Încălcarea principiului legalităţii. Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală. Contestație respinsă ca inadmisibilă (L. nr. 111/2008, L. nr. 302/2004, Constituția României, NCPP)

24 iun. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 340

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 177/2018

L. nr. 111/2008: art. 18; L. nr. 302/2004: art. 47 alin. (1); NCPP: art. 275 alin. (2), art. 425^1 alin. (1); Constituția României: art. 129

Inteligența artificială în materie penală

Conform art. 18 din Legea nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007, dacă persoana căutată consimte să fie predată către statul solicitant, statul solicitat poate, în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute de sistemul său juridic, să predea persoana respectivă cât mai repede posibil, fără alte proceduri. Consimțământul persoanei poate include renunțarea sa la protecția oferită de regula specialității.

Potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, care poartă denumirea marginală „extrădarea voluntară”, persoana extrădabilă are dreptul să declare în fața instanței că renunță la beneficiile pe care i le poate conferi legea de a se apăra împotriva cererii de extrădare și că își dă consimțământul să fie extrădată și predată autorităților competente ale statului solicitant. Declarația sa este consemnată într-un proces-verbal, semnat de președintele completului de judecată, grefier, persoana extrădabilă, avocatul ei și de interpret. După ce instanța constată că persoana extrădabilă este pe deplin conștientă de consecințele opțiunii sale, instanța, luând și concluziile procurorului, examinează dacă nu există vreun impediment care exclude extrădarea. Dacă se constată că extrădarea voluntară este admisibilă, instanța ia act despre aceasta prin sentință și dispune totodată asupra măsurii preventive necesare să fie luată până la predarea persoanei extrădabile. Sentința este definitivă, se redactează în 24 de ore și se transmite de îndată, în copie legalizată, Ministerului Justiției, pentru a proceda conform legii.

Analizând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că persoana extrădabilă A., cu prilejul audierii sale de către instanța de fond, aceasta a arătat că este de acord să fie extrădată în Statele Unite ale Americii.

Prin urmare, în raport de dispozițiile legale anterior enunțate, persoanei extrădabile A. nu îi este recunoscută calea de atac a contestației împotriva Sentinței penale nr. 29/F din 13 februarie 2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, câtă vreme aceasta a uzat de dreptul său de a opta pentru lipsa unei opoziții la extrădare, respectiv extrădarea voluntară prin exprimarea consimțământului în acest sens.

De altfel, potrivit dispozițiilor art. 425^1 alin. (1) C. proc. pen., calea de atac a contestației se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres (…), așa încât o hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac ale hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii. Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție prevăzând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și al principiului constituțional al egalității în fața legii și autorităților, și din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României.

Pentru aceste considerente, va respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de persoana extrădabilă A. împotriva Sentinței penale nr. 29/F din 13 februarie 2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatoarea persoană extrădabilă la plata sumei de 100 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar în raport de alin. (6), onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 420 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Încălcarea principiului legalității. Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală. Contestație respinsă ca inadmisibilă (L. nr. 111/2008, L. nr. 302/2004, Constituția României, NCPP) was last modified: iunie 19th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter