017

Potrivit art. 1, începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică” își încetează existența, ca urmare a reorganizării prin transformare, urmând a fi radiată din registrul comerțului, concomitent cu înființarea în locul ei a Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A., denumită în continuare societatea, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10 – 12, sectorul 1.

Astfel, Drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” care își încetează existența conform alin. (1) se transferă în patrimoniul societății înființate în locul ei conform art. 241 alin. (2) și art. 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2 din O.U.G. nr. 76/2017

În art. 2 se stabilește faptul că Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

De asemenea, se dispun și următoarele: „capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Educației Naționale, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii acesteia”.

Art. 3 din O.U.G. nr. 76/2017

Conform art. 3, capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. este evaluat la 1.726.446 lei, conform situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2016, și împărțit în acțiuni nominative în număr de 575482 cu o valoare nominală de 3 lei.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” care se desființează, pe baza situațiilor financiare anuale.

Astfel, capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. nu cuprinde bunuri proprietate publică prevăzute la art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată.

Art. 4 din O.U.G. nr. 76/2017

Art. 4 prevede faptul că Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. are drept scop editarea manualelor școlare obligatorii conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 din O.U.G. nr. 76/2017

Art. 5 dispune faptul că Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. are ca obiect principal de activitate editarea de: manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, postliceal și universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, de lucrări pentru învățământul preșcolar; manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduse din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

👍Vezi și : Înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” (aprobată de Guvern)

Astfel, Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

De asemenea, Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. va realiza manualele școlare la solicitarea Ministerului Educației Naționale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 din O.U.G. nr. 76/2017

Potrivit art. 6, acțiunile Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile, în calitatea sa de acționar unic, prin Ministerul Educației Naționale.

Art. 7 din O.U.G. nr. 76/2017

În art. 7 se prevede faptul că Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație format din 5 membri.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Primii membri ai consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului educației naționale pe termen de cel mult un an, până la definitivarea selecției în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

Astfel, conducerea executivă a Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. este asigurată de un director general. Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în actul constitutiv al Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

De asemenea, se mai stabilește faptul că actul constitutiv al societății se poate modifica prin hotărârea Adunării generale a acționarilor potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 din O.U.G. nr. 76/2017

Conform art. 8, la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” și se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică”.

Art. 9 din O.U.G. nr. 76/2017

Art. 9 dispune faptul că finanțarea programelor de investiții și de retehnologizare ale Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. se asigură din surse proprii.

Art. 10 din O.U.G. nr. 76/2017

Potrivit art. 10, personalul Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. este preluat în totalitate de la Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică” fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării.

Astfel, Societatea Editura Didactică și Pedagogică – S.A. poate negocia un contract colectiv de muncă potrivit legii.

Art. 11 din O.U.G. nr. 76/2017

Conform art. 11, patrimoniul Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” se transferă la Societatea Editura Didactică și Pedagogică pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 12 din O.U.G. nr. 76/2017

Art. 12 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 21 septembrie 1995, cu modificările ulterioare.

Înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare (O.U.G. nr. 76/2017) was last modified: octombrie 25th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter