Hotărârile adoptate de CSM în ședința din 10 noiembrie 2015 (ordinea de zi soluționată)

12 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 823

Despre

  • 10 noiembrie 2015
  • Ședința CSM
  • Ordinea de zi soluționată

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informației publicate pe site-ul CSM (www.csm.ro), în ședința din 10 noiembrie 2015, au fost luate mai multe hotărâri, printre care și următoarele:

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Modificarea Legii nr. 317/2004

Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu următoarea propunere de modificare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

– la art. 62 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Președintele CSM are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată vicepreședintelui, secretarului general, secretarului general adjunct”.

 

Modificarea H.G. nr. 1275/2005

Plenul CSM a hotărât sesizarea ministrului justiției în vederea modificării H.G. nr. 1275/2005, după cum urmează:

– introducerea unui nou articol, art. 41, cu următorul cuprins:

Art. 41

(1) Nu beneficiază de pensie de serviciu persoanele aflate în vreuna din situațiile prevăzute de art. 832 alin. (1) din lege.

(2) Dispozițiile art. 832 din lege se aplică și în privința infracțiunilor comise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 118/2014, începând cu data intrării în vigoare a acesteia din urmă legi”.

– modificarea art. 23, după cum urmează:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 23

(1) La cererea persoanei îndreptățite, casa teritorială de pensii are obligația de a recalcula pensia de serviciu, eliberând în acest sens o nouă decizie de pensionare.

(2) La recalcularea pensiei de serviciu, baza de calcul este reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară sau salariul de bază brut lunar, după caz, și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data cererii de recalculare.

(3) În acest scop, la cererea persoanei îndreptățite, ultima unitate angajatoare va elibera o nouă adeverință, conform modelului din anexa nr.7.

(4) Recalcularea pensiilor de serviciu poate fi solicitată de persoana îndreptățită și în condițiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare”.

– introducerea unui articol, art. 151, cu următorul cuprins:

Art. 151

Înainte de eliberarea deciziei de pensionare, casa teritorială de pensii solicită avizul CSM cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea pensiei de serviciu, în cazul judecătorilor, procurorilor și magistraților-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

 

Alte hotărâri adoptate de CSM

– Plenul CSM a apreciat că funcția de judecător este compatibilă cu calitatea de membru în cadrul Grupului de experți privind politica Uniunii Europene în materie penală, raportat la practica constantă a CSM în materie de incompatibilități, la specificul activității preconizată a fi desfășurată de judecătorul român în cadrul Grupului de experți privind politica Uniunii Europene în materie penală, activitate ce presupune formularea de recomandări cu privire la chestiuni de ordin juridic în materie penală și colectarea de dovezi factuale care să permită o evaluare a caracterului esențial al măsurilor de drept penal ale Uniunii Europene în vederea asigurării aplicării efective a unei politici a Uniunii;

– Plenul CSM a decis că se impune adoptarea unei hotărâri de principiu, în sensul că judecătorii și procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare numai din cadrul sistemului judiciar;

– Plenul CSM a decis că se impune adoptarea unei hotărâri de principiu în sensul că efectuarea, în cursul unui an, a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, până la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, nu afectează nici dreptul la concediu de odihnă pentru anul respectiv, nici durata acestuia;

– Plenul CSM a apreciat că funcția de judecător sau procuror nu este compatibilă cu cea de președinte al comitetului de părinți al unei unități de învățământ.

– Plenul CSM a desemnat psihologii pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea psihologică a candidaților admiși la probele scrise ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, sesiunea 25 august – 23 noiembrie 2015.

Plenul CSM a luat act de conținutul notei Direcției resurse umane și organizare privind adresa nr. 36285/2015 a Ministerului Justiției, având ca obiect stadiul de implementare a modului resurse umane și salarizare din cadrul Sistemului integrat de management al resurselor materiale, financiare și umane din sistemul judiciar (RMS).

– Plenul CSM a desemnat reprezentanții CSM în vederea participării la întâlnirea cu experții Comisiei Europene din cadrul misiunii privind Mecanismul de Verificare și Cooperare (MCV), în perioada 16-19 noiembrie 2015, cu precizarea că la întâlnire pot participa și alți membri care vor anunța în termen util că doresc participarea la această întâlnire.

 

Pentru a vedea ordinea de zi soluționată, vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).

Hotărârile adoptate de CSM în ședința din 10 noiembrie 2015 (ordinea de zi soluționată) was last modified: noiembrie 11th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter