Aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (Hotărârea Curţii de Conturi nr. 28/2018)

2 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1084

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009
(M. Of. nr. 512 din 27 iulie 2009)
Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018
(M. Of. nr. 91 din 31 ianuarie 2018)
– modifică: partea introductivă a art. 2 alin. (1), art. 3, partea introductivă a art. 4, art. 4 lit. b), art. 7, art. 9 alin. (1), art. 10

Inteligența artificială în materie penală

– introduce: art. 4 lit. c)

În M. Of. nr. 91 din 31 ianuarie 2018, a fost publicată Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 28/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Hotărârii Curții de Conturi nr. 87/2009 prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018.

Art. I din Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018 prevede că Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 2 alin. (1), partea introductivă din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1), partea introductivă prevedea:

„(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și de execuție definit ca personal de specialitate, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și de execuție, inclusiv celui asimilat ca salariu de bază cu cel al auditorului public extern, definit ca personal de specialitate, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 3 din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică sau funcțiilor asimilate acestora, precum și personalului încadrat la cabinetele demnitarilor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică sau funcții asimilate acestora”.

 

Art. 4, partea introductivă din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4, partea introductivă prevedea:

„Personalul din cadrul Autorității de Audit care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 2 beneficiază de majorarea indemnizației de bază lunare în procent de 75% față de cea prevăzută de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale. Din această categorie fac parte:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Personalul din cadrul Autorității de Audit care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 2 beneficiază de majorarea salariului de bază, respectiv a indemnizației de încadrare, după caz, cu 35%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale. Din această categorie fac parte:”.

 

Art. 4 lit. b) din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 lit. b) prevedea:

„b) personalul nou-încadrat care provine din structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene, în baza calificativelor obținute pentru activitatea desfășurată”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) personalul nou-încadrat care provine din structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian și Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă, în baza calificativelor obținute pentru activitatea desfășurată;”.

 

Art. 4 lit. c) din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„c) personalul angajat în cadrul Autorității de Audit, cu excepția persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică sau funcții asimilate acestora”.

 

Art. 7 din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Indemnizația de bază lunară pentru personalul nou-încadrat, cu excepția celui prevăzut la art. 4, se majorează cu 25% față de cea prevăzută de lege, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Salariul de bază, respectiv indemnizația de încadrare, după caz, pentru personalul nou-încadrat, cu excepția celui prevăzut la art. 4, se majorează cu 20%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale”.

 

Art. 9 alin. (1) din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea:

„(1) După evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului de specialitate din cadrul Autorității de Audit, realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile pentru funcțiile publice sau funcțiile contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salarială poate fi menținut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul obținerii calificativului «Foarte bine», majorarea salarială va fi de 75% față de indemnizația de bază lunară prevăzută de lege;

b) în cazul obținerii calificativului «Bine», respectiv calificativului «La nivelul standardului de performanță stabilit postului», majorarea salarială va fi de 50% față de indemnizația de bază lunară prevăzută de lege;

c) în cazul obținerii calificativelor «Satisfăcător» sau «Nesatisfăcător», nu se aplică majorare salarială”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În funcție de calificativul obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului, majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică după cum urmează:

a) pentru calificativul «Foarte bine», majorarea este de 35%;

b) pentru calificativul «Bine», majorarea este de 20%;

c) pentru calificativele «Satisfăcător» sau «Nesatisfăcător», nu se aplică majorarea”. 

 

Art. 10 din Hotărârea Curții de Conturi nr. 87/2009 (modificată prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea:

„Menținerea, creșterea, diminuarea sau încetarea acordării majorării salariale de până la 75% față de indemnizația de bază lunară prevăzută de lege are loc începând cu luna următoare datei în care a fost efectuată evaluarea performanțelor profesionale individuale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Menținerea, modificarea sau încetarea acordării majorării salariale prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, are loc începând cu luna următoare perioadei pentru care a fost efectuată evaluarea performanțelor profesionale individuale”.

 

Alte prevederi din Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018

 

Art. II din Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018 stabilește că prevederile respectivei hotărâri sunt duse la îndeplinire de către Autoritatea de Audit și Secretariatul general al Curții de Conturi prin Direcția resurse umane și salarizare și se publică în Monitorul Oficial al României.

Aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (Hotărârea Curții de Conturi nr. 28/2018) was last modified: februarie 2nd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter