Înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro și alte acte normative (adoptate de Guvern)

22 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 462

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
21 martie 2018Ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
– Ordonanța de urgență pentru încredințarea către C.N. Unifarm S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
– Ordonanța de urgență pentru completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
– Ordonanța de urgență pentru modificarea O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
– Ordonanța de urgență privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București
Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
– Proiectul de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
Hotărâri– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
– Hotărârea privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2”
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin H.G. nr. 244/2015
– Hotărârea pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind activități de cooperare juridică între Guvernul României și Guvernul Malaysiei, semnat la Putrajaya, Malaysia, la data de 15 decembrie 2017 
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Adjud
– Hotărârea privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, în condițiile legii, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința științifică cu tema „Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și pentru Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente, desfășurate în perioada 3-6 mai 2018
– Hotărârea privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2018, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
– Hotărârea pentru modificarea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării lor, în condițiile legii
– Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia și pentru abrogarea H.G. nr. 220/2015 pentru aprobarea înființării, pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a unei activități finanțate integral din venituri proprii
– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din Anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
Puncte de vedere– Punctul de vedere al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale – Republicare
– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind protejarea agriculturii și zootehniei în România”
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
– Punctul de vedere al Guvernului proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, provenit dintr-o propunere legislativă
– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la la amendamentul propus de Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților la proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, inițiată de domnul senator PNL Cătălin-Daniel Zamfir împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, precum și la amendamentele transmise de Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 21 martie 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro;

– Ordonanța de urgență pentru încredințarea către C.N. Unifarm S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018;

– Ordonanța de urgență pentru completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație;

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României;

– Ordonanța de urgență privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București.

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;

– Proiectul de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate.

 

Hotărâri

– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Hotărârea privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2”;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin H.G. nr. 244/2015;

– Hotărârea pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind activități de cooperare juridică între Guvernul României și Guvernul Malaysiei, semnat la Putrajaya, Malaysia, la data de 15 decembrie 2017;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații;

– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Adjud;

– Hotărârea privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, în condițiile legii, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința științifică cu tema „Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și pentru Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente, desfășurate în perioada 3-6 mai 2018;

– Hotărârea privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2018, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului;

– Hotărârea pentru modificarea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor;

– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării lor, în condițiile legii;

– Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia și pentru abrogarea H.G. nr. 220/2015 pentru aprobarea înființării, pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a unei activități finanțate integral din venituri proprii;

– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din Anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

 

Puncte de vedere

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicare;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind protejarea agriculturii și zootehniei în România”;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;

– Punctul de vedere al Guvernului proiectul de Lege pentru completarea O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, provenit dintr-o propunere legislativă;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la la amendamentul propus de Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților la proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, inițiată de domnul senator PNL Cătălin-Daniel Zamfir împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, precum și la amendamentele transmise de Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: martie 22nd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter