ÎN CURÂND PE UJMAG.RO

11 iun. 2024
Vizualizari: 20
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Avocați în agora

Avocați în agora

Avocați în agora

(Re)Întâlnirea, peste timp, cu avocați care au scris istoria profesiei sau care s-au afirmat ca oameni politici, diplomați, scriitori, profesori universitari este unul dintre obiectivele proiectului „Avocați în Agora”, inițiat în anul 2020 de Asociația academică „Vespasian V. Pella” din Iași și derulat în parteneriat cu Baroul Iași și cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Având în vedere metamorfozele organizării profesiei în cei aproape 160 de existență (de la constituirea prin lege a „Corpului de advocați”) și provocările actuale determinate de intersecțiile dintre ordinile juridice (internă, internațională, comunitară), un alt deziderat este acela al dialogului profesional pe teme de mare actualitate.

Incluzând lucrări prezentate la cea de-a treia conferință cu acest titlu, volumul de față cuprinde atât evocări ale unor mari personalități care constituie modele demne de urmat (Vespasian I. Pella, Sarmiza Bilcescu, Nicolae Titulescu, Ionel Teodoreanu, Constantin Stere), cât și reflecții ale confraților noștri privind: mediatizarea procedurilor judiciare și impactul mediatizării asupra desfășurării procesului, minimizarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului judiciar, rolul apărării în fața Curții Penale Internaționale, principiile fundamentale ale avocatului european, dificultățile și provocările în exercitarea profesiei de avocat penalist în Franța și avocatura în… Metavers.

Ne bucurăm că la întâlnirile din agora, juriștilor li s-au alăturat iubitorii de istorie și de literatură care, urmând modelul lui Vespasian V. Pella, privesc spre trecut cu reverență și spre viitor cu încrederea că „ține de clarviziunea și de înțelepciunea noastră să ajungem la ora la care destinele se leagă” într-o necesară fraternitate…

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Studii de dreptul proprietății intelectuale. Ediția a II-a, revizuită și adăugită de Anca Bogdan și Teodora Drăghici

Studii de dreptul proprietății intelectuale. Ediția a II-a, revizuită și adăugită de Anca Bogdan și Teodora Drăghici

Studii de dreptul proprietății intelectuale. Ediția a II-a, revizuită și adăugită de Anca Bogdan și Teodora Drăghici

„Studii de dreptul proprietății intelectuale”, ediția a II-a, reunește o selecție valoroasă de articole publicate în reviste de specialitate de prestigiu. Lucrarea oferă perspective inovatoare și soluții practice pentru provocările actuale în domeniul proprietății intelectuale, reflectând expertiza și contribuțiile semnificative ale autorului în peisajul juridic românesc.

Cartea încorporează 40 de studii pe diverse teme din domeniul protecției juridice a creației intelectuale în România, publicate de prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, ca unic autor ori în colaborare, în reviste de specialitate, precum „Dreptul”, „Revista română de dreptul proprietății intelectuale” și „Pandectele Române”, precum și în volume ale unor manifestări științifice.

Lucrarea își relevă utilitatea în demersurile normative, doctrinare sau jurisprudențiale, atât din perspectiva valențelor sale documentare, cât mai ales din perspectiva numeroaselor propuneri de lege ferenda pentru perfecționarea reglementărilor din materia protecției juridice a creației intelectuale.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Recursul în procesul civil. Jurisprudență relevantă

Recursul în procesul civil. Jurisprudență relevantă

Recursul în procesul civil. Jurisprudență relevantă

Prezenta lucrare își propune să ofere repere concrete privind jurisprudența instanțelor în materia căii extraordinare de atac a recursului, cu exemplificarea hotărârilor judecătorești relevante în ceea ce privește obiectul recursului, subiectele recursului, motivele de casare și soluțiile ce pot fi pronunțate de instanțele de control judiciar.

Analiza jurisprudenței prezentate deschide posibilitatea configurării precise a limitelor învestirii instanței de recurs, a criticilor ce pot fi încadrate în motivele de casare, a limitelor casării și rejudecării după casare.

