Încălcarea principiului unicităţii căii de atac. Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală. Constatarea inadmisibilității recursului formulat de revizuent

2 iul. 2024
Vizualizari: 81
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 341 alin. (8)
  • NCPP: art. 459 alin. (7) teza a II-a

Prin Sentința nr. 3 din data de 13 septembrie 2023 a Judecătoriei Strehaia, pronunțată în Dosarul nr. x/2023, a fost respinsă cererea de revizuire formulată de revizuentul A., în contradictoriu cu intimații Primăria comunei Broșteni, B., C. și D., împotriva Încheierii nr. 71/11.04.2023.

În esență, pentru a dispune astfel, s-a reținut că revizuentul A. a formulat o cerere de revizuire împotriva încheierii Încheierii nr. 71/11.04.2023 pronunțată în Dosarul nr. x/2023 al Judecătoriei Strehaia, prin care, în baza art. 341 alin. (6) lit. a) C. proc. pen., s-a respins ca nefondată plângerea formulată de către petentul A., împotriva ordonanței de clasare din data de 27.01.2023, dată în Dosarul nr. x/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, menținută prin Ordonanța nr. 3/II/2/2023 din data de 22.02.2023 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia. Prin plângerea inițială, revizuentul a susținut că nu este mulțumit de soluția dată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, arătând că Primarul comunei Broșteni împreună cu secretarul și personalul din subordine, au falsificat două adeverințe de impozit pe anii 2022 – 2023, ducând în eroare Tribunalul Mehedinți, care a dat sentința negativă din cauza acelei adeverințe false.

Împotriva acestei încheieri, A. a formulat cerere de revizuire, nemulțumit de soluția pronunțată, susținând în continuare că adeverința emisă de Primăria Broșteni este falsă, fără a menționa cazul de revizuire pe care își întemeiază cererea.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 717 din 31 octombrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând calea de atac formulată în cauză de revizuentul A., Înalta Curte constată că aceasta este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Obiectul prezentei căi de atac îl constituie Sentința penală nr. 3 din data de 13 septembrie 2023 pronunțată de Judecătoria Strehaia, în Dosarul nr. x/2023, prin care s-a respins cererea de revizuire formulată de revizuentul A. împotriva Încheierii nr. 71/11.04.2023 pronunțată de Judecătorul de cameră preliminară în Dosarul nr. x/2023 al Judecătoriei Strehaia, prin care, s-a respins ca nefondată plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanței de clasare din data de 27.01.2023, dată în Dosarul nr. x/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, menținută prin Ordonanța nr. 3/II/2/2023 din data de 22.02.2023 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia.

Hotărârea împotriva căreia petentul revizuent a formulat cererea de revizuire este definitivă, conform dispozițiilor art. 341 alin. (8) C. proc. pen., care prevăd că încheierea prin care s-a pronunțat soluția de respingere a plângerii ca nefondată, prevăzută de alin. (6) al aceluiași text de lege, este definitivă.

De asemenea, soluția atacată în prezenta cauză, Sentința penală nr. 3 din 13.09.2023, prin care s-a respins cererea de revizuire formulată de către revizuentul A. este definitivă, conform dispozițiilor art. 459 alin. (7) teza a II-a C. proc. pen., potrivit cărora sentința prin care este respinsă cererea de revizuire, după analiza admisibilității în principiu, este supusă aceleiași căi de atac ca și hotărârea la care se referă revizuirea.

Din interpretarea dispozițiilor art. 459 alin. (7) teza a II-a C. proc. pen. rezultă că în situația în care hotărârea la care se referă revizuirea nu este supusă niciunei căi de atac, pe cale de consecință, hotărârea prin care este respinsă cererea de revizuire nu este supusă niciunei căi de atac.

Prin urmare, în raport de obiectul cauzei, se constată că în prezenta cauză revizuentului A. nu îi este recunoscută calea de atac împotriva Sentinței penale nr. 3 din data de 13 septembrie 2023 pronunțată în Dosarul nr. x/2023 prin care s-a respins cererea de revizuire, întrucât a fost formulată împotriva unei soluții nesusceptibile de reformare.

Așadar, prin promovarea acesteia, revizuentul A. a încălcat principiul unicității căii de atac prevăzut de lege. Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților și din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României.

C. proc. pen. reglementează hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac care pot fi exercitate împotriva acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârilor.

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual.

Față de cele arătate, în condițiile în care calea de atac de față a fost exercitată împotriva unei încheieri definitive, Înalta Curte va constata inadmisibilitatea recursului formulat de revizuent, urmând a-l respinge ca atare.

În consecință, față de cele reținute, Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge, ca inadmisibil, recursul formulat de recurentul revizuent A. împotriva Sentinței nr. 3 din data de 13 septembrie 2023 a Judecătoriei Strehaia, pronunțată în Dosarul nr. x/2023.

În raport cu soluția dispusă, în temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga recurentul revizuent la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Încălcarea principiului unicității căii de atac. Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală. Constatarea inadmisibilității recursului formulat de revizuent was last modified: iulie 1st, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.