Conferință Importanța vădită a Dreptului Execuțional Civil pentru buna funcționare a unui Stat de Drept. L'importance évidente du droit de l'exécution civile pour le bon fonctionnement d'un État de droit. The obvious importance of Civil Enforcement Law for the proper functioning of a State of Law - in memoriam Jacques Isnard

1184       0

Importanța vădită a Dreptului Execuțional Civil pentru buna funcționare a unui Stat de Drept. L’importance évidente du droit de l’exécution civile pour le bon fonctionnement d’un État de droit. The obvious importance of Civil Enforcement Law for the proper functioning of a State of Law –  in memoriam Jacques Isnard 📅 28 - 29 octombrie 2021 Importanța vădită a Dreptului Execuțional Civil pentru buna funcționare a unui Stat de Drept. L’importance évidente du droit de l’exécution civile pour le bon fonctionnement d’un État de droit. The obvious importance of Civil Enforcement Law for the proper functioning of a State of Law – in memoriam Jacques Isnard

Data 28 - 29 octombrie 2021
Locația Online

Universitatea „Ovidius”, Constanța, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu-Mureș, Universitatea „Titu Maiorescu”, București, Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România și Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești organizează conferința: „Importanța vădită a Dreptului Execuțional Civil pentru buna funcționare a unui Stat de Drept. L’importance évidente du droit de l’exécution civile pour le bon fonctionnement d’un État de droit. The obvious importance of Civil Enforcement Law for the proper functioning of a State of Law – in memoriam Jacques Isnard”, aceasta va avea loc la București în data de 28 și 29 octombrie 2021.

 

Vizualizați conferința și pe paginile noastre de FACEBOOK și LINKEDIN

PROGRAMUL CONFERINȚEI

 Ziua I – joi, 28 octombrie 2021

 9,30-10,00 – Deschiderea conferinței. Alocuțiuni:

 – Prof. univ. dr. Adrian Stoica, decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

– Conf. univ. dr. Daniel Ștefan, decan, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

– Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș, decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

– Conf. univ. dr. Sebastian Spinei, decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

– Executor judecătoresc Marius Iacob Morari, președinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România

– Conf. univ. dr. Eugen Hurubă, director, Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România

– Executor judecătoresc Marc Schmitz, președinte, Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești

10,00-12,30

Secțiunea I: Principiile și obiectul dreptului execuțional civil

Moderator: prof. univ. dr. Adrian Stoica, decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

– Prof. univ. dr. h.c. Marin Voicu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța: Considerații privind statutul profesiei juridice de executor judecătoresc

– Prof. univ. dr. h.c. Ioan Leș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Căile de atac în materia executării silite

– Executor judecătoresc Patrick GielenDreptul execuțional civil în temeiul Convenției europene a drepturilor omului

– Prof. univ. dr. Guillaume Payan, Facultatea de Drept din Toulon: Normele europene de executare silită: între inovații și speranțe spulberate

– Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș: Despre bunuri în reglementarea actualului Cod civil

– Prof. univ. dr. Adrian Stoica, decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța: Dreptul la o bună judecată și dreptul la o bună executare – drepturi autonome ale procesului civil echitabil

12,30-16,00

Secțiunea a II-a: Participanții dreptului execuțional civil și responsabilitățile acestora

Moderator: prof. univ. dr. Vasile Drăghici, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

– Prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina, Tribunalul Ilfov: Instanța – un altfel de participant la executarea silită

– Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov: Valorificarea principiilor în situații concrete ale executării silite

– Executor judecătoresc Jos UitdehaagRolul și responsabilitățile părților în procesul de executare

– Prof. univ. dr. Vasile Drăghici, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța: Particularități ale infracțiunii de abuz în serviciu, cu privire specială asupra activității executorului judecătoresc

 

Ziua II – vineri, 29 octombrie 2021

9,30-12,30

Secțiunea a III-a: Contestația la executare și alte acțiuni judiciare specifice Dreptului execuțional civil

Moderator: executor judecătoresc Bogdan Dumitrache

– Prof. univ. dr. h.c. Natalie Fricero, Universitatea din Nisa, Coasta de Azur: Actualități ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de aplicare a legii

– Executor judecătoresc Françoise AndrieuxContestația la executare – valori interne și comunitare

– Conf. univ. dr., jud. Ioan Gârbuleț, Curtea de Apel Târgu Mureș: (In)Admisibilitatea intervenției creditorului fiscal în procedura execuțională de drept comun

– Executor judecătoresc Bogdan DumitracheRolul activ al executorului… un simplu corespondent, în faza executării silite, al rolului activ al judecătorului?

12,30-15,00

Secțiunea a IV-a: Modalități și forme de executare corespunzătoare Dreptului execuțional civil

Moderator: conf. univ. dr. Eugen Hurubă, director, Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România

– Executor judecătoresc Marc Schmitz, președinte, Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești: Urmărirea activelor digitale, provocări pentru executorii judecătorești și pentru Stat

– Executor judecătoresc Matthieu ChardonCheltuielile de executare și onorariile executorilor ‒ principii și aplicații

– Lect. univ. dr. Cristina Duță, Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” din Constanța: Executarea silită a creanțelor fiscale derivate din măsurile de confiscare specială a bunurilor, produs al infracțiunii. Prescriptibilitatea creanței sau despre supercreanța fiscală a statului

– Lect. univ. dr. Roxana-Maria Roba, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș: Considerații privind executarea hotărârilor judecătorești în litigiile de muncă

– Conf. univ. dr. Eugen Hurubă, director, Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România: Aspecte privind admiterea cererii de executare silită și încuviințarea executării silite

 


Université « Ovidius » de Constanta 

Université de Médecine, Pharmacie, Science et Technologie « George Emil Palade » de Targu Mures 

Université « Titu Maiorescu » de Bucarest 

Union internationale des huissiers de justice 

L’Union nationale des huissiers de justice, Roumanie 

Centre national de formation et de perfectionnement des huissiers de justice, Roumanie 

organisent la Conférence : 

L’IMPORTANCE ÉVIDENTE DU DROIT CIVIL DE L’APPLICATION POUR LE PROPRE FONCTIONNEMENT D’UN ETAT DE DROIT 

IN MEMORIAM JACQUES ISNARD 

 Bucarest, les 28-29 octobre 2021 

AGENDA DE LA CONFÉRENCE 

Ière Journée de la Conférence – Jeudi, le 28 octobre 2021 

9h30-10h00 – L’Ouverture de la Conférence L’importance évidente du droit civil de l’application pour le propre fonctionnement d’un état de droit. Discours : 

 – Professeur Adrian Stoica, doyen, Faculté de droit et des sciences administratives, Université « Ovidius » de Constanta 

– Professeur agrégé Daniel Stefan, doyen, Faculté d’économie et de droit, Université de médecine, pharmacie, science et technologie « George Emil Palade » de Targu Mures 

– Professeur agrégé Manuela Tabaras, Doyenne, Faculté de droit, Université « Titu Maiorescu » de Bucarest 

– Professeur agrégé Sebastian Spinei, Doyen, Faculté de droit, Université « Lucian Blaga » de Sibiu 

– Maître de conférences Nicolae-Horia Tit, Vice-doyen, Faculté de droit, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi 

– Huissier de justice Marius Iacob Morari, Président, Union nationale des huissiers de justice, Roumanie 

– Professeur agrégé Eugen Huruba, Directeur, Centre national de formation et de perfectionnement des huissiers de justice, Roumanie 

– Huissier de justice Marc Schmitz, Président, Union internationale des huissiers de justice 

 10h00-12h30 

Section I : Les principes et l’objet du droit civil de l’exécution 

Modérateur : Professeur Adrian Stoica, Doyen, Faculté de droit et des sciences administratives, Université « Ovidius » de Constanta 

– Professeur Honoris Causa Marin Voicu, Faculté de droit et des sciences administratives, Université « Ovidius » de Constanța : Considérations sur le statut de la profession juridique d’huissier de justice

– Professeur Honoris Causa Ioan Leș, Université « Lucian Blaga » de Sibiu : recours en cas d’exécution forcée  

– Huissier de justice Patrick Gielen : Droit civil de l’exécution sous la Convention européenne des droits de l’homme 

– Professeur Guillaume Payan, Faculté de droit, Université de Toulon : Règles d’exécution européennes : entre innovations et espoirs brisés 

– Professeur Teodor Bodoasca, président, Université « Dimitrie Cantemir », Târgu-Mureș : À propos des biens dans la réglementation du Code civil en vigueur 

– Professeur Adrian Stoica, doyen, Faculté de droit et des sciences administratives, Université « Ovidius » de Constanța : Le droit à un bon jugement et le droit à une bonne exécution – des droits autonomes d’une proces équitable

 12.30-16.00 

Section II : Les acteurs du droit civil de l’exécution et leur responsabilité 

Modérateur : Professeur Vasile Drăghici, Faculté de droit et sciences administratives, Université „Ovidius” de Constanta 

– Professeur, juge Evelina Oprina, Tribunal d’Ilfov : Le Tribunal – un participant particulier à l’exécution forcée 

– Juge Vasile Bozeșan, Tribunal d’Ilfov : La mise en valeur des principes fondamentaux dans les situations concrètes d’exécution forcée 

– Huissier de justice Jos Uitdehaag : Le rôle et les responsabilités des parties dans le processus d’exécution 

– Professeur Vasile Drăghici, Faculté de droit et sciences administratives, Université « Ovidius » de Constanta : Particularités de l’infraction d’abus de pouvoir, avec une attention particulière à l’activité de l’huissier de justice 

 IIème Journée de la Conférence – Vendredi, le 29 octobre 2021 

9h30-12h30 

Section III : Opposition à l’exécution et autres actions judiciaires spécifiques au droit civil de l’exécution 

Modérateur : Huissier de justice Bogdan Dumitrache, Centre national de formation et de perfectionnement des huissiers de justice, Roumanie 

– Professeur Honoris Causa Natalie Fricero, Université de Nice, Côte d’Azur : Actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière répressive 

– Huissier de justice Françoise Andrieux : Recours contre l’exécution – valeurs internes et valeurs communautaires 

– Professeur agrégé Ioan Garbulet, Juge, Cour d’appel de Targu Mures : (Ir)Recevabilité de l’intervention du créancier fiscal dans la procédure d’exécution de droit commun 

– Huissier de justice Bogdan Dumitrache, Centre National de Formation et de Perfectionnement Professionnel des Huissiers de Justice, Roumanie : Le rôle actif de l’exécuteur… un simple correspondant, en phase d’exécution forcée, du rôle actif du juge ? 

 12h30-15h00 

Section IV : Modalités et formes d’exécution correspondant au droit civil de l’exécution 

Modérateur : Professeur agrégé Eugen Huruba, Directeur, Centre national de formation et de perfectionnement professionnel des huissiers de justice, Roumanie 

– Huissier de justice Marc Schmitz, Président, Union internationale des huissiers de justice : poursuite des actifs numériques, défis pour les huissiers de justice et l’État 

– Huissier de justice Matthieu Chardon : Les frais d’exécution et les dépenses associées : les principes et leur mise en pratique 

– Maître de conférences Cristina Duta, Faculté de droit, Université « Ovidius » de Constanta : Exécution forcée de créances fiscales découlant de mesures spéciales de confiscation de biens, produits du crime. Sur la prescription de la créance et la super-créance fiscale de l’État 

– Maître de conférences Roxana-Maria Roba, Université « Petru Maior » de Targu Mures : Considérations concernant l’exécution des décisions de justice dans les conflits du travail 

– Professeur agrégé Eugen Huruba, Directeur, Centre national de formation et de perfectionnement des huissiers de justice, Roumanie : Aspects concernant l’admission de la demande d’exécution et l’approbation de l’exécution 


„Ovidius” University of Constanța 

„George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș 

„Titu Maiorescu” University of Bucharest 

International Union of Bailiffs 

The National Union of Bailiffs in Romania 

National Center for Training and Professional Improvement of Bailiffs in Romania 

organize the Conference: 

 THE OBVIOUS IMPORTANCE OF CIVIL ENFORCEMENT LAW FOR THE PROPER FUNCTIONING OF THE RULE OF LAW 

 IN MEMORIAM JACQUES ISNARD 

Bucharest, October 28th-29th, 2021 

 Conference Agenda 

 1st Day – Thursday, October 28th, 2021 

9.30-10.00 – Opening of the conference. Keynote Addresses: 

– Prof. Adrian Stoica, Ph.D., Dean, Faculty of Law and Administrative Sciences, „Ovidius” University of Constanța 

– Ph.D. Assoc. Prof. Daniel Ștefan, Dean, Faculty of Economics and Law, “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș 

– Ph.D. Assoc. Prof. Manuela Tăbăraș, Dean, Faculty of Law, „Titu Maiorescu” University of Bucharest 

– Ph.D. Assoc. Prof. Sebastian Spinei, Dean, Faculty of Law, „Lucian Blaga” University of Sibiu 

– Assistant Professor, Ph.D. candidate Nicolae-Horia Țiț, Vice Dean, Faculty of Law, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 

– Bailiff Marius Iacob Morari, President, National Union of Bailiffs of Romania 

– Ph.D. Assoc. Prof. Eugen Hurubă, Director, National Center for Training and Improvement of Bailiffs in Romania 

– Bailiff Marc Schmitz, President, International Union of Bailiffs 

 10.00-12.30  

Section I: Principles and Subject Matter of Civil Enforcement Law 

Moderator: Prof. Adrian Stoica, Ph.D., Dean, Faculty of Law and Administrative Sciences, „Ovidius” University of Constanța 

– Prof. Marin Voicu, Ph.D. h.c.: Considerations on the status of the legal profession of judicial officer

– Prof. Ioan Leș, Ph.D. h.c.: Remedies in the Matter of Forced Execution 

– Bailiff Patrick Gielen: Civil Enforcement Law under the European Convention on Human Rights 

– Prof. Guillaume Payan, Ph.D.: European Enforcement Rules: Between Innovation and Shattered Hopes 

– Prof. Teodor Bodoașcă, Ph.D., „Dimitrie Cantemir” University of Targu-Mures: On Goods in the Regulation of the Romanian Civil Code in Effect 

– Prof. Adrian Stoica, Ph.D.: The Right to a Fair Trial and the Right to a Fair Execution – Autonomous Rights Pertaining to a Fair Civil Trial 

 12.30-16.00 

Section II: Participants in Civil Enforcement Proceedings and Their Responsibilities 

Moderator: Prof. Vasile Drăghici, Ph.D., Faculty of Law and Administrative Sciences, „Ovidius” University of Constanța 

– Prof. Evelina Oprina, Ph.D., Judge, Ilfov Tribunal: The Tribunal – A Different Participant in Civil Enforcements Proceedings 

– Judge Vasile Bozeșan, Ilfov Tribunal: The Effect of the Fundamental Principles on Concrete Situations of Forced Execution 

– Bailiff Jos Uitdehaag: The Role and Responsibilities of the Parties in the Civil Enforcement Proceedings 

– Prof. Vasile Drăghici, Ph.D., Faculty of Law and Administrative Sciences, „Ovidius” University of Constanța: Particularities of the Crime of Abuse of Office With Special Regard to the Bailiff’s Activity  

 2nd Day – Friday, October 29th, 2021 

9.30-12.30 

Section III: The Appeal Against Enforcement and Other Legal Actions Specific to Civil Enforcement Law 

Moderator: Bailiff Bogdan Dumitrache, National Center for Training and Professional Improvement of Bailiffs in Romania 

– Prof. Natalie Fricero, Ph.D. h.c.: Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Civil Law Enforcement 

– Bailiff Françoise Andrieux: The Appeal Against Enforcement – Internal and Community Values 

–  Ph.D. Assoc. Prof. Ioan Gârbuleț, Judge, Targu Mures Court of Appeal: (In)Admissibility of the Intervention of the Fiscal Creditor in the Ordinary Enforcement Proceedings 

– Bailiff Bogdan Dumitrache: The Active Role of the Bailiff… A Simple Correspondence with the Active Role of the Judge in the Phase of Forced Enforcement? 

 12.30-15.00 

Section IV: Modalities and Forms of Enforcement Consistent with Civil Enforcement Law 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Eugen Hurubă, Director, National Center for Training and Professional Improvement of Bailiffs in Romania 

– Bailiff Marc Schmitz: Tracking Digital Assets, Challenges for Bailiffs and for the State 

– Bailiff Matthieu Chardon: Fees and Costs for Enforcement: Principles and Applications 

– Assistant Professor, Ph.D. Candidate Cristina Duta, Faculty of Law and Administrative Sciences, „Ovidius” University of Constanța: Forced Enforcement of Fiscal Debt Deriving from Special Confiscation Regulation regarding the Goods – Products of Criminal Activity. The Statute of Limitations Regarding the State’s Fiscal Super-Debt  

– Assistant Professor, Ph.D. Candidate Roxana-Maria Roba: Reflections Regarding the Enforcement of Legal Decisions in Labor Disputes 

– Ph.D. Assoc. Prof. Eugen Hurubă, Director, National Center for Training and Professional Improvement of Bailiffs in Romania: Aspects Regarding the Admission of the Request for Forced Execution and the Approval of the Forced Execution 

Detalii de înscriere pentru EXECUTORII JUDECĂTOREȘTI regăsiți aici


Înscrierile pentru celelalte PROFESII JURIDICE se fac accesând următorul formular:

Taxa de participare este de 450 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate 4k

– Acces la înregistrarea video la 30 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– Voucher 20% reducere la un eveniment viitor

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce urmatoarele beneficii:

A) Minimum 20% reducere la carțile editurii Universul Juridic
B) 10% reducere la carțile altor edituri

 


Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


Cu ocazia acestui eveniment, Grupul editorial Universul Juridic pune la dispoziția specialiștilor din domeniu un voucher în valoare de 50 lei.
Cod Voucher: fiiprofesionistUJ50 
Voucherul poate fi utilizat pentru achiziția de pe site-ul www.ujmag.ro a cărților apărute sub egida Editurii Universul Juridic. Regulamentul și modul de utilizare al voucherului îl găsiți aici.

 

Pentru acordarea punctelor de pregătire profesională vă rugăm ca în formularul de mai jos să selectați corect și complet profesia. În caz contrar, există posibilitatea de a nu se acorda. Adresa de email înscrisă în formular nu va fi făcută publică. Câmpurile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii. Oricare altă profesie pe care o dețineți/exercitați, vă rugăm să o includeți în câmpul Observații.

Utilizator 1
Utilizator 2
Utilizator 3
Utilizator 4
Utilizator 5
Utilizator 6
Utilizator 7
Utilizator 8
Utilizator 9
Utilizator 10

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected].
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

 

 

Importanța vădită a Dreptului Execuțional Civil pentru buna funcționare a unui Stat de Drept. L’importance évidente du droit de l’exécution civile pour le bon fonctionnement d’un État de droit. The obvious importance of Civil Enforcement Law for the proper functioning of a State of Law – in memoriam Jacques Isnard was last modified: decembrie 8th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.