Lucrarea cuprinde șase capitole, organizate în secțiuni, în care sunt structurate hotărârile judecătorești în funcție de obiectul recursului, de soluțiile pronunțate de instanțe și de considerentele relevante ale hotărârilor.

Unele hotărâri sunt însoțite de note ale autorului referitoare la reglementarea legală existentă în prezent și la soluții diferite pronunțate de instanțele judecătorești cu privire la aceeași problemă de drept.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Legea nr. 393/2023 privind statutul asistentului judecătorului. Comentariu pe articole

Legea nr. 393/2023 privind statutul asistentului judecătorului. Comentariu pe articole

Legea nr. 393/2023 privind statutul asistentului judecătorului. Comentariu pe articole

Introducerea unei noi categorii profesionale în structura organizatorică a instanțelor constituie fără îndoială o provocare și o chemare pentru îmbunătățirea performanțelor unui sistem judiciar deseori criticat sub aspectul celerității și eficienței actului de justiție.

Reprezentând una dintre cele mai controversate inițiative legislative din ultima perioadă, statutul asistentului judecătorului a determinat o întreagă serie de întrebări și îngrijorări ținând de modul de implementare și implicațiile practice ale acestuia, fie că vorbim de selecția, formarea, evaluarea sau desfășurarea activității propriu-zise.

Asistentul judecătorului, reglementat ca personal de suport menit să sprijine activitatea judecătorilor fără a avea responsabilități proprii de natură judiciară, determină o discuție firească și despre definirea rolului judecătorului, despre ceea ce este esențial și ce poate fi delegat în activitatea sa, observațiile venite atât din mediul academic, cât și din cel profesional, consolidând înțelegerea principiilor de bază ale organizării judiciare cu relevanță asupra acestei delimitări.

Lucrarea de față își propune să aducă un plus de claritate și să constituie un liant între, pe de o parte, un cadru normativ calificat de Curtea Constituțională drept „suplu” și cu un grad asumat de generalitate și, pe de altă parte, realitatea practică într-un domeniu sensibil ce îndeamnă deopotrivă la cunoaștere și responsabilitate.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Contractele de afaceri. Asimetrii și alte imperfecțiuni

Contractele de afaceri. Asimetrii și alte imperfecțiuni

Contractele de afaceri. Asimetrii și alte imperfecțiuni

În ipostazele lor practice, toate contractele sunt imperfecte: de la contractele dezechilibrate, la cele incomplete; de la asimetriile native, la cele survenite; de la incompletitudinea incidentală, la omisiunile deliberate; de la dezechilibrele economice, între prestații, la dezechilibrele juridice, între drepturi și obligații; de la asimetriile naturale, la cele provocate; de la dezechilibrele marginale, la excese; de la imperfecțiunile acceptabile, la cele intolerabile; de la carențele corectabile convențional, la cele care presupun intervenții normative sau judiciare; de la deficiențele compatibile cu supraviețuirea contractului, la cele care determină suprimarea acestuia.

Analizele care alcătuiesc cartea de față – eminamente ilustrative – privesc atât concepte, instrumente și mecanisme ale dreptului comun incidente în afaceri (e.g.: calificarea contractelor, acordul suficient, prețul contractual, leziunea, impreviziunea, clauza penală), cât și concepte, instrumente și mecanisme proprii dreptului afacerilor (e.g.: contractele de adeziune, smart contracts, regulile și standardele de comportament în afaceri, reputația comercială, răspunderea pentru insolvență, capitalul social, clauzele abuzive, datele cu caracter personal, creditele bancare, criptomonedele). Studiile relevă contextul în care imperfecțiunile apar, criteriile după care pot fi identificate și remediile care pot fi activate, utilizând uneori aparatul conceptual și instrumentarul metodologic al analizei economice a dreptului.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

ÎN CURÂND PE UJMAG.RO was last modified: iunie 12th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: