Înființarea Autorității de Reformă Feroviară și alte acte normative (aprobate de Guvern)

30 sept. 2016
Vizualizari: 1077
Ședința de GuvernActele normativeSumar
28 septembrie 2016Proiect de lege– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016
Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; cu modif. și compl. ult.
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; cu modif. și compl. ult.
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000
– Ordonanța de urgență privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară
Proiecte de hotărâre– Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1872/2005
– Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepționale cu character temporar, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
– Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
– Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2016
– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești”, precum și modificarea anexei la H.G. nr. 381/2009
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiești, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Administrația Națională de Meteorologie
– Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziția internațională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii
– Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la București în data de 24 mai 2016
– Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”
– Hotărâre pentru aprobarea Programului „Construcția de locuințe de serviciu”
– Hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României
– Hotărâre pentru modificarea și completarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007
– Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca țară invitată de onoare, la Festivalul Internațional de artă EUROPALIA 2019
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
– Hotărâre pentru completarea articolului 198 din Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel
– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul  Anefi Ersun
– Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al județului Timiș
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Ungur Valer
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zincă Marius
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Adrian Georgescu – Milano, Republica Italiană)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Anca-Elena Opriș – Lyon, Republica Franceză)
– Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Iulian Nițu – Zajecar, Republica Serbia) și numirea unui consul general (Olyver Marius Dilof – Zajecar, Republica Serbia)
–  Hotărâre privind numirea unui consul general (Gheorghe Dinu – Vârșeț, Republica Serbia)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Ramona Chiriac – Munchen, Republica Federală Germania)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Lucreția Tănase – Bari, Republica Italiană)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Aurelian Neagu – Shanghai, Republica Populară Chineză)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Florea-Tiberiu Trifan – Chicago, Statele Unite ale Americii)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Radu-Dumitru Florea – Stuttgart, Republica Federală Germania)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Iulia Buje – Marsilia, Republica Franceză)
– Hotărâre privind numirea unui consul general (Mugurel Stănescu – Toronto, Canada)

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 28 septembrie 2016 au fost adoptate mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016

Ordonanțe de urgență

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; cu modif. și compl. ult. (M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012; cu modif. ult.)

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; cu modif. și compl. ult. (M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. ult.)

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000 (M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. ult.)

– Ordonanța de urgență privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1872/2005 (M. Of. nr. 109 din 6 februarie 2006; cu modif. ult.)

– Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepționale cu character temporar, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

– Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

– Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2016

– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin H.G. nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești”, precum și modificarea anexei la H.G. nr. 381/2009 (M. Of. nr. 231 din 8 aprilie 2009; cu modif. ult.)

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiești, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale

– Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Administrația Națională de Meteorologie

– Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziția internațională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii (M. Of. nr. 210 din 31 martie 2003; cu modif. ult.)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la București în data de 24 mai 2016

– Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite

– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011; cu modif. ult.)

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” (M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009; cu modif. ult.)

– Hotărâre pentru aprobarea Programului „Construcția de locuințe de serviciu”

– Hotărâre pentru aprobarea Strategiei militare a României

– Hotărâre pentru modificarea și completarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 (M. Of. nr. 823 din 3 decembrie 2007; cu modif. ult.)

– Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca țară invitată de onoare, la Festivalul Internațional de artă EUROPALIA 2019

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (M. Of. nr. 99 din 9 februarie 2016; cu modif. ult.)

– Hotărâre pentru completarea art. 198 din Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 (M. Of. nr. 215 din 23  martie 2016; cu modif. ult.)

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul  Anefi Ersun

– Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al județului Timiș

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Ungur Valer

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zincă Marius

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Adrian Georgescu – Milano, Republica Italiană)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Anca-Elena Opriș – Lyon, Republica Franceză)

– Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Iulian Nițu – Zajecar, Republica Serbia) și numirea unui consul general (Olyver Marius Dilof – Zajecar, Republica Serbia)

–  Hotărâre privind numirea unui consul general (Gheorghe Dinu – Vârșeț, Republica Serbia)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Ramona Chiriac – Munchen, Republica Federală Germania)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Lucreția Tănase – Bari, Republica Italiană)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Aurelian Neagu – Shanghai, Republica Populară Chineză)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Florea-Tiberiu Trifan – Chicago, Statele Unite ale Americii)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Radu-Dumitru Florea – Stuttgart, Republica Federală Germania)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Iulia Buje – Marsilia, Republica Franceză)

– Hotărâre privind numirea unui consul general (Mugurel Stănescu – Toronto, Canada)

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

 

Înființarea Autorității de Reformă Feroviară și alte acte normative (aprobate de Guvern) was last modified: septembrie 30th, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.