Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti – modificări (Hotărârea CSM nr. 473/2015)

8 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4983

Despre

  • M. Of. nr. 379 din 29 mai 2015
  • Hotărârea CSM nr. 473/2015
  • Modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 (M. Of. nr. 958 din 28 octombrie 2005; cu modif. și compl. ult.)Hotărârea CSM nr. 473/2015 (M. Of. nr. 379 din 29 mai 2015)modifică: art. 83 alin. (1) pct. 5, art. 105


 

În M. Of. nr. 379 din 29 mai 2015, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 473/2015 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 (M. Of. nr. 958 din 28 octombrie 2005; cu modif. și compl. ult.).

 

Art. 83 alin. (1) pct. 5 Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 473/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 83 alin. (1) pct. 5 prevedea faptul că pentru evidența activității instanțelor se întocmeau și se păstrau: (…) 5.Condica ședințelor de judecată

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În acest registru se treceau, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare ședință, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecății, hotărârea pronunțată și numărul acesteia, precum și inițialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se țineau două condici, una pentru cauzele penale și una pentru cauzele civile.

La instanțele unde funcționau secții se ținea câte o condică pentru fiecare secție; la instanțele unde nu existau secții, condicile se țineau pe materii.

La curțile de apel și tribunale se țineau condici separate pentru activitatea de primă instanță, de apel și de recurs.

Se țineau condici separate pentru ședințele de judecată desfășurate în camera de consiliu, pentru ședințele de judecată privind adopția, pentru ședințele de judecată a sesizărilor privind efectuarea perchezițiilor, supravegherea tehnică, reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale și a celor privind obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia, pentru ședințele de judecată a altor cereri, propuneri, plângeri sau contestații de competența judecătorului de drepturi și libertăți, pentru ședințele de judecată a sesizărilor de competența judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, precum și pentru ședințele de judecată a contestațiilor în materie penală.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (1) pct. 5 prevede faptul că pentru evidența activității instanțelor se întocmesc și se păstrează: „(…) 5. Condica ședințelor de judecată

În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare ședință, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecății, hotărârea pronunțată și numărul acesteia, precum și inițialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se țin două condici, una pentru cauzele penale și una pentru cauzele civile.

La instanțele unde funcționează secții se ține câte o condică pentru fiecare secție; la instanțele unde nu există secții, condicile se țin pe materii.

La curțile de apel și tribunale se țin condici separate pentru activitatea de primă instanță, de apel și de recurs.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Se vor ține condici separate pentru ședințele de judecată desfășurate în camera de consiliu, pentru ședințele de judecată privind adopția, pentru ședințele de judecată a sesizărilor privind efectuarea perchezițiilor, supravegherea tehnică, reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale și a celor privind obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia, pentru ședințele de judecată a altor cereri, propuneri, plângeri sau contestații de competența judecătorului de drepturi și libertăți, pentru ședințele de judecată a sesizărilor de competența judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, precum și pentru ședințele de judecată a contestațiilor în materie penală.

Condica de ședință se listează la sfârșitul zilei. Condica de ședință listată se semnează de către președintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de unul dintre membrii completului și de grefierul de ședință”.

 

Art. 105 Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 473/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 105 la alin. (1) prevedea faptul că rezultatul deliberării se consemna într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. În cauzele penale, minută se întocmea în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se atașa la dosarul cauzei, iar celălalt se depunea, spre conservare, la dosarul de minute al instanței. Procurorilor li se asigura accesul la dosarul de minute al instanței și li se elibera, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.

La alin. (11) prevedea faptul că minuta putea fi redactată și prin utilizarea tehnicii de calcul.

De asemenea, la alin. umrător se prevedea faptul că în alte cauze decât cele penale, dacă nu există suficient spațiu sau este utilizată tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie ori, după caz, pe foi separate, numerotate.

Potrivit (21), transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica ședințelor de judecată pe suport hârtie se făcea de președintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de ședință.

La alin. (3) se prevedea faptul că apelurile și recursurile declarate oral în ședința în care se pronunțase hotărârea erau consemnate într-un proces-verbal semnat de președintele completului și de grefierul de ședință.

Potrivit următorului alineat, numerele de hotărâre se dădeau în ordinea înscrierii lor în condica de ședință, separat pe materii.

În sfârșit, la ultimul alineat, se dispunea faptul că la curțile de apel și tribunale hotărârile pronunțate în primă instanță, în apel și în recurs primesc număr separat.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 105 prevede: „(1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care poate fi redactată și prin utilizarea tehnicii de calcul.

(2) Minuta trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.

(3) În cauzele civile, din minută trebuie să rezulte explicit soluția pentru fiecare capăt de cerere.

(4) În cauzele penale, minuta se întocmește în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se atașează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanței. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanței și li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.

(5) După semnarea minutei, transcrierea în sistem informatizat a acesteia se face de către grefierul de ședință, integral, cu excepția datelor cu caracter personal, altele decât numele și prenumele părților.

(6) Apelurile și recursurile declarate oral în ședința în care s-a pronunțat hotărârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de președintele completului și de grefierul de ședință.

(7) Numerele de hotărâre se dau în ordinea înscrierii lor în condica de ședință, separat pe materii.

(8) La curțile de apel și tribunale hotărârile pronunțate în primă instanță, în apel și în recurs primesc număr separat”.

 

 
ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești,
aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005
Rectificare (M. Of. nr. 1018 din 16 noiembrie 2005)
Hotărârea CSM nr. 352/2006 (M. Of. nr. 491 din 7 iunie 2006)
Hotărârea CSM nr. 635/2006 (M. Of. nr. 844 din 13 octombrie 2006)
Hotărârea CSM nr. 46/2007 (M. Of. nr. 107 din 13 februarie 2007)
Hotărârea CSM nr. 614/2008 (M. Of. nr. 563 din 25 iulie 2008)
Hotărârea CSM nr. 1154/2008 (M. Of. nr. 787 din 25 noiembrie 2008)
Hotărârea CSM nr. 1315/2008 (M. Of. nr. 835 din 11 decembrie 2008)
Hotărârea CSM nr. 38/2009 (M. Of. nr. 64 din 3 februarie 2009)
Hotărârea CSM nr. 1788/2009 (M. Of. nr. 732 din 28 octombrie 2009)
Hotărârea CSM nr. 504/2011 (M. Of. nr. 565 din 9 august 2011)
Hotărârea CSM nr. 749/2011 (M. Of. nr. 836 din 25 noiembrie 2011)
Hotărârea CSM nr. 829/2011 (M. Of. nr. 877 din 12decembrie 2011)
Hotărârea CSM nr. 515/2012 (M. Of. nr. 405 din 18 iunie 2012)
Hotărârea CSM nr. 781/2012 (M. Of. nr. 657 din 17 septembrie 2012)
Hotărârea CSM nr. 975/2012 (M. Of. nr. 797 din 28 noiembrie 2012)
Hotărârea CSM nr. 1093/2012 (M. Of. nr. 894 din 28 decembrie 2012)
Hotărârea CSM nr. 637/2012 (M. Of. nr. 559 din 8 august 2012)
Hotărârea CSM nr. 48/2013 (M. Of. nr. 96 din 15 februarie 2013)
Hotărârea CSM nr. 160/2013 (M. Of. nr. 96 din 15 februarie 2013)
Hotărârea CSM nr. 711/2013 (M. Of. nr. 468 din 29 iulie 2013)
Hotărârea CSM nr. 878/2013 (M. Of. nr. 589 din 18 septembrie 2013)
Hotărârea CSM nr. 1080/2013 (M. Of. nr. 684 din 7 noiembrie 2013)
Hotărârea CSM nr. 79/2014 (M. Of. nr. 53 din 22 ianuarie 2014)
Hotărârea CSM nr. 231/2014 (M. Of. nr. 191 din 18 martie 2014)
Hotărârea CSM nr. 473/2015 (M. Of. nr. 379 din 29 mai 2015)
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești – modificări (Hotărârea CSM nr. 473/2015) was last modified: iulie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter