Încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune comise în forma participaţiei improprii. Anularea formelor de executare emise şi dispunerea punerii de îndată în libertate a persoanei condamnate

22 mai 2023
Vizualizari: 574
 • Legea nr. 302/2004: art. 162 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 166 alin. (6)
 • Legea nr. 302/2004: art. 167 alin. (1)
 • NCP: art. 210 alin. (1) lit. a)
 • NCP: art. 213 alin. (1)
 • NCP: art. 38 alin. (1)
 • NCP: art. 598 alin. (1) lit. d)
 • NCPP: art. 16 lit. f)
 • NCPP: art. 274 alin. (3)
 • NCPP: art. 396 alin. (6)
 • NCPP: art. 466
 • NCPP art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a)
 • VCP: art. 215 alin. (1) (2) şi (3)
 • VCP: art. 31 alin. (2)
 • VCP: art. 37 lit. b)
 • VCP: art. 40 alin. (1) şi (3)
 • VCP: art. 41 alin. (2)

Prin sentința penală nr. 167/2021 din data de 25 noiembrie 2021 a Curții de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în baza art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen. a fost respinsă, ca nefondată, contestația la executare formulată de contestatorul A. împotriva executării sentinței penale nr. 112 din 5.08.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul x/2021, definitivă la 5.08.2021.

Pentru a dispune astfel, instanța a reținut că prin sentința penală nr. 112 din 5.08.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, în baza art. 162 alin. (1) și art. 167 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, modificată și completată, recunoaște – hotărârea nr. P372 din 24.04.2018 a Curții de Apel din Liege, definitivă la data de 31.05.2018, prin care persoana transferabilă A., a fost condamnată la 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, prev. de art. 379, 380 r și 4, 383 a, 4 din C. pen. belgian, având corespondent în C. pen. român în infracțiunile de proxenetism, faptă prevăzută și prev. de art. 213 alin. (1) din C. pen. și trafic de persoane, faptă prevăzută și pedepsită de art. 210 alin. (1) lit. a) din C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 190 din 24 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată, în baza actelor și lucrărilor de la dosar și a dispozițiilor legale incidente, Înalta Curte constată că aceasta este fondată, urmând a o admite pentru următoarele considerente:

I. Petentul contestator A. a fost condamnat prin sentința penală nr. 1238/27.09.2016 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin neapelare la 28.11.2016, la pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune comisă în forma participației improprii, prevăzută de art. 31 alin. (2) raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (3) din C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) si a art. 37 lit. b) din C. pen. din 1969.

S-a constat că această infracțiune este concurentă cu infracțiunile ce fac obiectul sentinței penale nr. 1991/22.11.2012 a Judecătoriei Bacău, au fost contopite toate pedepsele stabilite prin cele două hotărâri și s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni, urmând ca inculpatul să execute în final 5 ani închisoare.

Condamnatul a fost arestat la data de 10.12.2016.

Prin decizia penală nr. 1047/5.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, a fost desființată sentința penală nr. 793/12.05.2017 a Judecătoriei Bacău și, în rejudecare, s-a admis cererea de redeschidere a procesului penal formulată de contestatorul A., s-a desființat de drept sentința penală nr. 1238/27.09.2016, s-au anulat formele de executare emise și s-a dispus punerea de îndată în libertate a persoanei condamnate, dacă nu este arestat în altă cauză.

Conform adresei nr. x din 5.10.2017, emisă de Penitenciarul Vaslui, petentul contestator A. a fost pus în libertate la data de 5.10.2017.

Prin decizia penală nr. 699/21.10.2021 a Curții de Apel Bacău a fost desființată sentința penală nr. 1478/3.07.2018 a Judecătoriei Bacău și, în rejudecare, s-a dispus, în temeiul art. 396 alin. (6) cu referire la art. 16 lit. f) din C. proc. pen., încetarea procesului penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune comisă în forma participației improprii, prevăzută de art. 52 alin. (3) raportat la art. 244 alin. (1) și (2), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.

II. Prin sentința penală nr. 112 din 5.08.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, în baza art. 162 alin. (1) și art. 167 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, modificată și completată, a fost recunoscută hotărârea nr. P372 din 24.04.2018 a Curții de Apel din Liege, definitivă la data de 31.05.2018, prin care persoana transferabilă A., a fost condamnată la 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, prev. de art. 379, 380 r și 4, 383 a, 4 din C. pen. belgian, având corespondent în C. pen. român în infracțiunile de proxenetism, faptă prevăzută și prev. de art. 213 alin. (1) din C. pen. și trafic de persoane, faptă prevăzută și pedepsită de art. 210 alin. (1) lit. a) din C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.

În baza art. 166 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 republicată, modificată și completată, s-a dispus executarea în România a pedepsei de 4 ani închisoare și transferul persoanei condamnate A., într-un Penitenciar din România.

Urmare a acestei hotărâri, petentul a fost adus în țară la data de 10.01.2022.

Înalta Curte constată că infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism sunt concurente cu infracțiunea de înșelăciune comisă în forma participației improprii pentru care contestatorul a fost condamnat inițial la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare prin sentința penală nr. 1238/27.09.2016 a Judecătoriei Bacău, sentință prin care i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, astfel cum s-a reținut anterior.

Din această pedeapsă petentul a executat durata de 9 luni și 26 de zile, în perioada 10.12.2016-5.10.2017.

