Îndeplinirea cerințelor legale pentru extrădarea pasivă. Obligarea persoanei extrădabile la plata cheltuielilor judiciare către stat

17 mai 2022
Vizualizari: 367
  • Legea nr. 302/2004: art. 18 - 35
  • NCPC: art. 275 alin. (2)
  • NCPC: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

S-a constatat că persoana extrădabilă A. a fost reținută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești prin Ordonanța nr. 7150/II/5/2016 din 25 septembrie 2016 pentru o perioadă de 24 ore, începând cu 25 septembrie 2016, orele 22,17 și până la 26 septembrie 2016, orele 22,17, și arestată provizoriu de Curtea de Apel Ploiești, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu 26 septembrie 2016 și până la 25 octombrie 2016, inclusiv, conform încheierii de ședință din 26 septembrie 2016, iar ulterior, prin încheierea de ședință din 24 octombrie 2016, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 234 – 236 C. proc. pen., s-a prelungit măsura arestării provizorii de la 26 octombrie 2016 și până la 24 noiembrie 2016, inclusiv.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 1494 din 5 decembrie 2016)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Instanța de fond a apreciat în mod corect că în cauză sunt îndeplinite cerințele legale pentru extrădarea pasivă, prevăzute în art. 18 – 35 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:

– există o cerere a unui stat străin (Albania), privind extrădarea numitului A., în vederea executării de către acesta a pedepsei de 2 (doi) ani închisoare – aplicată de către Curtea din Tirana, prin hotărâre judecătorească definitivă la 15 aprilie 2015 și în baza căreia a fost emis mandatul de arestare nr. 1174/2015 – în statul solicitant;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– nu este incidentă vreo dispoziție legală dintre cele prevăzute de art. 19 din legea menționată mai sus, privitoare la exceptarea de la extrădare;

– nu există vreun motiv obligatoriu sau opțional de refuz al extrădării, în sensul dispozițiilor art. 21 și 22 din actul normativ susmenționat;

– fapta pentru care se solicită extrădarea este prevăzută ca infracțiune atât de legea statului solicitant, cât și de legea română;

– fapta pentru care se solicită extrădarea este sancționată atât de legea penală a statului solicitant, cât și de legea penală română cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 4 luni;

– fapta pentru care se solicită extrădarea nu este pedepsită cu moartea de către legea statului solicitant;

– nu sunt incidente dispozițiile privitoare la refuzul extrădării, prev. de art. 25, 29-35 din legea menționată mai sus.

În calea de atac a contestației, Înalta Curte a verificat respectarea principiului „non bis in idem” prevăzut de art. 8 din Legea nr. 302/2004, în raport de apărarea invocată de persoana extrădabilă A., în sensul că o instanță din Italia, respectiv Curtea de Apel din Roma, a dispus suspendarea pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, la care a fost condamnat de către autoritățile judiciare din Albania.

Din înscrisurile transmise de autoritățile judiciare din Italia, prin Ministerul Justiției, Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară, la solicitarea Înaltei Curți, nu rezultă că o instanță de judecată din Italia s-ar fi pronunțat în mod definitiv cu privire la aceeași faptă pentru care autoritățile din Albania au dispus condamnarea persoanei solicitate – situație care ar fi determinat limitarea cooperării judiciare, conform art. 8 din Legea nr. 302/2004 – procesul penal finalizat prin pronunțarea sentinței din 25 octombrie 2016 de către Curtea de Apel din Roma, rămasă definitivă la 22 noiembrie 2016, având ca obiect procedura de extrădare pentru aceeași hotărâre de condamnare pronunțată de autoritățile judiciare din Albania.

Pentru considerentele expuse, apreciind că hotărârea atacată este legală și temeinică, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., se va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă A. împotriva sentinței penale nr. 120 din 31 octombrie 2016 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul persoană extrădabilă va fi obligat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 400 lei, va rămâne în sarcina statului, iar onorariul cuvenit interpretului de limbă italiană se va suporta din fondul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Sursa informației: www.scj.ro.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Îndeplinirea cerințelor legale pentru extrădarea pasivă. Obligarea persoanei extrădabile la plata cheltuielilor judiciare către stat was last modified: mai 17th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.