Îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentinţe penale. Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare (NCPP)

14 aug. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 417

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 29/2019

NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 597 alin. (7), art. 598 alin. (1) lit. c), art. 599 alin. (1)

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Prin sentința penală nr. 196/F din data de 02 octombrie 2018, Curtea de Apel București, secția I Penală, în baza art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a respins, ca inadmisibilă, contestația la executare formulată de petenții A. și B. împotriva sentinței penale nr. 105/F/09.06.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I Penală.

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut, în esență, că, raportat la obiectul cererilor, respectiv anularea unor acte, precum și rezolvarea laturii civile a cauzei pe temeiul obligării greșite la despăgubiri civile, precum și față de natura juridică a contestației la executare, s-a constatat că prin cererile formulate se tinde la soluționarea în fond a cauzei, ori în cauză judecata s-a făcut atât în fond, cât și în apel, ocazie cu care contestatorii puteau să invoce pretinse greșeli de judecată în fond și în apel, iar prin utilizarea acestui mijloc procesual nu se poate ajunge la modificarea dispozițiilor hotărârii definitive care au intrat în puterea lucrului judecat.

Împotriva sus-menționatei hotărâri a formulat contestație contestatorul B. pentru motivele arătate în scris, astfel cum au fost depuse la dosarul cauzei.

În esență, contestatorul a reiterat susținerile invocate în fața instanței de fond, și anume, îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentințe penale, în sensul că în mod greșit a fost obligat la despăgubiri materiale către S.C. C. S.R.L. alături de alți inculpați, întrucât trebuia să fie obligat la despăgubiri către UAT Dumești.

La termenul de astăzi, 17 ianuarie 2019, în ședință publică, Înalta Curte, din oficiu, a pus în discuție excepția tardivității contestației formulată de contestatorul B..

Contestația formulată de contestatorul B. este tardiv declarată.

Analizând contestația formulată în prezenta cauză de către contestatorul B. prin prisma excepției tardivității declarării aceste căi de atac, Înalta Curte constată că potrivit dispozițiilor art. 598. alin. (1) lit. c) C. proc. civ. pen.., „Contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face (…) când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 599 alin. (1) C. proc. pen.., „Procedura de rezolvare a contestației la executare este cea prevăzută la art. 597”.

Iar în art. 597 alin. (7) C. proc. civ. pen, se arată că „Hotărârile pronunțate în primă instanță în materia executării potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestație la instanța ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare”.

Or, din verificarea actelor aflate la dosar, Înalta Curte constată că minuta sentinței penale nr. 196/F din data de 02 octombrie 2018 a Curții de Apel București, secția I Penală i-a fost comunicată inculpatului B. la data de 15 octombrie 2018, la Penitenciarul Iași, astfel cum rezultă din documentul aflat la dosarul Curții de Apel București și cum, de altfel, menționează însuși contestatorul în contestația formulată, arătând că a primit comunicarea minutei penale sus-menționate „la data de 16.10.2018 prin oficiul poștal”.

Contestatorul B. a declarat prezenta cale de atac la data de 26 octombrie 2018, potrivit ștampilei poștei aplicată pe plic.

Cum hotărârea atacată i-a fost comunicată la data de 15 octombrie 2018, declararea contestației la data de 26 octombrie 2018, s-a făcut cu depășirea termenului procedural de 3 zile prevăzut de dispozițiile art. 599 rap. la art. 597 alin. (7) C. proc. civ. pen, mai sus evocate.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Pe cale de consecință, în considerarea rațiunilor de fapt și de drept anterior expuse, Înalta Curte constată că, contestația declarată de contestatorul B. este tardiv formulată, urmând a fi respinsă ca atare.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) și (6) C. proc. civ. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentințe penale. Procedura de rezolvare a contestației la executare (NCPP) was last modified: iulie 31st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter