Impozitul pe profit. Impozitul pe venit. Contribuții sociale obligatorii. TVA

27 mart. 2018
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2457

Legea nr. 72/2018 privind aprobarea O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*intrare în vigoare: 26 martie 2018, M. Of. nr. 260/ 23 mar. 2018; prevederile referitoare la TVA se aplică de la 1 aprilie 2018)

Prin Legea nr. 72/2018 se aduc modificări O.G. nr. 25/2017 sub următoarele aspecte:

I. Titlul II – Impozitul pe profit

1.1. Prevederile conform cărora cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate au deductibilitate limitată, se abrogă. Aceste prevederi se înlocuiesc cu limitarea deductibilității pierderii nete generate de cesionarea creanțelor în limita unui plafon de 30% din valoarea acesteia. La prima cesiune, pierderea netă este egală cu diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate. La cesiunile ulterioare, pierderea netă se calculează ca diferență între prețul de cesiune și costul de achiziție al creanței.

II. Titlul III – Impozitul pe venit

2.1. Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, în folos propriu, sunt cheltuieli deductibile pentru persoanele care desfășoară activități independente în limita plafonului de 400 euro anual.

Nota. Față de reglementarea anterioară, este eliminată referința la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru definirea serviciilor medicale furnizate pe bază de abonament.

2.2. În cazul salariaților, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator, sunt avantaje neimpozabile dacă nu depășesc plafonul de 400 euro.

Nota. Față de reglementarea anterioară, este eliminată referința la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru definirea serviciilor medicale furnizate pe bază de abonament.

2.3. Serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite pentru angajații proprii sau alți beneficiari de venituri din salarii și asimilate, altele decât cele obligatorii sau cele menționate la pct. 2.2., sunt considerate avantaje în natură, impozabile.

2.4. La determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate, la stabilirea bazei de calcul se deduc primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate pe bază de abonament, suportate de către angajați.

Nota. Față de reglementarea anterioară, este eliminată referința la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru definirea serviciilor medicale furnizate pe bază de abonament.

III. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

3.1. În mod similar impozitului pe venit, primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate pe bază de abonament, suportate de angajator, care se încadrează în plafonul legal (400 euro/an) nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Nota. Față de reglementarea anterioară, este eliminată referința la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru definirea serviciilor medicale furnizate pe bază de abonament.

IV. Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

4.1. Noul plafon până la care întreprinderile mici pot aplica regimul special de scutire de TVA este de 88.500 euro (65.000 euro, în vechea reglementare), echivalent lei 300.000 lei (220.000 lei, în vechea reglementare).

4.2. Persoanele impozabile înființate anterior anului 2018 care depășesc plafonul de 220.000 lei în perioada 1 ianuarie 2018 – 1 aprilie 2018 (perioada de referință) au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA. Dacă nu au depășit acest plafon în perioada de referință, atunci vor solicita înregistrarea dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

4.3. Persoanele impozabile înființate în perioada 1 ianuarie 2018 – 1 aprilie 2018 (perioada de referință), solicită înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 220.000 lei în această perioadă. Dacă nu au depășit acest plafon, atunci vor solicita înregistrarea dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018.

4.4. Persoanele impozabile înființate începând cu data de 1 aprilie 2018 au obligația înregistrării în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018.

4.5. Prin excepție de la regulile de mai sus, întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire și a căror cifră de afaceri depășește plafonul în luna martie 2018, urmând ca obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA să se aplice de la 1 aprilie 2018, nu au obligația solicitării înregistrării decât dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018.

4.6. Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada de referință ca urmare a depășirii plafonului de 220.000 lei, pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA începând cu data de 1 aprilie 2018 în vederea aplicării regimului special de scutire cu condiția ca la data solicitării scoaterii din evidență să nu fi depășit plafonul de 300.000 lei.

4.7. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018, pot solicita scoaterea din evidență începând cu data de 1 aprilie 2018 dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) nu au depășit plafonul de 220.000 lei în anul 2017 și
b) nu au depășit până la data solicitării plafonul de 300.000 lei.

4.8. Solicitarea de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se depune la organul fiscal în perioada 1-10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de contribuabil. Organul fiscal este obligat să soluționeze solicitarea până la sfârșitul lunii în care aceasta a fost depusă.

4.9. Anularea este valabilă începând cu data comunicării deciziei de anulare. Până la această dată, contribuabilului îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Astfel, Contribuabilul are obligația depunerii ultimului decont de TVA, indiferent de perioada fiscală aplicată până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare. În acest decont vor fi evidențiate efectele tuturor ajustărilor de taxă.

Impozitul pe profit. Impozitul pe venit. Contribuții sociale obligatorii. TVA was last modified: aprilie 17th, 2018 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter