Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice (Decizia prim-ministrului nr. 236/2015)

23 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1018

Despre

  • M. Of. nr. 778 din 19 octombrie 2015
  • Decizia prim-ministrului nr. 236/2015
  • Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

Actul normativSumar
Decizia prim-ministrului nr. 236/2015
(M. Of. nr. 778 din 19 octombrie 2015)
Art. 1-8

 

În M. Of. nr. 778 din 19 octombrie 2015, s-a publicat Decizia prim-ministrului nr. 236/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei decizii:

Art. 1 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Art. 1 la primul alineat prevede faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei decizii se înființează Comitetul Interministerial pentru Achiziții Publice, denumit în continuare Comitetul.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Potrivit alineatului următor, Comitetul are următoarele atribuții:

a) monitorizează stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, cu încadrarea în indicatori;

b) sprijină Agenția Națională pentru Achiziții Publice în vederea implementării măsurilor stabilite prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și în promovarea politicilor în domeniul achizițiilor publice;

c) asigură coordonarea și coerența procesului de implementare a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, în special în domeniile gestionate de ministerele, organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din Comitet, în acord cu angajamentele internaționale asumate de către Guvern, în special în relația cu Comisia Europeană;

d) asigură îndrumare strategică pentru dezvoltarea funcțiilor și politicilor în sistemul de achiziții publice în legătură directă cu piața, în baza unor consultări periodice cu partenerii externi și cu societatea civilă.

Art. 2 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Conducerea Comitetului este asigurată de către ministrul finanțelor publice, care poate delega această atribuție președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

(2) Ședințele Comitetului au loc în prezența majorității membrilor. Comitetul adoptă hotărâri prin consens.

(3) În cazul în care nu se obține consensul privind măsurile propuse, Comitetul va transmite o informare prim-ministrului, care va decide în condițiile legii.

(4) Hotărârile Comitetului sunt obligatorii pentru ministerele, organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din Comitet.

(5) Concluziile și hotărârile reuniunilor Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de persoana care asigură conducerea Comitetului.

Monitor Dosare

(6) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte de progres cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, precum și informări periodice”.

Art. 3 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Ministerele, organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Ministerele vor fi reprezentate la ședințele Comitetului la nivel de ministru, iar organele de specialitate și instituțiile administrației publice centrale, de către conducătorii acestora.

(3) Miniștrii pot fi reprezentați în ședințele Comitetului la nivel de secretari de stat, desemnați în acest sens.

(4) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor entități publice. Instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2 au calitatea de invitați permanenți la lucrările Comitetului”.

Art. 4 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Art. 4 prevede la primul alineat faptul că în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Comitetul stabilește acțiunile prioritare. Comitetul analizează periodic evoluția gradului de îndeplinire a acestor acțiuni prioritare și decide asupra măsurilor corective.

Potrivit alineatului următor, Comitetul analizează periodic evoluția gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate prin Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, precum și motivele/cauzele eventualelor decalaje.

Conform ultimului alineat, Comitetul va funcționa ca un instrument de garantare a echilibrului instituțional („checks and balances”), care va asigura evaluarea independentă a politicii în domeniu și viziunea strategică.

Art. 5 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că în cadrul Comitetului își desfășoară activitatea grupul de lucru la nivel tehnic, format din experți ai ministerelor, organelor de specialitate și instituțiilor administrației publice centrale, care fac parte din Comitet, și ai instituțiilor ai căror reprezentanți au calitatea de invitați. În acest sens, instituțiile prevăzute la art. 3 desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza și sprijinul necesare în domeniu.

Potrivit alineatului următor, persoanele desemnate în grupul de lucru au obligația de a comunica concluziile reuniunilor tehnice conducătorilor entităților pe care le reprezintă.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilește faptul că grupul de lucru prevăzut la alin. (1) asigură suport tehnic necesar Comitetului în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 6 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Art. 6 dispune la primul alineat: Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima reuniune.

Potrivit alineatului următor, Comitetul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar.

În sfârșit, la ultimul alineat prevede faptul că Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Art. 7 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Conform art. 7, la data intrării în vigoare a respectivei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 privind înființarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor publice (M. Of. nr. 453 din 20 iunie 2014).

Art. 8 Decizia prim-ministrului nr. 236/2015

Potrivit art. 8, anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva decizie.

 

Înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice (Decizia prim-ministrului nr. 236/2015) was last modified: octombrie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter