Inadmisibilitate. Formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare, în cauză nefiind incidentă nicio cale ordinară sau extraordinară de atac

24 iun. 2024
Vizualizari: 42
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 431
  • NCPP: art. 432 alin. (4)

Împotriva Deciziei penale nr. 829/18.12.2014 pronunțată de Curtea de Apel Iași în Dosarul nr. x/2011 a formulat contestație în anulare inculpatul A..

Prin încheierea din 06.02.2023, Curtea, în baza art. 431 alin. (2) C. proc. pen., a admis în principiu contestația în anulare promovată de contestator.

De asemenea, prin încheierea de ședință din data de 06.03.2023, Curtea a dispus reunirea Dosarului nr. x/2023 la Dosarul nr. x/2022, în vederea bunei înfăptuiri a activității de judecată, în condițiile în care cauzele au același obiect, calea de atac este formulată de aceeași persoană, împotriva aceleiași decizii și pentru același temei.

Curtea de apel, analizând contestațiile în anulare (ce au fost reunite) formulate de condamnatul A., împotriva Deciziei penale nr. 828 din 18 decembrie 2014, pronunțată de aceeași instanță în Dosarul nr. x/2011, prin Decizia penală nr. 304 din 21 martie 2023, pronunțată în Dosarul nr. x/2022, le-a respinse, ca nefondate.

Împotriva acestei decizii, inculpatul A. a înțeles să promoveze o cale de atac, pe care a intitulat-o fie „recurs”, fie „contestație în anulare”.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 281/A din 3 octombrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând hotărârea atacată prin prisma excepției invocate din oficiu, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 432 alin. (4) C. proc. pen. sentința dată în contestația în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă, aceste dispoziții reglementând procedura de judecare a contestației în anulare după parcurgerea procedurii prealabile și anume, admiterea în principiu, prevăzută de art. 431 C. proc. pen.. În această cauză, prin decizia apelată, Curtea de apel a examinat admisibilitatea în principiu a contestației în anulare promovate împotriva deciziei de condamnare, și a respins-o, ca inadmisibilă, iar în dispozitivul acestei hotărâri s-a menționat faptul că aceasta este definitivă.

Prin Decizia nr. 5/2015, publicată în Monitorul oficial din 10 aprilie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a statuat că în concepția C. proc. pen., atât încheierea prin care se dispune admiterea în principiu a contestației în anulare, cât și sentința sau decizia prin care se dispune respingerea, ca inadmisibilă, a contestației în anulare, în cadrul procedurii de examinare a admisibilității în principiu, prevăzută în art. 431 din C. proc. pen., sunt hotărâri definitive, nesupuse căii de atac a apelului. Așadar, hotărârile judecătorești pronunțate în etapa admiterii în principiu a contestației în anulare, etapă reglementată distinct în dispozițiile art. 431 din C. proc. pen., sunt definitive.

De asemenea, jurisprudența Înaltei Curți, secția penală (Deciziile nr. 13/A/2022, nr. 251/A/2020, nr. 376/A/2019, nr. 319/A/2018, nr. 22/A/19 aprilie 2022) a subliniat în mod constant caracterul definitiv al hotărârii prin care instanța respinge, ca inadmisibilă, contestația în anulare.

Se constată că în cauză inculpatul A. a formulat o cale de atac, pe care a denumit-o fie „recurs”, fie „contestație în anulare”, împotriva Deciziei penale nr. 304 din 21 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2022, prin care au fost soluționate tocmai contestațiile în anulare declarate de acesta.

Astfel, se observă că a formulat o cale de atac împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare, în cauză nefiind incidentă nicio cale ordinară (apel) sau extraordinară de atac (contestație în anulare), decizia penală atacată de contestator fiind definitivă.

Așadar, declarând cale de atac împotriva unei hotărâri definitive, condamnatul a învestit Înalta Curte de Casație și Justiție cu soluționarea unei căi de atac ce nu întrunește cerințele textelor de lege menționate mai sus și, în consecință, nu este admisibilă potrivit dreptului comun.

De asemenea, având în vedere dispozițiile legale precitate și Decizia nr. 5/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, hotărârea atacată nu este susceptibilă de a fi atacată nici pe calea extraordinară de atac a contestației în anulare.

Având în vedere dispozițiile art. 129 din Constituție care prevăd că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii, precum și dispozițiile art. 21 din legea fundamentală privind liberul acces la justiție, se constată că în C. proc. pen. sunt reglementate hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac ordinare care pot fi exercitate împotriva acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârilor. Or, recunoașterea unei căi de atac în situații neprevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac și, din acest motiv, apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, va respinge, ca inadmisibilă, calea de atac formulată de contestatorul A. împotriva Deciziei nr. 304 din 21 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2022.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Inadmisibilitate. Formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare, în cauză nefiind incidentă nicio cale ordinară sau extraordinară de atac was last modified: iunie 21st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.