Această hotărâre a fost desființată prin sentința penală nr. 793/12.05.2017 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 1047/5.12.2017 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, iar ulterior, prin sentința penală nr. 1478/3.07.2018 a Judecătoriei Bacău, modificată prin decizia penală nr. 699/21.10.2021 a Curții de Apel Bacău, s-a dispus încetarea procesului penal întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.

Este adevărat că dispozițiile art. 72 din C. pen. se referă la computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate, însă potrivit art. 40 alin. (1) și (3) din C. pen. „dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 39 iar dacă infractorul a executat integral sau parțial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

De asemenea, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, în cazul contopirii pedepselor conform alin. (1) – (4) se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii.

În cauza de față, petentul contestator a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni concurente cu cele pentru care a fost condamnat de autoritățile judiciare din Belgia și a executat o parte din pedeapsa aplicată inițial, respectiv 9 luni și 26 de zile, în perioada 10.12.2016-5.10.2017.

Prin Decizia nr. 293 din 7 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial Nr. 766 din 20 septembrie 2019, Curtea Constituțională, cu referire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (3) din C. pen., a reținut că „… în cazul în care condamnatul, mai înainte de a avea loc contopirea, a executat total sau parțial pedeapsa stabilită prin hotărârea definitivă anterioară, va avea loc computarea pedepsei executate din cea rezultată, urmând să se execute numai restul de pedeapsă rămas neexecutat”.

Prin aceeași decizie s-a mai arătat că: În doctrină s-a subliniat că „în cazul când, în momentul contopirii, vreo pedeapsă s-a stins altfel decât prin executare (de exemplu, prin grațiere sau prescripție), acea pedeapsă nu se ia în considerare și deci nu se compută din durata pedepsei aplicate pentru concurs; dacă însă din pedeapsa stinsă s-a efectuat în parte executarea, înainte de a fi intervenit cauza de stingere, partea executată se va deduce din pedeapsa comună”.

În fapt, astfel cum s-a arătat anterior, petentul contestator a executat 9 luni și 26 de zile pentru săvârșirea unei infracțiuni concurente cu infracțiunile pentru care i-a fost aplicată pedeapsa de 4 ani închisoare de către autoritățile judiciare din Belgia.

În acest sens, Curtea de Apel Bacău a reținut în considerentele deciziei penale nr. 699/21.10.2021 că „instanța de fond a stabilit justificat situația de fapt și existența unor fapte ilicite ale inculpatului…și a stabilit vinovăția inculpatului A., dincolo de orice îndoială. De altfel acesta a recunoscut în totalitate învinuirea adusă aplicându-se procedura simplificată”.

Pe cale de consecință, chiar dacă în cauză de față, urmare a intervenirii prescripției, nu mai sunt incidente dispozițiile art. 39 din C. pen., privind contopirea pedepselor, Înalta Curte consideră că se justifică scăderea perioadei executate anterior din pedeapsa aplicată printr-o hotărâre definitivă, în virtutea dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. d) și ale) art. 40 alin. (3) din C. pen., infracțiunile săvârșite de petentul contestator fiind concurente între ele.

O interpretare contrară ar determina executarea separată, chiar partial, a pedepselor aplicate pentru infracțiuni concurente, ceea ce legiuitorul nu a avut în intenție, iar intervenirea, ulterior, a prescripției răspunderii penale nu poate crea o situație diferită și defavorabilă persoanei condamnate.

Același raționament a fost avut în vedere și în situația grațierii executării unei pedepse sau al amnistiei intervenite după condamnare, situații în care atât practica judiciară, cât și doctrina au stabilit că, în caz de concurs de infracțiuni, se impune scăderea perioadei executate din pedeapsa amnistiată sau a cărei executare a fost grațiată.

Contrar opiniei primei instanțe, Înalta Curte consideră că lipsa unei reglementări exprese pentru situația concretă dedusă judecății nu împiedică aplicarea, pentru identitate de rațiune, a dispozițiilor art. 40 alin. (3) din C. pen., în condițiile în care, în fapt, petentul contestator a săvârșit mai multe infracțiuni concurente, pentru care i-au fost aplicate pedepse cu închisoarea prin hotărâri definitive, una dintre acestea fiind desființată ulterior în procedura prevăzută de art. 466 și următoarele din C. proc. pen.

Pentru toate aceste considerente,în baza art. 598 alin. Ultim, raportat la art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., Înalta Curte va admite contestația declarată de contestatorul A. împotriva sentinței penale nr. 167/2021 din data de 25 noiembrie 2021 a Curții de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, va desființa sentința contestată și în rejudecare:

Va scădea din pedeapsa de 4 ani aplicată contestatorului prin sentința penală nr. P372 din 24.04.2018 a Curții de Apel din Liege, recunoscută prin sentința penală nr. 112/5.08.2021 a Curții de Apel Bacău perioada executată în intervalul 10.12.2016-5.10.2017.

Constatând că, din actele dosarului, rezultă că petentul contestator A. a început executarea pedepsei de 4 ani închisoare în Regatul Belgiei la data de 12.09.2018 și a fost pus în libertate condiționat la data de 2.03.2022, consecință a scăderii, prin prezenta decizie, a perioadei de 9 luni și 26 de zile închisoare, se va constata că această pedeapsă a fost executată în integralitate.

Conform dispozițiilor art. 274 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză vor rămâne în sarcina acestuia.

Sursa informației: www.scj.ro.

Încetarea procesului penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune comise în forma participației improprii. Anularea formelor de executare emise și dispunerea punerii de îndată în libertate a persoanei condamnate was last modified: mai 22nd, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.